Περίεργες ομοιότητες των βλαχικών με μολδαβικά.


περιοχές που μιλιούνται τα μολδαβικά (moldovenesc) στη Ρουμανία και Μολδαβία


Τα βλάχικα αρμάνικα (αρμινέστι) κατά πολύ περίεργο τρόπο παρουσιάζουν φωνολογικές ομοιότητες περισσότερο με τα Μολδαβικά παρά με τα Ρουμάνικα.Το γεγονός αυτό είναι ακόμη πιο αξιοπερίεργο εξαιτίας του ότι τα Μολδαβικά μιλιούνται σε μια γεωγραφική περιοχή,βορειότερη από τα Ρουμανικά,στην βορειοανατολική Ρουμανία και τη Μολδαβία και συνεπώς ακόμη πιο απομακρυσμένη από την κοιτίδα των αρμάνικων.

Δεν μπορώ να προσδιορίσω τους λόγους αυτών των φωνολογικών κυρίως συμπτώσεων ούτε και θα το επιχειρήσω.Απλά παραθέτω παρακάτω μερικά παραδείγματα για σύγκριση και τα συμπεράσματα δικά σας.Αν νομίζετε ότι μπορείτε να ρίξετε λίγο φως στην υπόθεση αυτής της σύμπτωσης ή να δώσετε επιπλέον παραδείγματα κάντε κάποιο σχόλιο.

Στα Μολδαβικά παρατηρείται φωνολογική τροπή των συμφώνων από τα λατινικά με το ίδιο τρόπο όπως αυτή παρουσιάζεται στα βλάχικα,ενώ τα ρουμάνικα διατηρούν την ίδια περίπου φωνολογία με τα λατινικά:

Τροπή του b>g
bine (ρουμ.)-καλά
ghişior,ghine (μολδαβικά)-καλά
ghini,ghine (αρμάνικα)-καλά

τροπή f>l
a fierbe (ρουμάνικα)-βράζω
a hierbe (μολδαβικά)-βράζω

τροπή p>k
picior (ρουμάνικα)-πόδι
chişior (μολδαβικά)-πόδι
παράβλεπε στα βλάχικα
kjatră (κιάτρε) από το ελληνικό πέτρα,έχουμε δηλαδή τροπή του π>κ.

Share:

Ηροδότου ιστορία Περσικοί πόλεμοι (βλ.Τερψιχώρη,&11)

Παρακάτω παραθέτω ένα μικρό απόσπασμα από τους Περσικούς Πολέμους του Ηροδότου,το βιβλίο Τερψιχώρη,παράγραφος 11.Στην πρώτη σειρά είναι το αρχαιοελληνικό κείμενο,στη δεύτερη το νεοελληνικό σε ελεύθερη μετάφραση.

Και επειδή φιλόλογος δεν είμαι,σχόλια για λάθη ή παρατηρήσεις είναι ευπρόσδεκτα.
Δαρεῖος δὲ ὡς διαβὰς τάχιστα τὸν Ἑλλήσποντον ἀπίκετο ἐς Σάρδις,
Ο Δαρείος ο οποίος μόλις είχε περάσει γρήγορα τον Ελλήσποντο και έφτάσε στις Σάρδεις,


ἐμνήσθη τῆς ἐξ Ἱστιαίου τε τοῦ Μιλησίου εὐεργεσίης καὶ τῆς παραινέσιος τοῦ Μυτιληναίου Κώεω,
θυμήθηκε την ευεργεσία του Ιστιαίου και τις καλές συμβουλές του Κώη του Μυτιληνιού


μεταπεμψάμενος δὲ σφέας ἐς Σάρδις ἐδίδου αὐτοῖσι αἵρεσιν.
και έστειλε να τους βρούν στις Σάρδεις και να τους πουν να ζητήσουν ότι επιθυμούν.

 Ὁ μὲν δὴ Ἱστιαῖος, ἅτε τυραννεύων τῆς Μιλήτου, τυραννίδος μὲν οὐδεμιῆς προσεχρήιζε,
 Ο Ιστιαίος,ήταν ήδη τύρρανος της Μιλήτου και δεν θέλησε άλλη τυραννίδα

 αἰτέει δὲ Μύρκινον τὴν Ἠδωνῶν, βουλόμενος ἐν αὐτῇ πόλιν κτίσαι.
αλλά ζήτησε τη Μύρκινον,τη χώρα των Ηδώνων,για να χτίσει εκεί μια πόλη.

οὗτος μὲν δὴ ταύτην αἱρέεται, ὁ δὲ Κώης, οἷά τε οὐ τύραννος δημότης τε ἐών, αἰτέει Μυτιλήνης τυραννεῦσαι˙
Από την άλλη ο Κώης ,ο οποίος δεν ήταν τύραννος αλλά απλός δημότης
 ζήτησε να γίνει τύραννος της Μυτιλήνης,

τελεωθέντων δὲ ἀμφοτέροισι, οὗτοι μὲν κατὰτὰ εἵλοντο ἐτράποντο
αφού ζήτησαν και οι δύο αυτό που ήθελαν γύρισαν και παρέλαβαν αυτό που του δόθηκε.

