Αραμαϊκά:«μνήσθητί μου Κύριε, ὅταν ἔλθης ἐν τῇ βασιλείᾳ σου»


Είναι η φράση που είπε ο ληστής στο Χριστό που ήταν κι αυτός σταυρωμένος δίπλα του.

Λουκάς 23:42 

ܘܶܐܡܰܪ ܠܝܶܫܽܘܥ ܐܶܬ݁ܕ݁ܰܟ݂ܪܰܝܢܝ ܡܳܪܝ ܡܳܐ ܕ݁ܳܐܬ݂ܶܐ ܐܰܢ݈ܬ݁ ܒ݁ܡܰܠܟ݁ܽܘܬ݂ܳܟ݂ ܀ 

 ᵓāmar lēh yešūᶜ ᵓamīn ᵓāmar nā lāḵ dəyawmānā ᶜam tehwe bəpardaysā

Και στον Ιησού έλεγε: «Θυμήσου με, Κύριε, όταν έρθεις στη βασιλεία σου».

 And he said unto Jesus, Lord, remember me when thou comest into thy kingdom
Share:

Translate from English,Russian into Greek

Translate

Τελευταια γλωσσα που προστεθηκε.

Recently updated posts. Πρόσφατες

Popular Posts

Recent comments

Labels

Blog Archive