Έχει το Κωσταραζινό ιδίωμα καταγωγή από την Αρχαία Ελληνική γλώσσα;


Κι όμως, είναι κάποιες λέξεις που χρησιμοποιούνται και σήμερα και οι ρίζες τους μας πάνε πολύ πίσω…Tις περισσότερες τις βρήκαμε στο βιβλίο του Ιωάννη Θ. Τόλιου Παλαιό Κωσταράζι (Ιστορία – Λαογραφία).Το Kostarazi24 σας παρουσιάζει μερικές από αυτές:

Ζβακώνω = Πίνω πολύ. Προέρχεται από την αρχαία λέξη Βακχεύω (κάνω όργια από τη πολύ μέθη).

Σειουλμανάει = Ακούγεται ελαφρός θόρυβος. Προέρχεται από την αρχαία έκφραση ”Σείει ομαλά” (όταν κάποιος κουνάει κάτι χωρίς να κάνει πολύ θόρυβο).

Ρουπουτώ = Χτυπώ, π.χ. την πόρτα. Προέρχεται από την αρχαία λέξη Ρόπτρον/Επίσπαστρον θύρας (μεταλλικό αντικείμενο προσαρμοσμένο σε εξωτερική θύρα με το ποίον χτυπούν τη πόρτα).

Αδοκιούμαι = Έχω κατά νου. Προέρχεται από την αρχαία λέξη Δοκώ (πιστεύω, θεωρώ, νομίζω).

Πουκάρ = Η ποσότητα μαλλιού που παίρνουμε από ένα πρόβατο. Προέρχεται από την αρχαία λέξη Πόκος (το σύνολο του μαλλιού του αμνοερίφιου).

Διαλάζ’ = Αστράφτει. Προέρχεται από την αρχαία λέξη Διαλάμπω (λάμπω καθ΄ υπερβολή).

Έμπηξε = Έφαγε μέχρι σκασμού. Προέρχεται από την αρχαία λέξη Πήγνυμι (εισάγω κάτι με πίεση, με το ζόρι).

Έβαξε = ”Έβαξε όλο το χωριό”. Διαδόθηκε σ΄ όλο το χωριό. Προέρχεται από την αρχαία  λέξη Βάξις (η φήμη, ως γνωστόν διαδίδεται παντού).

Αρνίθια = Οι κότες. Προέρχεται από την αρχαία λέξη Όρνιθες.

Μουρός = Ο χαζός. Προέρχεται από την αρχαία λέξη Μωρός (ανόητος, χαζός).

Aλούπα = Η αλεπού. Προέρχεται από την αρχαία λέξη Αλώπηξ.

Όφιος = Είδος φιδιού. Προέρχεται από την αρχαία λέξη Όφις.

Τηρώ = Βλέπω. Προέρχεται από την αρχαία λέξη Οράω, Ορώ (βλέπω, θεωρώ, παρατηρώ).

Πνακ’ = Το μικρό πιάτο. Προέρχεται από την λέξη Πινάκιο. (επιτραπέζιο σκεύος, συνήθως πήλινο, που χρησιμοποιείται στο σερβίρισμα φαγητού, το πιάτο.)

Αγγειό =  Σκεύος που τοποθετούμε νερό, κανάτα κλπ. Προέρχεται από την αρχαία λέξη Αγγείον

Λάπατο = Το άγριο λάχανο. Προέρχεται από την αρχαία λέξη Λάπαθον.

Μαλάθα = Το μικρό πλεκτό καλαθάκι που είναι εύκαμπτο. Προέρχεται από την αρχαία λέξη Μαλάττω, που σημαίνει μαλακώνω.

Ξενομώ = καταδιώκω, διώχνω. Προέρχεται από την αρχαία λέξη Νέμομαι, που σημαίνει ότι έχω τη νομή ενός πράγματος, το δικαίωμα της εκμετάλλευσης ενός περιουσιακού στοιχείου (χωρίς κατ’ ανάγκη να έχω και την πλήρη κυριότητα αυτού).

Πεδικώνομαι =  Χάνω τον βηματισμό μου και σκοντάφτω. Προέρχεται από το Πεδικλώνω, μεσαιωνική ελληνική πεδικλῶ.