Share:

Which one is better - CHINESE OR JAPANESE? by Mariablack

Although Chinese and Japanese language both have complicated writing systems and lots of ethnic background to learn, but for a native English speaker, both are difficult in different ways.
Pronunciation difference:
Idiosyncrasies of Japanese language include it grammar and pronunciation and writing. Japanese pronunciation is quite easy in the beginning. It poses little challenge to the English speaker.Chinese pronunciation is, of course, exasperating to learn. It can be very hard to make yourself understood.
However, when you are past the beginning stage, you will face the real difficulty with Japanese; speaking like a native speaker. Learning the 'pitch' accent is not easy. So is native-like intonation while speaking.
When learning Chinese, in the later stages, accent is not a very big issue. Given there are so many wildly different accents in China alone that once you get your tones approximately right, you can pass of as a native speaker in telephone conversations.
Hence Spoken Japanese is easier to learn than Spoken Chinese. Also, in Japanese there are many frequently occurring "markers" in speech which help a speaker keep their bearing within a sentence by 'particles' and word suffixes and between two sentences by using verb endings. In Chinese it was much easier to lose the meaning once you come across new words.
Grammar Differences:
Japanese grammar is indeed more complex than Chinese, and inverted as compared to English, as it follows the Subject-Object-Verb rule. But if you are visiting Japan for the first time, you can pick up basic grammar usage very quickly and make yourself understood.
It takes much more effort to overcome the phonetic hurdles in beginning Chinese. Japanese grammar seems like bizarre script at first. Once you get over the grammar hump by persistence, and verb conjugations, causative-passive, you can enjoy Japanese.
Chinese grammar starts out fairly simple for English speakers. In contrast, Japanese has separate rules for two types of adjectives, nouns, and two types of verbs. You also have two exception verbs and two exception adjectives.
Regarding Chinese phonetic alphabets, pinyin works just fine. Hiragana is just as easy. Kanji, the script in which it is written is Chinese. It is easy and helps to build vocabulary quickly.
Conclusion:
Learning Chinese probably beats Japanese in simplicity. The biggest problem is the availability of learning resources. If you have internet connection at your home, you can have the benefits of learning, in the comfort of your home, and at your own pace. While there is an abundance of internet resources to learn Chinese language online, not that much attention has been paid to online learning resources for Japanese.

About the Author

A new way to learn Chinese swiftly. At ChineseSphere, we help every students keen to learn Chinese and help them achieve their goals. For more information on learning Chinese online visit our site at http://www.chinesesphere.com
Share:

Υπάρχουν γλώσσες ελβετικά και αυστριακά;

Η απάντηση βέβαια είναι όχι.Στην Αυστρία μιλιούνται γερμανικά που κατατάσσονται στις άνω γερμανικές διαλέκτους μαζί με τις διαλέκτους της νότιας Γερμανίας και της Ελβετίας.Η Ελβετία είναι μια πολύγλωσση χώρα όπου μιλιούνται γερμανικά,γαλλικά,ιταλικά και λαντίνο,μια λατινογενής γλώσσα.Η γλώσσα με τον μεγαλύτερο αριθμό ομιλητών στη χώρα είναι τα γερμανικά.

οι άνω γερμανικές διάλεκτοι με πορτοκαλί χρώμα

Share:

γιαπωνέζικοι διάλογοι-χαιρετισμοί 1(βίντεο)

GoAnimate.com: japanese greetings 1 (konnichi wa) by mitsof

Like it? Create your own at GoAnimate.com. It's free and fun!


-Γειά σας
こんにちは。
Konnichiwa.
κόνιτσι γουά;

-Γειά σας
こんにちは。
Konnichiwa.
κόνιτσι γουά;


-Τί κάνετε;
お元気ですか?
O genki desu ka?
ο γκένκι ντέσ κα;

-Καλά,εσείς
はい、元気です。
Hai, genki desu.
χάι,γκένκι ντέσ


Share:

online φωνητική ανάγνωση

Πρόσφατα ανακάλυψα έναν εκπληκτικό ιστότοπο που διαβάζει κείμενα (TTS-Text to Speech) σε δέκα γλώσσες :αγγλικά,γαλλικά,ρώσικα,ισπανικά,πορτογαλικά,ιταλικά,γιαπωνέζικα,κινέζικα (μανδαρίνικα), ρώσικα και κορεάτικα.Η ανάγνωση είναι αρκετά ποιοτική καθώς πλησιάζει πολύ την πραγματικότητα αλλά και υπερέχει σημαντικά της αντίστοιχης υπηρεσίας που προσφέρει το Google Translate,όπου ο τονισμός ακούγεται πιο ασυντόνιστος.

Τα κείμενα ,ειδικά τα μεγάλα, όταν απλά διαβάζονται μπορεί να γίνουν πολύ κουραστικά.Η σελίδα αυτή δίνει ένα επιπλέον βοήθημα,με το οποίο μπορείτε παράλληλα να διαβάζετε και να ακούτε το κείμενο.Ο τρόπος αυτός διαβάσματος είναι πολύ πιο ξεκούραστος και συγχρόνως εξασκεί και την ακοή και σας εξοικειώνει με την ξένη γλώσσα.

Σε εμένα το πρόγραμμα φάνηκε πολύ χρήσιμο.Δείτε το.

