η δακική γλώσσαΗ δακική ήταν μια παλαιοβαλκανική γλώσσα που μιλιόταν στα βόρεια του Δούναβη από τον λαό των Δακών.Κατά τα φαινόμενα ήταν μια από τις μεγάλες γλώσσες στην περιοχή των βόρειων και κεντρικών βαλκανίων της εποχής.Η υπόθεση ότι τα δακικά αποτελούσαν διάλεκτο των θρακικών αμφισβητείται.

 

γεωγραφική εξάπλωση

Γεωγραφικά εκτεινόταν σε μια μεγάλη έκταση από την ανατολική Ουγγαρία μέχρι τη Μολδαβία ,τη σημερινή νότια Σερβία,Ρουμανία και στις δύο πλευρές της Τρανσυλβανίας,και βόρεια Βουλγαρία.

ρωμαϊκή και ελεύθερη Δακία

γνώσεις για τη γλώσσα

Οι γνώσεις που έχουμε για τη γλώσσα είναι λιγοστές έως ελάχιστες και προέρχονται κυρίως από ελάχιστες σύντομες επιγραφές,έναν κατάλογο δακικών φυτών του Διοσκορίδη καθώς και δακικά τοπωνύμια,υδρωνύμα και ανθρωπωνύμια που αναφέρονται σε κλασσικές πηγές.

Οι ονομασίες των δακικών πόλεων έχουν συνήθως κατάληξη σε ντέβα,ντάβα ή ντέμπα.Ενώ αντίθετα οι θρακικές πόλεις παίρνουν συνήθως την κατάληξη -πάρα και πιο σπάνια -μπρια,ντίζα.

Ο Στράβων αναφέρει ότι Δάκες μετοίκησαν στη Μικρασία και ότι τα δακικά και τα μικρασιατικά μυσικά είναι η ίδια γλώσσα.

Ο Γκεόργκιεφ

Μετά από μια εκτενή μελέτη των διαθέσιμων στοιχείων για τα δακικά,κυρίως τοπωνυμίων και με χρήση των μεθόδων της συγκριτικής γλωσσολογίας ο Βούλγαρος μελετητής και ιστορικός Γκεόργκιεφ κατέληξε στο συμπέρασμα ότι τα δακικά ήταν αρκετά διαφορετικά από τα θρακικά ώστε να αποτελούν χωριστή γλώσσα.Όμως εξαιτίας της σπανιότητας των στοιχείων δεν μπορεί να αποκλειστεί και η περίπτωση οι γλώσσες να αποτελούν απλώς δύο εκδοχές,δύο διαλέκτους της ίδιας γλώσσας,της λεγόμενης θρακοδακικής.

Η αρχαία δακική πόλη Αξιόπα ή Αξιούπολη στα ελληνικά σήμερα ονομάζεται Τσερναβόντα,μαύρο νερό στα σλαβικά.Ο Γκεόργιεφ χρησιμοποιώντας τη συγκριτική γλωσσολογία  υπέθεσε ότι αξιόπα στα δακικά σημαίνει μαύρο νερό.Οπότε αξι θα πει μαύρο και οπα ή ούπα ή άπα  θα πει νερό (άπα στα ρουμάνικα και τα βλάχικα).Με τον ίδιο τρόπο ετυμολόγησε τον Άξινο Πόντο όπως λεγόταν αρχικά ο Εύξεινος Πόντος ως Μαύρη Θάλασσα.Κάποιοι άλλοι όμως επιστήμονες δεν δέχονται αυτές τις ετυμολογίσεις.

ρουμάνικα και αλβανικά

Τα ρουμανικά και τα αλβανικά έχουν ένα κοινό υπόστρωμα από 200 περίπου λέξεις από μια παλιά γλώσσα η οποία πιθανολογείται ότι είναι τα δακικά.Βασιζόμενος στα παραπάνω στοιχεία ο Γκεόργκιεφ υποστήριξε ότι τα αλβανικά είναι απόγονος γλώσσα των δακικών και οι Αλβανοί εγκαταστάθηκαν στις σημερινές εστίες τους από τα κεντρικά βαλκάνια όπου και κατοικούσαν.

Η επιστημονική κοινότητα σήμερα δέχεται ότι τα δακικά ήταν μια ινδοευρωπαϊκή γλώσσα, συγγενής των θρακικών που όμως δεν μπορεί να δειχθεί ακόμη η σχέση αυτή μεταξύ των δύο γλωσσών και οι γνώσεις που έχουμε  ουσιαστικά για αυτά είναι πολύ μικρές εξαιτίας των ελάχιστων ευρημάτων.Share:

No comments:

Post a Comment

Translate from English,Russian into Greek

Translate

Τελευταια γλωσσα που προστεθηκε.

Recently updated posts. Πρόσφατες

Popular Posts

Recent comments

Labels

Blog Archive