Nταμ’ = Παράπηγμα – Ντάμια : Παραπήγματα. Προέρχεται από το δομῶ (κτίζω, φτιάχνω κάτι με δομή).

kostarazi24.blogspot.com

Αν σου άρεσε η ανάρτηση ,κάνε μας ένα ψυχικό. Προώθησέ την με τα κουμπιά παρακάτω.
Share:

Is it Hard to Learn Romanian?The Romanian language never makes it onto the lists of the world’s easiest languages.

Instead, it’s treated as a curiosity because of its rather different grammatical features compared to other languages in the same family. After all, it’s certainly rather different from Spanish and Portuguese!

As an English-speaker, you might be wondering: “Is it hard to learn Romanian?” 

While aspects of the language may be difficult when you first start out, think of the possibilities that open up if you do learn it. Romania offers more adventure to some people than the more frequently visited countries in Western Europe. It’s a great destination, and since you’ll get Moldovan basically for free, learning Romanian opens a good number of doors.

Let’s dive into what might make the Romanian language hard to learn, and which things about it are actually easier than its neighboring languages. You might be surprised what you find out!

Table of Contents
  1. The Tough Bits of Learning Romanian
  2. Romanian’s Easy Street
  3. Beginning Romanian – What a Learner Should Look Out For
  4. How RomanianPod101 Can Make the Language Even Easier

1. The Tough Bits of Learning Romanian

Romania with Its Flag Colors

The first thing any linguistics enthusiast will tell you about Romanian is that it’s got cases—and it’s the only one of the family that still has them, since all of its closely related languages lost their cases several centuries ago.

Cases are different forms of words that reveal the grammatical role they play in the sentence. They add a bit of complexity to each word, but they allow you to free up your word order so you can place emphasis on different parts of the sentence.

Look at the phrase “the capital of America,” for instance. In English, we could also express it in another way: “America’s capital.” Here, we’re showing possession by adding an extra ending to the noun. Romanian takes this one step further by changing the noun ending as well as reversing the word order: capitala Americii.

Romanian also has a serious thing for verbs.

The Romanian verb can be, and frequently is, conjugated in seventeen different tenses and moods, allowing for extremely subtle distinctions that English-speakers have to use several words to express. Some of these are only used in certain regions of Romania and Moldova, adding extra fun to the whole situation.

Compare the English “I had done” with the Romanian făcuserăm, and you’ll see what we mean here. Fortunately, it’s actually not all that bad, since the vast majority of the tenses are made with auxiliary verbs like aveți (“to have”) conjugated with the participle of the root.

In fact, the language as a whole would probably fall into the “it’s not that bad” category. 

2. Romanian’s Easy Street

After all that, you’ll be glad to learn that Romanian has some easy parts, too—and depending on how you prefer to learn languages, they might outweigh the hard parts.

First, Romanian has just one new vowel and one new consonant to learn: the â and the rolled R. You’ll find all of the other sounds in English. These two sounds aren’t even that hard to make, since all they require is a shift in tongue position.

The â is made by raising your tongue ever so slightly when you say the neutral vowel in “duh.” Try to keep your tongue flat while raising it up toward the roof of your mouth, and you’ll hear your new Romanian vowel spring to life! 

Rolling your R is a little tricky, but most English-speakers can tap their Rs—say “ladder.” Notice how the “dd” part isn’t a full D like in “dog”?

It’s just a tap on the roof of your mouth, which is precisely the sound made by the Romanian R most of the time. 

Second, you’ve got a big leg up on Romanian already because so many words are related to English! (You’ll have an even greater advantage if you’ve studied any Spanish, Italian, or Latin.) Lots of “formal” English words appear in Romanian as everyday vocabulary.

Learning these will also flex your pattern-matching skills. Take saluta for instance. By itself, you might not immediately know what it means (you might guess “salad,” but you’d be wrong). As soon as you learn it means “to greet,” though, you can automatically connect it to the English word “salute” and keep that connection strong for a long time. 

3. Beginning Romanian – What a Learner Should Look Out For

Another factor that will determine whether you find the Romanian language easy or hard is how prepared you are for using it in the real world. Here are some things you need to watch out for and keep in mind:

Romanian spelling has undergone a couple of different reforms over the years, but nowadays, it’s very easy to read and pronounce. In the last century, the Romanian language suffered only five changes, and four of those changes were about the use of the vowels î and â. The rule for determining when to write those vowels and when not to has been pretty off-and-on. It’s such an important thing for Romanians because one of those vowels shows up in the country name: ROMÂNIA.

