φράσεις γνωριμίας στα ρώσικα


Как вас зовут?              ακούστε
Κακ βας ζαβούτ;           
Πώς σας λένε

Как тебя зовут?           ακούστε
Κακ τιμπιά ζαβούτ;
Πώς σε λένε;

Меня зовут ....              ακούστε
Μινιά ζαβούτ ....
Με λένε ....

Как ваша фамилия?                 ακούστε
Κακ βάσα φαλίμια;
Πώς είναι το επίθετό σας;

Как ваше очество?                  ακούστε
Κακ βάσε ότσιστβο;
Πώς είναι το πατρώνυμό σας; 

Вы не знаете кто ето?            ακούστε
Βη νι ζνάιτιε κτο έτα;
Δεν ξέρετε ποιος είναι αυτός/αυτή;

ето ....
Αυτός/αυτή είναι ....


Моя фамилия ...
Μα(γ)ιά φαμίλια ....
Το επίθετό μου είναι ....

Давайте познакомимся.
Νταβάτιε παζνακόμιμσια.
Να σας συστήσω.

познакомьтесь
ποζνακόμ'τισ'
Να σας συστήσω στον/στην  ....

Вот ето моя подрушка Ира.Познакомиьтесь.
Βοτ έτα μα(γ)ιά παντρούσκα Ίρα.Παζνακόμ'τισ'.
Αυτή είναι η φίλη μου η Ήρα.Να σας συστήσω.

Очень приятно.
Ότσιν' πρι(γ)ιάτνα.
Χάρηκα.

Ты знаком с Ирой?
Τη ζνακόμ σ  Ίραϊ;
Τη γνωρίζεις την Ήρα;

Кто ето?
Κτο έτα;
Ποιός είναι αυτός/αυτή;

Откуда вы / ты?           ακούστε
Ατκούντα βη / τη;
Από πού είστε/είσαι;

Я из Греции.                ακούστε
Για ιζ Γκριέτσιι.
Είμαι απ'την Ελλάδα.

Я Грек / Гречанка.
Για Γκριέκ / Γκριτσάνκα.
Είμαι Έλληνας/Ελληνίδα.

Вы давно здесь?
Βι νταβνό ζντιέσ';
Είστε πολύ καιρό εδώ;

Где вы останавились?
Γντιέ βη ασταναβίλισ';
Πού μένετε; (εννοείται για τις διακοπές,για μικρό χρονικο διάστημα)

Вы/ты впервые в Греции/России?
Βι/τι φπιρβήε β Γκριέτσιι/Ρασίι;
Πρώτη φορά έρχεστε/έρχεσαι στην Ελλάδα/Ρωσία;

Я здесь был много раз/несколько раз/еще один раз.
Για ζντιέσ' μπηλ μνόγκα ρας/νιέσκαλ'κα ρας/γισιό αντίν ρας.
Έχω έρθει πολλές φορές/μερικές φορές/άλλη μια φορά.


Share:

No comments:

Post a Comment

Translate from English,Russian into Greek

Translate

Τελευταια γλωσσα που προστεθηκε.

Recently updated posts. Πρόσφατες

Popular Posts

Recent comments

Labels

Blog Archive