Share:

πορτογαλικές προσωπικές αντωνυμίες


Eu
έου
εγώ

nós
νος
εμείςtu
του
εσύ

vós
βος
εσείς


ele,ela
έλε,έλα
αυτός,αυτή

eles, elas
έλες,έλας
αυτοί,αυτές
Share:

άσκηση αλβανικών-κλίση ρημάτων

Ακολουθεί άσκηση κλίσης μερικών ρημάτων στα αλβανικά.Τυπώστε τη σελίδα μερικές φορές και γράψτε στον πρώτο πίνακα καλύπτοντας το δεύτερο όπου βρίσκονται οι απαντήσεις.έχω είμαι μένω δουλεύω
εγώ
unëεσύ
ti
Αυτός,αυτή,αυτό
Ai,ajo
εμείς
ne
εσείς
ju
Αυτοί,αυτές,αυτά
Ata,ato


οι απαντήσεις

 


έχω
είμαι
μένω
δουλεύω
εγώ
unë
kam
jam
banoj
punoj
εσύ
ti
ka
je
banon
punon
Αυτός,αυτή,αυτό
Ai,ajo
ka
je
banon
punon
εμείς
ne
kemi
jemi
banojmë
punojmë
εσείς
ju
keni
jeni
banoni
punoni
Αυτοί,αυτές,αυτά
Ata,ato
kanë
janë
banojnë
punojnë
Share:

ce qui est araméen?

L'araméen est une langue sémitique lié à l'arabe, l'hébreu, l'amharique, tigrinia et akkadienne la plus ancienne langue sémitique nous le savons, plus étroitement liée à son existence hébreu.Au cours de 'il a traversé de nombreux phases.It n'a jamais été une langue uniforme, mais a eu beaucoup de dialectes . l'araméen est encore parlée aujourd'hui dans les petites enclaves qui parlent l'araméen dans le Moyen-Est.Ces les gens parlent les soi-disant néo-araméen langues.

Il peut être divisé en peu prés de ces périodes:

     l'araméen au début
     impérial en araméen
     l'araméen biblique
     syriaque
     Néo-araméen langues
Share:

προσωπικές αντωνυμίες στα σέρβικα

 personal pronouns in Serbian

ονομαστική-nominative
Ја
ja
για
εγώ
I
ти
ti
τι εσύ
you
он
on
ον αυτός
he
она
ona
ονα αυτή
she
оно
ona
ονο αυτό
it
ми
mi
μι εμείς
we
ви
vi
βι εσείς
you
они ,онe,онa
Oni,one,ona
Ονι,ονε,ονα Αυτοί,αυτές,αυτά
they
Share:

207 βασικές πορτογαλικές λέξειςελληνικά
greco
Πορτογαλικά
portogues
ΔΦΑ
προφορά
μεταγραφή
Εγώ eu [eu]
εσύ tu, você informal in BP, formal in EP [tu], [vɔˈse], [voˈse] (BP)

αυτός ele [ˈelɨ] (EP), [ˈeli] (BP)

εμείς nós [ˈnɔʃ] (EP), [ˈnɔs] (BP)

εσείς vós, vocês informal in both BP and EP [ˈvɔʃ] (EP), [vɔˈseʃ] (EP), [ˈvɔs] (BP), [vɔˈses] (BP)

αυτοί eles [ˈelɨʃ] (EP), [ˈelis] (BP)

αυτό isto near me, isso near you [ˈiʃtu] (EP), [ˈistu] (BP)

εκείνο aquilo [ɐˈkilu] (EP), [aˈkilu] (BP)

εδώ aqui [ɐˈki] (EP), [aˈki] (BP)