Although you’ll have an advantage if you know another Romance language, when it comes to speaking, you may be misled by other languages’ orthography.

In everyday, informal conversation, you’ll notice that a lot of Romanians have the tendency to cut words short or not pronounce them completely. Keep in mind that this is not acceptable when you’re having a formal conversation.

Another thing to note is something that’s totally absent in English. But think about the difference between the two N sounds in “can” and “canyon.” The “ny” letter combination in “canyon” represents a softened sound, where the tongue is placed closer to the front of the mouth.

A beginner should also be careful not to learn too much Romanian from the Internet! It turns out that, unlike French or German, even published articles online in Romanian often come without diacritics, so you don’t know if the “a” you’re seeing is really an ă or an â in disguise. A native Romanian will understand the meaning of the words without diacritics (sometimes from the context, sometimes just guessing), but keep in mind that this is an incorrect way to write (and publish) an article. For that reason, definitely focus on listening. Otherwise, you’ll end up with a heavy accent and it will take a long time to train yourself away from it.

gimnaziu in Romanian isn’t a place to work out, it’s a middle school. Also, don’t say that you’re mizerabil if you’re down in the dumps, because that means “dirty” instead! As you can see, it’s much better to know the real definitions for new words than it is to just guess. 

4. How RomanianPod101 Can Make the Language Even Easier

A Pleasant Green Meadow

RomanianPod101 is exactly the kind of course you need when you’re stuck without a strong pathway to proficiency.

Assuming you’re following the podcast levels as recommended, you’ll start off with the Absolute Beginner series and slowly work your way up to Advanced.

As you run into difficult concepts along the way, you can look around the website for related articles or supplementary vocab exercises. So let’s say you’re really focused on developing a perfect Romanian accent—you can read through a blog article, then watch a video with clear and accurate pronunciation to get the correct accent in your head.

And let’s not forget the vocabulary lists, either. Each of our vocabulary resources has example sentences so that you can see the context for each word as it comes up. You don’t need to worry about memorizing every word in every sentence, but you should make an effort to link each word to its English meaning. 

5. The Quick Foundation to 

Here’s a nice study routine you can follow: 

Attack the difficult grammar memorization from the beginning. Work on memorizing—yes, memorizing—all of the different Romanian verb paradigms. Start with the most common irregular verbs first. Once those are out of the way, you’ll notice how easy it is to pick up the regular verb paradigms.

Don’t put time pressure on yourself, though. Expect that it’ll be hard at first, but that you’ll slowly get reinforcement from your studies and it’ll seem more and more natural. For example, you’ll see a sentence combination like this:

  • Am jucat cărți noaptea trecută.
    “I played cards last night.”

That combination of am jucat might seem really tough to memorize at first in a big chart, but soon it will be second nature to think of it as the past tense of a juca (“to play”). Then you’ll be able to consult your mental model of the conjugation chart and be completely certain.

You’ll want to do this from the beginning, because you want it to be absolutely automatic later on. And do you know what else this applies to? Pronunciation!

Although Romanian pronunciation isn’t that challenging, it’s important to start with it early on or else risk misunderstandings and even stigma from a bad accent later on. (Don’t worry if you’ve been learning for a while; any accent can be corrected!)

Read also


Share:

Στο τηλέφωνο στα γερμανικά


Λεξιλόγιο

Das  Telefon [tele'fo:n] 
Ντας τέλε-φόν
Τηλέφωνο

das Handy
Ντας χάντι
Κινητό

das Handyzubehör 
Ντας Χάντι τσου-μπεχέρ
Αξεσουάρ κινητού

das öffentliche Telefon 
Ντας όφεντλιχε Τέλε-φόν
δημόσιο τηλέφωνο

das Telefongespräch 
Ντας τέλε-φόν-γκεσπρέχ
τηλεφωνική συνομιλία

das Ferngespräch
ντας φέρν-γκεσπρέχ
διεθνής κλήση

die Nummer
Ντι νούμεα
Νούμερο

unter der Nummer... 
Ούντεα ντέα νούμεα...
στο νούμερο...

