ρώσικοι αριθμοί


1 один αντίν
2 два    ντβα
3 три    τρι
4 четыре τσιτίριε
5 пять πιάτ'
6 шесть σεστ'
7 семь σιεμ'
8 восемь βοσιμ'
9 девять ντιέβιτ'
10 десять ντιεσιτ'
11 одиннадцать αντίνατσατ'
12 двенадцат ντβινάτσατ'
13 тринадцать τρινάτσατ'
14 четырнадцать τσιτίρνατσατ'
15 пятнадцать πιτνάτσατ' 
16 шестнадцать σεσνάτσατ'
17 семнадцать σιμνάτσατ'
18 восемьнадцать βασιμνάτσατ'
19 девятнадцать ντιβιτνάτσατ'
20 двадцать ντβάτσατ'
21 двадцать один ντβάτσατ' αντίν
30 тридцать τρίτσατ'
40 сорок σόρακ
50 пятьдесят πιντισιάτ
60 шестьдесят σέστ'ντισιατ
70 семьдесят σιέμ'ντισιατ
80 восемьдесят βόσιμντισιατ
90 девяносто ντιβινόστα
100 сто στο
200 двести ντβιέστι
300 триста τρίστα
400 четыреста τσιτιριστα
500 пятьсот πιτσοτ
600 шестьсот σισότ
700 семьсот σιμσότ
800 восемьсот βασιμ'σότ
900 девятьсот ντιβιτσότ
1000 тысяча τίσιτσα
2000 две тысячи ντβιέ τισιτσι
3000 три тысячи τρι τισιτσι
5000 пять тысяч πιάτ' τισιτσ
100.000 сто тысяч στο τισιτσ
200.000 двести тысяч ντβιέστι τισιτσ
1.000.000 миллион μιλιόν
1.000.000.000 миллиард μιλιάρντ


Ακούστε τους αριθμούς από το 1-20 εδώ.

κλίση των αριθμών

Οι αριθμοί στα ρώσικα κλίνονται και παίρνουν πολλές μορφές οι οποίες στην αρχή ίσως σας τρομάξουν λίγο.Ακόμη και οι ίδιοι οι Ρώσοι μπερδεύονται μερικές φορές σε κάποιες περιπτώσεις.Με τον καιρό όμως θα τους συνηθίσετε και δεν θα υπάρχει πρόβλημα.Ρίξτε μια ματιά στους παρακάτω πίνακες.


κλίση του αριθμού ένα
πτώσηαριθμόςπροφοράμετάφραση
ονομαστικήодин/однаαντίν/αντνάένας/μία
γενικήодного/однойαντναβό/αντνόιενός/μίας
αιτιατικήодного/однуαντναβό/αντνούέναν/μία
δοτικήодному/однойαντναμού/αντνόισε έναν/σε μία
οργανικήодним/однойαντνίμ/αντνόιμε έναν/με μία
προθετικήодном/ однойαντνόμ/αντνόιγια/σε(τοπικό) έναν/μίακλίση του αριθμού δύο
πτώσηαριθμόςπροφοράμετάφραση
ονομαστικήдва /двеντβα/ντβεδύο
γενικήдвухντβουχδύο
αιτιατικήдвухντβουχδύο
δοτικήдвумντβουμσε δύο (π.χ.δίνω σε δύο)
οργανικήдвумяντβουμιάμε δύο
προθετικήдвухντβουχγια/σε(π.χ.σε δύο μέρη,τοπικό) δύο

*Υπάρχουν και οι τύποι на дваих (ντβαΐχ) και двое (ντβόϊε)


Π.χ.на дваих δύο-δύο,και οι δύο μαζί
двое  детей (ντβόϊε ντιτ'έι)=δύο παιδιά

Share:

No comments:

Post a Comment

Translate

Υποστηριξτε μας ενεργα.

Αν θέλετε να μας υποστηρίξετε ενεργά,να ζητήσετε περισσότερες αναρτήσεις σε μια συγκεκριμένη γλώσσα και θέμα , φράσεις,πηγές,βίντεο και άλλα, μπορείτε μέσω https://www.patreon.com/

Τελευταια γλωσσα που προστεθηκε.

Recently updated posts. Πρόσφατες

Popular Posts

αδεια

Άδεια Creative Commons Creative Commons: Επιτρέπεται η αναπαραγωγή,διανομή και παρουσίαση του περιεχομένου στο κοινό, υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 1)Υποχρεωτική αναφορά στην ιστοσελίδα προέλευσης παρέχοντας έναν ενεργό σύνδεσμο (backlink) που οδηγεί απευθείας σ'αυτή (2) Μη εμπορική χρήση ή εκμετάλλευση 3) Μη τροποποίηση,αλλοίωση του περιεχομένου ή δημιουργία πάνω σ'αυτό με οποιονδήποτε τρόπο. Works 3.0 Greece License

Recent comments

Learn languages by email!

learn German
Enter your email address:
learn Italian by email
Μάθε ιταλικά μέσω ημέιλ.


Facebook

Labels

Blog Archive