εκεί [ɐˈi] (EP), [aˈi] (BP)ποιος quem [kɐ̃ĩ] (EP), [kẽ̃ĩ] (BP)τί que, o que [kɨ] (EP), [u] [kɨ] (EP), [ki] (BP), [u] [ki] (BP)που onde [ˈõðɨ] (EP), [ˈõdʒi] (BP)πότε quando [ˈkuɐ̃ðu] (EP), [ˈkuɐ̃du] (BP)πώς como [ˈkomu]δεν não [nɐ̃ũ]όλο todo [ˈtoðu] (EP), [ˈtodu] (BP)πολύ muito [ˈmũĩtu]μερικοί alguns [aɫˈɣũʃ] (EP), [auˈgũs] (BP)λίγο pouco [ˈpo(ou)ku]άλλος outro [ˈo(ou)tɾu]ένα um [ũ]δύο dois [doiʃ] (EP), [dois] (BP)τρία três [tɾeʃ] (EP), [tɾes] (BP)τέσσερα quatro [ˈkuatɾu]πέντε cinco [ˈsĩku]μεγάλος grande [ˈɡɾɐ̃ðɨ] (EP), [ˈɡɾɐ̃dʒi] (BP)μακρύς longo [ˈlõɣu] (EP), [ˈlõɡu] (BP)φαρδύς largo [ˈlaɾɣu] (EP), [ˈlaʁgu] (BP)χοντρός espesso, grosso [ɨʃˈpesu] (EP), [isˈpesu] (BP)βαρύς pesado [pɨˈzaðu] (EP), [peˈzadu] (BP)μικρός pequeno [pɨˈkenu] (EP), [piˈkenu] (BP)κοντός curto [ˈkuɾtu]στενός estreito [ɨʃˈtɾɐitu] (EP), [isˈtɾeitu] (BP)λεπτός fino [ˈfinu]γυναίκα mulher [muˈʎɛɾ]άνδρας homem [ˈɔmɐ̃ĩ] (EP), [ˈomẽĩ] (BP)άνθρωπος homem [ˈɔmɐ̃ĩ] (EP), [ˈomẽĩ] (BP)παιδί criança [kɾiˈɐ̃sɐ]η σύζυγος mulher, esposa [muˈʎɛɾ], [ɨʃˈpozɐ] (EP), [isˈpoza] (BP)ο σύζυγος marido, esposo [mɐˈɾiðu] (EP), [ɨʃˈpozu] (EP), [maˈɾidu] (BP), [isˈpozu] (BP)μητέρα mãe [mɐ̃i]πατέρας pai [pai]ζώο animal [ɐniˈmaɫ] (EP), [aniˈmau] (BP)ψάρι peixe [ˈpɐiʃɨ] (EP), [ˈpe(ei)ʃi] (BP)πουλί ave, pássaro [ˈavɨ] (EP), [ˈavi] (EP), [ˈpasɐɾu] (EP), [ˈpasaɾu] (BP)σκυλί cão [kɐ̃ũ]ψείρα piolho [piˈoʎu]φίδι serpente, cobra [sɨɾˈpẽtɨ] (EP), [seʁˈpẽtʃi] (BP), [ˈkɔβɾɐ](EP), [ˈkɔbɾɐ] (BP)σκουλίκι verme [ˈvɛɾmɨ] (EP), [ˈvɛʁmi] (BP)δέντρο árvore [ˈaɾvuɾɨ] (EP), [ˈaʁvoɾi] (BP)δάσος floresta [fluˈɾɛʃtɐ] (EP), [floˈɾɛstɐ] (BP)μπαστούνι bastão [bɐʃˈtɐ̃ũ] (EP), [basˈtɐ̃u] <smal>(BP)φρούτο fruta, fruto [ˈfɾutɐ], [ˈfɾutu]σπόρος semente [sɨˈmẽtɨ] (EP), [seˈmẽtʃi] (BP)φύλλο folha [ˈfoʎɐ]ρίζα raiz [ɾɐˈiʃ] (EP), [xa'is] (BP)φλοιός δέντρου casca [ˈkaʃkɐ] (EP), [ˈkaskɐ] (BP)λουλούδι flor [floɾ] (EP), [flox] (BP)γρασίδι grama [ˈɛɾvɐ] (EP), [ˈʁɾvɐ] (BP)σκοινί corda [ˈkɔɾðɐ] (EP), [ˈkɔʁdɐ] (BP)δέρμα pele [ˈpɛlɨ] (EP), [ˈpɛli] (BP)κρέας carne [ˈkaɾnɨ] (EP), [ˈkaʁni] (BP)αίμα sangue [ˈsɐ̃ɣɨ] (EP), [ˈsɐ̃gi] (BP)κόκκαλο osso [ˈosu]χοντρός gordura [ɡuɾˈðuɾɐ] (EP), [ɡoʁˈduɾɐ] (BP)αυγό ovo [ˈovu]κέρατο chifre, corno [ˈʃifɾɨ] (EP), [ˈkoɾnu] (EP), [ˈʃifɾi] (BP), [ˈkoʁnu] (BP)ουρά cauda, rabo [ˈkauðɐ] (EP), [ˈɾaβu] (EP), [ˈkaudɐ] (BP), [ˈxabu] (BP)φτερό pena [ˈpenɐ]μαλλιά cabelo [kɐˈβelu] (EP), [kaˈbelu] (BP)κεφάλι cabeça [kɐˈβesɐ] (EP), [kaˈbesɐ] (BP)αυτί orelha [oˈɾɐʎɐ] (EP), [oˈɾeʎɐ] (BP and EP alternative)μάτι olho [ˈoʎu]μύτη nariz [nɐˈɾiʃ] (EP), [naˈɾis] (BP)στόμα boca [ˈbokɐ]δόντι dente [ˈdẽtɨ] (EP), [ˈdẽtʃi] (BP)γλώσσα língua [ˈlĩguɐ]νύχι unha [ˈuɲɐ]πατούσα [pɛ]πόδι perna [ˈpɛɾnɐ] (EP), [ˈpɛʁnɐ] (BP)γόνατο joelho [ʒuˈɐʎu] (EP), [ʒuˈeʎu] (BP and EP alternative)χέρι mão [mɐ̃u]φτερό asa [ˈazɐ]κοιλιά ventre, barriga [ˈvẽtɾɨ] (EP), [bɐˈʁiɣɐ] (EP), [ˈvẽtɾi] (BP), [baˈxigɐ] (BP)εντόστια entranhas, intestino [ẽˈtɾɐɲɐʃ] (EP), [ĩtɨʃˈtinu] (EP), [ẽˈtɾɐɲɐs] (BP), [ĩtesˈtʃinu] (BO)λαιμός pescoço [pɨʃˈkosu] (EP), [pesˈkosu] (BP)πλάτη costas [ˈkɔʃtɐʃ] (EP), [ˈkɔstɐs] (BP)στήθος peito, seios [ˈpɐitu] (EP), [ˈsɐiuʃ] (EP), [ˈpeitu] (EP), [ˈseius] (EP)καρδιά coração [kuɾɐˈsɐ̃w] (EP), [kɔɾaˈsɐ̃u] (BP)συκώτι fígado [ˈfiɣɐðu] (EP), [ˈfigɐdu] (BP)πίνω beber [bɨˈbeɾ]τρώω comer [kuˈmeɾ]δαγκώνω morder [muɾˈdeɾ]ρουφάω sugar, chupar [suˈɡaɾ], [ʃuˈpaɾ]φτύνω cuspir [kuʃˈpiɾ]κάνω εμετό vomitar [vumiˈtaɾ]φυσάω soprar [suˈpɾaɾ]αναπνέω respirar [ɾɨʃpiˈɾaɾ]γελάω rir [ɾiɾ]βλέπω ver [veɾ]ακούω ouvir [oˈviɾ]ξέρω saber [sɐˈbeɾ]σκέφτομαι pensar [pẽˈsaɾ]μυρίζω cheirar [ʃejˈɾaɾ]φοβάμαι temer [tɨˈmeɾ]κοιμάμαι dormir [duɾˈmiɾ]ζω viver [viˈveɾ]πεθαίνω morrer [muˈʀeɾ]σκοτώνω matar [mɐˈtaɾ]πολεμώ lutar [luˈtaɾ]κυνηγώ caçar [kɐˈsaɾ]χτυπώ bater [bɐˈteɾ]κόβω cortar [kuɾˈtaɾ]μοιράζομαι rachar [ʀɐˈʃaɾ]μαιχαιρώνω esfaquear, apunhalar [eʃfɐkiˈaɾ], [ɐpuɲɐˈlaɾ]γρατσουνώ raspar [ʀɐʃˈpaɾ]σκάβω cavar [kɐˈvaɾ]κολυμπώ nadar [nɐˈdaɾ]πετώ voar [vuˈaɾ]περπατώ andar, caminhar [ɐ̃ˈdaɾ], [kɐmiˈɲaɾ]έρχομαι vir [viɾ]ξαπλώνω deitar-se (action), estar deitado (state) [dɐjˈtaɾse], [ɨʃˈtaɾ] [dejˈtadu]κάθομαι sentar-se (action), estar sentado (state) [sẽˈtaɾse], [ɨʃˈtaɾ] [sẽˈtadu]στέκομαι pôr-se de pé (action), estar em pé (state) [poɾse] [dɨ] [pɛ], [ɨʃˈtaɾ] [ɐ̃j] [pɛ]στρίβω virar, girar [viˈɾaɾ], [ʒiˈɾaɾ]πέφτω cair [kɐˈiɾ]δίνω dar [daɾ]κρατώ segurar [sɨɡuˈɾaɾ]στίβω apertar [ɐpɨɾˈtaɾ]τρίβω esfregar [ɨʃfɾɨˈɡaɾ]πλένω lavar [lɐˈvaɾ]σκουπίζω enxugar [ẽʃuˈɡaɾ]τραβώ puxar [puˈʃaɾ]σπρώχνω empurrar [ẽpuˈʀaɾ]ρίχνω atirar, lançar [ɐtiˈɾaɾ], [lɐ̃ˈsaɾ]δένω atar [ɐˈtaɾ]ράβω coser (EP), costurar (BP) [kuˈzeɾ]μετρώ contar [kõˈtaɾ]λέω dizer [diˈzeɾ]τραγουδώ cantar [kɐ̃ˈtaɾ]παίζω brincar, jogar [bɾĩˈkaɾ], [ʒuˈɡaɾ]επιπλέω flutuar, boiar [flutuˈaɾ], [bojˈaɾ]ρέω fluir [fluˈiɾ]παγώνω gelar [ʒɨˈlaɾ]πρήζομαι inchar [ĩˈʃaɾ]ήλιος sol [sɔl]φεγγάρι lua [ˈluɐ]αστέρι estrela [ɨʃˈtɾelɐ]νερό água [ˈaɡwɐ]βροχή chuva [ˈʃuvɐ]ποτάμι rio [ˈʀiu]λίμνη lago [ˈlaɡu]θάλασσα mar [maɾ]αλάτι sal [sal]πέτρα pedra [ˈpɛdɾɐ]άμμος areia [ɐˈɾejɐ]σκόνη poeira [puˈejɾɐ]γή terra [ˈtɛʀɐ]σύννεφο nuvem [ˈnuvɐ̃j]ομίχλη nevoeiro [nɨvuˈejɾu]ουρανός céu [sɛw]άνεμος vento [ˈvẽtu]χιόνι neve [ˈnɛvɨ]πάγος gelo [ˈʒelu]καπνός fumo (EP), fumaça (BP) [ˈfumu]φωτιά fogo [ˈfoɡu]στάχτη cinzas [ˈsĩzɐʃ]καίω arder, queimar [ɐɾˈdeɾ], [keiˈmaɾ]δρόμος estrada [ɨʃˈtɾadɐ]βουνό montanha [mõˈtɐɲɐ]κόκκινος vermelho [vɨɾˈmɐjʎu]πράσινος verde [ˈveɾdɨ]κίτρινος amarelo [ɐmɐˈɾɛlu]άσπρος branco [ˈbɾɐ̃ku]μαύρος preto, negro [ˈpɾetu], [ˈneɡɾu]νύχτα noite [ˈnɔjtɨ]μέρα dia [ˈdiɐ]χρόνος ano [ˈɐnu]ζεστός quente [kẽˈtɨ]κρύος frio [ˈfɾiu]γεμάτος cheio [ˈʃeju]νέος novo [ˈnovu]παλιός velho [ˈvɛʎu]καλός bom [bõ]κακός mau [maw]σάπιος podre [ˈpodɾɨ]βρώμικος sujo [ˈsuʒu]ίσιος direito [diˈɾɐjtu]στρογγυλός redondo [ʀɨˈdõdu]κοφτερός afiado, aguçado [ɐfiˈadu], [ɐɡuˈsadu]αμβλύς cego [ˈsɛɡu]απαλός liso [ˈlizu]υγρός húmido (EP), úmido (BP) [ˈumidu]στεγνός seco [ˈseku]σωστός correcto (EP), correto (BP) [kuˈʀɛtu] (EP), [koˈʀɛtu] (BP)κοντινός perto, próximo [ˈpɛɾtu]μακρυνός longe [ˈlõʒɨ]δεξιά direita [diˈɾejtɐ]αριστερά esquerda [ɨʃˈkeɾdɐ]στο a, em [a], [ɐ̃j]σε em [ɐ̃j]με com [kõ]και e [i]αν se [sɨ]διότι porque [ˈpuɾkɨ] (EP), [ˈpuɾki] (BP)όνομα nome [ˈnɔmɨ]Share:

die gotische Sprache


Die gotische Sprache war eine germanische Sprache Osten im Zusammenhang mit Vandalen, Gepiden Burgundic und gesprochen vom Volk der Goten. Es behielt viele antike Charakteristika des protogermanic Sprache, die aus anderen germanischen Sprachen disppeared haben, wodurch es sehr wichtig für das Studium der germanischen Gruppe innerhalb Indoeuropean.It ist die dokumentierte Sprache des östlichen Zweig mit umfangreichen Texten surving während andere wie Vandalen sind nur belegt in persönlichen Namen und Referenzen in anderen Quellen.
das gotische Alphabet
Sie wurde im gotischen Alphabet von Erzbischof Wulfila.The gotische Alphabet erfunden wurde geschrieben auf dem griechischen Alphabet basiert, hatte aber einige Runen und Latein influences.The Namen der Buchstaben sind klar runic.Wulfila das Neue Testament aus dem Griechischen ins Gotische Verwendung dieses Alphabet übersetzt . Heutzutage gibt es eine Version des lateinischen Alphabets wird verwendet, um gotisch zu schreiben.

gotischen Alphabet
 
Die Goten
Die Goten entstanden im südlichen Schweden und zog dann nach und ließ sich auf verschiedene Länder in ganz Europa, wie Pommern in Polen, Rumänien und der nördlichen Ukraine.After Aufspaltung in zwei Gruppen die Ostgoten und Westgoten die sie auf Italien, Südfrankreich und der Iberischen nieder Halbinsel.
Die gotische Sprache verschwand schnell in Westeuropa als Folge der Verschiebung der Goten auf den lokalen lateinischen Sprache, die Sprache der katholischen Kirche, nach deren Umwandlung in ein paar Orten wie Krim in der Schwarzmeer-Region die Sprache christianity.In (Krim-gotischen ) überlebten bis zu 18nth Jahrhunderts.
Lesen Sie mehr über die gotische Sprache in griechischer Sprache (die gotische Sprache).
Share:

clavier Russe virtuel

Διαβάστε για το ρώσικο πληκτρολόγιο στα ελληνικά.

Toujours difficile à utiliser la disposition du clavier russe, parce que je ne pouvais pas trouver les claviers grammata.Stin Grèce viennent avec des autocollants que grammaton.Skeftika anglais et en grec un ordre de phase d'un clavier standard de Russie de l'extérieur, mais a finalement abandonné l'idée. sensibles quand un système simple pour en trouver qui sont les lettres dans le clavier.To ont fait irruption dans les mots formant les lettres qui sont l'un après l'allo.Oi mots n'ont aucun sens, mais aide à se rappeler grand-chose qui est dans le chaque lettre:


йцу 

фы 

яч 

кенг 

вапрол 

смить 

шщ 

джэ
Apprenez ces mots quand on regarde de l'extérieur et essayer d'apporter une lettre le mot correspondant dans votre esprit.
Si vous voulez juste de taper quelque chose en russe rapidement, un moyen consiste à utiliser un clavier virtuel, que je donne à parakato.Mporeite fréquemment utilisé comme un outil pour écrire rosikon.An rapide, mais vous voulez vraiment connaître le clavier russe, une meilleure consiste à utiliser la première manière.
Par la façon dont le clavier est en russe клавиатура (klaviatoura) et le bouton кнопка (knopka) dispositif кнопки appelé le раскладка koumpia.I (rasklantka).
Exemple
Для тех, у кого нет русской раскладки на клавиатуре.
(Ntlia tiech ma cape niet rouskai rasklatki à klaviatoure.
Pour ceux qui n'ont pas la disposition du clavier russe.
Russie clavier virtuel

clavier Russe virtuel


Share:

Πώς μεταφράζεται το όνομα Αργύρης στα αραμαϊκά;

wesimaa

;Αργύρης

Η μετάφραση του ονόματος στα αραμαϊκά θα μπορούσε να γίνει με απλή μεταγραφή αλλά αφού υπάρχει η λέξη αργύριον στην αραμαϊκή Καινή Διαθήκη την Πεσίττα μεταφράζω τον Αργύρη στα αραμαϊκά ως Γουέσιμα!