die Vorwahl - Κώδικας
wählen - καλώ νούμερο
falsch wählen - Καλω λάθος νούμερο
sich verwählen - Παίρνω λάθος 
ánrufen (+ A.) - Τηλέφωνο,μιλώ στο τηλέφωνο
telefonieren - τηλεφωνώ
telefonisch erreichen - συνδέομαι στο τηλέφωνο
zurückrufen (+ A.) - Ξαναπαίρνω
ausrichten - μεταφέρω ,λέω κάτι 
dúrchkommen - βγάζω γραμμή
klingeln - Κουδουνίζω,χτυπω
sich melden - απαντώ
die Leitung - γραμμή
besetzt - κατειλημμένο
das Besetzzeichen -  του,του,του, κατειλημμένο
der Anrufbeantworter - αυτόματος τηλεφωνητής
das Rauschen - θόρυβος
der Anschluss - σύνδεση
kein Anschluss - εκτός σύνδεσης


der Hörer
ακουστικό
Ντέα χέρεα

den Hörer ábnehmen - σηκώνω  το ακουστικό

Nimm den Hörer ab.
Νίμ ντέν χέρεα απ.
Σήκωσε το ακουστικό.

den Hörer áuflegen - κατεβάζω το ακουστικό

leg das Telefon auf
Κλείσε το τηλέφωνο.

Φράσεις 

Ich rufe Sie morgen an.
Θα σας πάρω τηλέφωνο αύριο.

Ich muss Herrn Krause anrufen. - Πρέπει να τηλεφωνήσω στην κυρία Κράουσε.

Ich muss unbedingt telefonieren. - Πρέπει οπωσδήποτε να τηλεφωνήσω.

Ich muss nach Griechenland telefonieren. - Πρέπει να τηλεφωνήσω στην Ελλάδα.

Ich habe mit Herrn Krause telefoniert. - Μίλησα στο τηλέφωνο με την κυρία Κράουσε.


Σχετικά ρήματα

anrufen , τηλεφωνώ  
zurückrufen, παίρνω πίσω
erreichen ,συνδέομαι, έρχομαι σε επαφή
durchkommen,βγάζω γραμμή

Herr Krause ist leider nicht da.
Ο κύριος Κράουσε δυστυχώς δεν είναι εδώ.

Rufen Sie bitte später zurück.
Ξαναπάρτε αργότερα παρακαλώ.

Sind Sie telefonisch zu erreichen? 
Μπορώ να έρθω σε επαφή μαζί σας τηλεφωνικώς;

Unter welcher Nummer? 
Σε ποιό νούμερο;

Ich wähle immer wieder, aber komme nicht durch.
Παίρνω συνέχεια αλλά δεν βγάζω γραμμή.

Kein Anschluss unter dieser Nummer.
Δεν έχει σύνδεση με αυτόν τον αριθμό.

Πώς παίρνουμε τηλέφωνο.

Zuerst wählen wir die Nummer.
Πρώτα παίρνουμε το νούμερο.

Dann sagen wir: Μετά λέμε.

Guten Tag, hier [Name]! 
Καλημέρα,είμαι ο...(όνομα).

Ich möchte bitte Herrn Krause/Frau Krause sprechen*. 
Θα μπορούσα να μιλήσω με τον κύριο Κράουσε/την κυρία Κράουσε;

Guten Tag, hier [Name]! 
Καλημέρα ,είμαι (εδώ) ο ...(όνομα)

Kann ich bitte Herrn Krause/Frau Krause sprechen? 
Μπορώ να μιλήσω με τον κύριο Κράουσε/την κυρία Κράουσε;

*Όταν ζητούμε κάποιον στο τηλέφωνο, το ρήμα sprechen χρησιμοποιείται χωρίς την πρόθεση mit.

Man antwortet: - Και μας απαντούν .
Hier Krause, guten Tag! - Ειμαι ο Κράουσε
Moment mal! / Gleich! - Μια στιγμή
Leider ist er/sie nicht da/nicht im Haus. - Δυστυχώς, δεν είναι εδώ.
Rufen Sie bitte etwas später zurück. 
Ξαναπάρτε αργότερα.

Was kann ich ihm/ihr ausrichten? - Τί να του πω;
Wenn Herr/Frau Krause da ist, folgt das Gespräch... - ΑΝ Ι ΚΥρΙΟς/Η ΚΥΡΙΑ ΚΡΑΟΥΣΕ είναι εκεί ,ακολουθεί ο διάλογος:
...und zum Schluss sagen wir: - Auf Wiederhören! - Και όταν κλείνουμε λέμε: ΤΑ ΞΑΝΑΛΕΜΕ

Share:

Yes / no in Syrian Arabic.

regional variants of Arabic

As I have noted before the Arabic language has many regional forms along with Modern Standard Arabic (MSA).

One of them is Syrian Arabic which belongs to the bigger regional group of Levantine Arabic. Other members of the same group have their own variations and influences. 

For example Lebanese Arabic- another member of Levantine Arabic is influenced a lot by French probably due to the Crusader States in the region during Medieval  times and its French colonial past.
French colonial Middle East.


So,yes in Syrian Arabic is 
اي
eh
yes


لاء
la' (with a glottal stop)
no
Some people say la without  a glottal stop

لا
la
no
cultural note 


Arabs move their head upwards to say no, unlike westerners who move their head sideways.

So,pay attention to the body language, too.Share:

Arabic with street signs (shakhsan faqat)


Αραβικά από επιγραφές που βρίσκω κατά τις βόλτες μου στους δρόμους. Το παρακάτω σημείωμα είναι από φαρμακείο στην Αχαρνών. 

 Το σημείωμα στην πόρτα του φαρμακείου λέει τα παρακάτω.

شخصان فقط 
Shakhsan faqat 
two people only
Δύο άτομα μόνο.
شخصان
two people 
δύο άτομα 
فقط
only
μόνο


more words 
περισσότερο λεξιλόγιο 

wahid
one
ένας shakhs wahid faqat
شخص واحد فقط
Only one person.
Μόνο ένα άτομο.shakhs wahid
 شخص واحد 

Share:

Arabic with street signs (Al-wahid)Sign from an Arabic fast food restaurant selling halal meat. The sign above reads:

Al-wahid
lahm halal

'The only' or a surname
halal meat


الوحيد


لحم
lahm
meat
κρέας حلال
halaal 
χαλάλ


لحم حلال
lahm halal
halal meat
κρέας χαλάλ

Share:

Was Minoan Greek?


Minoan warriors at Akrotiri,Thera (Santorini) parading Libyan prisoners and local women cheering them.
The simple answer is we do not know for sure the nature of the language the Minoans spoke.

Many theories mainly coming from Greeks take for granted or they rather imply that the underlying language of  linear A was Greek and therefore the Minoans spoke Greek.

The fact remains, however, that linear A still keeps its secret well. Many languages ​​have been tried on linear A, Greek, Phoenician, Egyptian, , Etruscan and many others.

Knossos palace ruins in Crete.

But none of them seem to fit. Linear A has not been read to this day and its language is a mystery.

The Mycenaean Linear B script is younger than the Minoan Linear A. It has been deciphered and it is in form of archaic Greek. The characters of B seem to have evolved from A.

Since Linear B evolved from Linear A we can assume that the phonetics of LB can also be applied to LA. 

But if we apply the phonetic values ​​of the symbols of LB on the same symbols of LA then we get gibberish  or a language completely unknown to us. Maybe a language isolate.
Bronze Age Mycenaean chariot.

The Greek speaking Mycenaeans -a warlike horse culture captured Crete and occupied the Minoan Palaces. The Mycenaeans adopted many elements of the Minoan culture ,their script (LA) as well which they adapted to their own language that being Greek (LB).

A Minoan ship
The Linear B script is a syllabary that is not well suited for the Greek language. It has many open syllables-consonant followed by a vowel and shows great difficulty with consecutive constants often found in Greek.

This is clear evidence that the predecessor of LB , LA was used for a language other than Greek.

Linear A symbols

The Minoan scripts - the scripta Minoa as Evans called them are considered the Hieratic Minoan (Minoan Hieroglyphics), the writing on the Phaistos Disk and the Linear A syllabary.

Archaeological discoveries revealed that Minoan Hieratic and Linear A were used simultaneously in the palaces for some time.

Minoan Hieroglyphics table

All Minoan scripts remain undeciphered to this day. 

The Phaistos Disc is a unique item, one of its kind. It is assumed by some scholars that is also a syllabary citing a prayer maybe.

Some claim that it is a modern time elaborate forgery.

Minoan trade routes.

Minoan Vocabulary 
After studying Minoan words we can find many similarities with Indo-European languages , Semitic and Afro-Asiatic (Ancient Egyptian) as well.