Πάνω είναι η λέξη γραμμένη στο αυτοκρατορικό αραμαϊκό.Παρακάτω δείτε το όνομα γραμμένο στο συριακό 'σέρτο'.


Share:

Πορτογαλικό αλφάβητο και γλώσσα

το πορτογαλικό αλφάβητο. 

Ακούστε το πορτογαλικό αλφάβητο (Πορτογαλία).
Ακούστε το πορτογαλικό αλφάβητο. (Βραζιλία)  

Το πορτογαλικό αλφάβητο βασίζεται στο λατινικό και αποτελείται από 26 γράμματα.Ουσιαστικά είναι πανομοιότυπο με το αγγλικό.

Μερικά χαρακτηριστικά:

  • Η προφορά κάποιων γραμμάτων είναι διαφορετική στη Βραζιλία από ότι στην Πορτογαλία.
  • Επιπλέον κάποια φωνήεντα παίρνουν διακριτικά σημεία: Á, Â, Ã, À, Ç, É, Ê, Í, Ó, Ô, Õ, Ú
  • τα γράμματα K,W και Υ συμπεριλήφθηκαν στο πορτογαλικό αλφάβητο της Βραζιλίας,του ανατολικού Τιμόρ,του Μακάο και της Πορτογαλίας το 1990 όταν τέθηκε σε εφαρμογή η συμφωνία για την πορτογαλική, αλλά συνήθως δεν χρησιμοποιούνται παρα μόνο για χημικούς τύπους,συντογραφιες, μέτρα βάρους, μήκους,κτλ.
  

Πορτογαλική γλώσσα

Η πορτογαλική (Português) αν και δεν είναι πολύ δημοφιλής στην Ελλάδα είναι μια παγκόσμια γλώσσα που μιλιέται ως μητρική από 240 εκατομμύρια άτομα.

Η αρχική της κοιτίδα είναι η Ιβηρική χερσόνησος αλλά στα αποικιοκρατικά χρόνια της πορτογαλικής θαλασσοκρατορίας γνώρισε τεράστια άνθιση και εξαπλώθηκε σε όλα τα μήκη και πλάτη της Γης από την Αμερική μέχρι την Αφρική και την Ασία.


Βέβαια σε κάθε περιοχή υπάρχουν κάποιες διαφορετικές τοπικές λέξεις αλλά και η προφορά παρουσιάζει απόκλιση από τα πορτογαλικά στην πατρίδα τους.Αυτό όμως δεν εμποδίζει καθόλου τους ομιλητές της να συννενοούνται μεταξύ τους.

Η Βραζιλία είναι η χώρα με τον μεγαλύτερο αριθμό γηγενών ομιλητών με περίπου 190 εκατομμύρια.Η Πορτογαλία,η αρχική κοιτίδα, δεν ξεπερνάει τα 10 εκατομμύρια.


Επιπλέον τα πορτογαλικά μιλιόνται στη Μοζαμβίκη,την Πράσινη Ακτή,την Αγκόλα,τη Γουϊνέα-Μπισάου (Αφρική) ,στο Μακάο (Κίνα) στην Ινδία (Γκόα,Ντάμαν,Ντίου),στο Ανατολικό Τιμόρ (το δυτικό ανήκει στην Ινδονησία) και αλλού καθώς και  από κοινότητες της διασποράς στη Βόρεια Αμερική, την Αυστραλία,αλλά και τη δυτική Ευρώπη.

Η γλώσσα σήμερα βρίσκεται σε συνεχή ανάπτυξη και έχει πολλές προοπτικές να εξελιγχθεί σε μια διεθνή γλώσσα διασυνοριακής συννενόησης στη Νότια Αμερική αλλά και Νότια Αφρική.

Χωρίζεται σε πολλές διαλέκτους με κάποιες μικροδιαφορές.Εντύπωση προκαλεί η ευρωπαϊκή πορτογαλική προφορά που πολλές φορές θυμίζει σλαβικές γλώσσες.

Π.χ. η λέξη português στην Πορτογαλία προφέρεται 'πορτουγές' με γ και παχύ σίγμα ενώ στη Βραζιλία 'ποχτουγκές' με χ αντί για ρ,γκ αντί για γ και απλό σίγμα στο τέλος.

Βραζιλιάνικα και πορτογαλικά Πορτογαλίας.


Λέγεται ότι η διαφορά μεταξύ τους είναι σαν αυτή μεταξύ των βρετανικών και αμερικάνικων αγγλικών.

Διαφορετική προφορά,κάποιες διαφορετικές λέξεις, ιδιωματισμοί και σε κάποιες περιπτώσεις γραμματική.

Τα βραζιλιάνικα πορτογαλικά βασίζονται στα πορτογαλικά του 18ου αιώνα και έχουν επηρεαστεί από κάποιες γηγενείς ινδιάνικες γλώσσες αλλά και αφρικανικές από τις γλώσσες των μαύρων σκλάβων που είχαν εισάγει οι Πορτογάλοι απ' την Αφρική για έργασια στις φυτείες. 

Γαλικικά

Στα γαλικικά η λέξη προφέρεται ως πορτουγές με λίγο διαφορετικό το ρ και με απλό σίγμα.
Η πορτογαλική γλώσσα ,που ονομάζεται επίσης και πορτουγκές, είναι μια ρωμανική,κλιτή γλώσσα  που προέρχεται από τα γαλικικά-πορτογαλικά που μιλιούνταν στο Βασίλειο της Γαλικίας στα βόρεια της Πορτογαλίας.