Placenames

Kunisu- Knossos
Paito- Phaistos

Numbers

Kaja-1
Zadaja-2
Sanaja-3
Arapija-4
Taja-5


Vocabulary

Atade- gold
Tadaza- silver
Maru- wool ( Gr. μάλλος)

Akaru -field (Gr. αγρός)
Idamate- king
Jedi- man

Kuro- total
Potokuro - grand total
Datu- oil

Kunasa- money
Zusa- sword
Uduro- water (Gr .ύδωρ)Share:

Πώς ο Θεμιστοκλής έμαθε περσικά.

Σήμερα να λέω να γράψω για κάτι που δεν το είχα ξανακούσει ,που δεν μας το έμαθαν στο σχολείο για το ένδοξο αρχαίο παρελθόν μας. 
Ο ιθύνων νους,ο εγκέφαλος ,ο ενορχηστρωτής,ο μάστορας της νίκης της ναυμαχίας της Σαλαμίνας του αθηναϊκού στόλου κατά των Περσών τελικά πήγε με τους Πέρσες,'μήδισε' ,έμαθε την περσική γλώσσα και τους υπηρέτησε για το υπόλοιπο της ζωής του.

Λέγεται ότι ο Θεμιστολής μετά τη νίκη στη Σαλαμίνα έγινε μεγάλος αλαζόνας αποκτώντας όλο και περισσότερους εχθρούς.

Το ποτήρι ξεχείλισε όταν έφτασε στο σημείο να στήσει άγαλμα του εαυτού του. Οπότε οι Αθηναίοι τον εξοστράκισαν στο Άργος. 

Η μάχη της Σαλαμίνας.
Οι Σπαρτιάτες τότε βρήκαν την ευκαιρία να απαλλαγούν απ' τον Θεμιστοκλή κατηγορώντας τον για δολοπλοκίες κατά του Παυσανία. 

Ο Θεμιστοκλής κατέφυγε στη Μακεδονία όπου του έδωσε άσυλο ο Αλέξανδρος ο Α' και ακολούθως πέρασε στη Μικρασία που ήταν υπό περσική κατοχή. 

Ο Θεμιστοκλής συναντά τον Αρταξέρξη.
Εκεί ζήτησε και πέτυχε ακρόαση απ' τον Πέρση βασιλιά τον Αρταξέρξη, τον γιο του Ξέρξη που υπέστη την καταστροφή στη Σαλαμίνα,προσφέροντας την υποταγή του και τις υπηρεσίες του σ' αυτόν. 

Ο Αρταξέρξης ήταν εκστασιασμένος που ένας τόσο επικίνδυνος και επιφανής εχθρός του πρόσφερε την υποταγή του.

Ο Θεμιστοκλής ζήτησε και πήρε ένα χρόνο χάρη προκειμένου να μάθει την περσική γλώσσα και τα έθιμα. 

Μετά από ένα χρόνο οι δυο τους ξανασυνταθήκαν και ο Αρταξέρξης ενθουσιάστηκε τόσο απ' την πρόοδο του Θεμιστοκλή που τον διόρισε κυβερνήτη της περιοχής της Μαγνησίας στην Ιωνία με δικαίωμα να λαμβάνει ετήσιο φόρο και από άλλες δύο πόλεις την Λάμψακο και την Μύο.

Ο Θεμιστοκλής συχνά πρόσφερε τις συμβουλές του στον Πέρση βασιλιά στις διαπραγματεύσεις του με τους Έλληνες.

Πέθανε από φυσικά αίτια στην ηλικία των 65 ετών στη Μαγνησία. 

Κατά μία άλλη εκδοχή αυτοκτόνησε πίνοντας αίμα ταύρου όταν ο Αρταξέρξης του ζήτησε να πολεμήσει τους Αθηναίους.

Ο Θεμιστοκλής από τη μία δεν κρατούσε κακία στους Αθηναίους παρά τον εξοστρακισμό του και από την άλλη δεν ήθελε να προδώσει τον Πέρση βασιλιά οπότε προτίμησε να θέσει τέρμα στη ζωή με έναν τίμιο θάνατο.

Όταν ο Αρταξέρξης το έμαθε θαύμασε ακόμα περισσότερο τον Θεμιστοκλή.

Τα προνόμια του Θεμιστοκλή στη Μαγνησία πέρασαν και στους απογόνους του. Ο Πλούταρχος αναφέρει τον 1ο αιώνα μ.Χ. ότι συνάντησε στην Αθήνα έναν απόγονο του Θεμιστοκλή που λάμβανε ακόμα εισοδήματα απ' τη Μικρασία, εξακόσια χρόνια μετά τον θάνατο του Θεμιστοκλή.