Συγγενική της διάλεκτος-γλώσσα είναι τα γαλικικά στη βορειοανατολική Ισπανία. Οι δύο κάποτε θεωρούνταν δύο εκδοχές της ίδιας γλώσσας.

Το Βασιλείο της Γαλικίας περιλάμβανε την περιοχή της Βόρειας Πορτογαλίας και την σημερινή επαρχία της Γαλικίας που ανήκει στην Ισπανία.Από εκείνη ακόμη την περίοδο τα γαλικικά και τα πορτογαλικά θεωρούνταν ενιαία γλώσσα με δύο παραλλαγές.

Ο Πάπας μοιράζει τον κόσμο.

Κατά την αποικιοκρατική εποχή αρχικά οι Ισπανοί είχαν αποκλειστικά δικαιώματα της Αμερικανικής Ηπείρου ενώ οι Πορτογάλοι της Ινδικής Χερσονήσου όπου πλούτιζαν με το εμπόριο μπαχαρικών.

Ύστερα από πιέσεις και διαμαρτυρίες των Πορτογάλων,το 1494 ο Πάπας Αλέξανδρος ο Δ' μοίρασε τον κόσμο ανάμεσα στο Ισπανικό και Πορτογαλικό στέμμα με τη συνθήκη του Tordesillas. Ορίστηκε μια νοητή γραμμή , μεσημβρινός αριστερά του οποίου τα δικαιώματα είχαν οι Ισπανοί και δεξιά οι Πορτογάλοι. Έτσι πέρασε η Βραζιλία στην Πορτογαλία.Μαγγελάνος

Fernão de Magalhães
Φερνάου ντε ΜαγαγιάινςΟ Μαγγελάνος ήταν Πορτογάλος εξευρενητής και θαλασσοπόρος . Ήταν ο πρώτος που πραγματοποίησε τον περίπλου της Γης για λογαριασμό όμως του Ισπανικού στέμματος.

Το 1519 οδήγησε μια ισπανική αποστολή και αφού ανακάλυψε το πέρασμα ανάμεσα στη Γη του Πυρός και την Ανταρκτική πέρασε στον Ειρηνικό Ωκεανό. Δύο χρόνια μετά από τον αρχικό απόπλου απ' την Ισπανία, δύο πλοία της αποστολής κατάφεραν να φτάσουν στις Φιλιππίνες. Εκεί ο Μαγγελάνος σκοτώθηκε σε μάχη με ντόπια φυλή. Ένα πλοίο συνέχισε το ταξίδι φτάνοντας στην Ισπανία. 

Ο Μαγγελάνος σε προηγούμενο ταξίδι του είχε φτάσει στις Φιλιππίνες απ' την αντίθετη πλευρά κάνοντας τον περίπλου της Αφρικής και περνώντας από τις Ινδίες. Έτσι σε δύο ταξίδια ήταν ο πρώτος που πραγματοποίησε τον περίπλου της Γης.

Share:

Πώς είναι ο 'τρελός' στα ρώσικα;

Ο τρελός στα ρώσικα λέγεται сумашедший -σουμασέτη.Το έντονο σ προφέρεται παχύ,ενώ το τ προφέρεται χωριστά από το σ και όχι σαν τσ.

Η λέξη έχει ως συνθετικά την πρόθεση с (σ)=από στην αρχή ,το ουσιαστιό ум (ουμ)-ο νους και το шедший=μετοχή του 'πηγαίνω'.Μαζί με την πρόθεση  с το ум μπαίνει στη γενική πτώση και γίνεται с ума (σουμά)-από το μυαλό.
Η λέξη шедший είναι μετοχή του ρήματος хожу (χαζζού)=πηγαίνω και μεταφράζεται,ας το πούμε ως 'ο πηγαίνων' και σε ελεύθερη μετάφραση αυτός που 'πηγαίνει',φεύγει από το μυαλό του.
Share:

γειά σου στα χίντιHow to say hello in Hindi.ναμάστε

namaste

γεία σου/σας

hello

Share:

'Από πού είσαι;' στα αγγλικάWhere are you from?
γουέα άα γιου φρόμ;
Από πού είσαι;


Where do you come from?
γουέα ντου γιου καμ φρόμ;
Από πού είσαι;I am from Greece.
άι εμ φρομ γκρίις
Είμαι από την Ελλάδα.I am from England.
άι εμ φρομ ίνγκλαντ
Είμαι από την Αγγλία.
Share:

ebook 'μικρό λεξικό αλφαβήτων'

Σ'αυτή εδώ την  ανάρτηση ανέβασα ένα ebook,το 'μικρό λεξικό αλφαβήτων' με σχεδόν όλα τα αλφάβητα του ιστολογίου το οποίο μπορείτε να ξεφυλλίσετε και να διαβάσετε ονλάιν! Συνολικά φτάνει τις 156 σελίδες.Δείτε το:

λεξικό αλφαβήτων3 by γλώσσες και αλφάβητα του κόσμου


Share:

Translate from English,Russian into Greek

Translate

Τελευταια γλωσσα που προστεθηκε.

Recently updated posts. Πρόσφατες

Popular Posts

Recent comments

Labels

Blog Archive