Μετά τον θάνατό του τα κόκκαλα του Θεμιστοκλή μεταφέρθηκαν στην Αθήνα και ετάφησαν κρυφά καθώς απαγορευόταν εκεί η ταφή προδοτών.

Ο Θεμιστοκλής αποκαταστάθηκε στην Αθήνα μεταθανάτια. Αν σου άρεσε η ανάρτηση ,κάνε μας ένα ψυχικό. Προώθησέ την με τα κουμπιά παρακάτω.
Share:

Η Πόπη στα κινέζικα.波皮
Bōpí
Πόπη
 Για σένα τίποτα!
Αν σου άρεσε η ανάρτηση , βοήθησε την ιστοσελίδα μας. Προώθησέ την με τα κουμπιά παρακάτω. Για μας είναι πολύ σημαντικό για να συνεχίσουμε. Για σένα μερικά κλικ.
Share:

Teach yourself Modern Persian ,(βιβλιοκριτική)


Για να μάθει κάποιος περσικά θα χρειαστεί γνώση της επίσημης γλώσσας και της γραμματικής της, καθώς  και της χρήσης της καθημερινής γλώσσας.

Αυτό το βιβλίο με βοήθησε στα πρώτα δύο. Αρκετά για να πάρω μια πρώτη γεύση της γλώσσας και αρκετά από την πλευρά του ότι  βοηθάει πάρει πολύ αν αργότερα αποφασίσω να κάνω μαθήματα αραβικών η γραφή των οποίων θα μου φανεί πολύ πιο εύκολη. 

Αυτό το βιβλίο προχωρά με ομαλό, λογικό τρόπο, δίνοντας μεγάλη προσοχή σε κάθε διαφορετικό θέμα. Οι διάλογοι είναι χρήσιμοι και δεν είναι πολύ δύσκολο να μαθευτούν. Το αλφάβητο εξηγείται πολύ καλά και συνολικά, είναι ένα πολύ χρήσιμη και ευχάριστη εισαγωγή στα φάρσι, την περσική γλώσσα.

Από την άλλη το μεγάλο του μειονέκτημα είναι τα μικρά περσικά γράμματα που καθιστούν δύσκολο να δει κάποιος πως σχηματίζονται. Επίσης το λεξιλόγιο κάθε μαθήματος δεν ακολουθεί κάποια λογική σειρά.

Πολύ καλή εισαγωγή στην περσική επίσημη γλώσσα αλλά αν θέλει κάποιος να μάθει την καθομιλουμένη (οι Πέρσες κόβουν κάποιες συλλαβές όταν μιλούν) πρέπει να το συμπληρώσει με άλλο υλικό.

Ο John Mace είναι αναγνωρισμένος ειδικός στα περσικά (και στα αραβικά). Τα μοντέρνα περσικά του (Teach Yourself Books) είναι το καλύτερο βιβλίο που κυκλοφορεί για τη διδασκαλία περσικών σε αμερικανικές αίθουσες πανεπιστημίων. 

Το βιβλίο αυτό δεν είναι τέλειο, έχει κάποια μειονεκτήματα,το σοβαρότερο ίσως η μικρή περσοαραβική γραμματοσειρά που καθιστά δύσκολη την ανάγνωση. 

Αλλά έχει και τις αρετές του.

Όσον αφορά την παλαιότητα του,η εμπειρία μου είναι ότι όσο πιο παλιά είναι τέτοιου τύπου βιβλία ,τόσο καλύτερα και μεθοδικότερα είναι. Οι πιο καινούργιες εκδόσεις απευθύνονται κυρίως σε τουρίστες και είναι μάλλον πιο επιφανειακές.

Το βιβλίο γενικά για μένα ήταν μια πολύ καλή βάση για να ξεκινήσω. Αυτή είναι η εμπειρία μου.


Share:

χαιρετισμοί στα Πορτογαλικά


Bom dia/Boa tarde/Boa noite 
Good morning/afternoon/night 
Καλημέρα/καλησπέρα/καληνύχτα


Olá — Hello - γειά σου
Oi — Hi  Γειά
Alô/Está lá 
On the phone Brazil/Portugal
Tchau — Bye 
Até logo! — See you later! 
Até amanhã — See you tomorrow 
Adeus — Goodbye (formal) 
Tudo bem? — How are you?
Como vai? — How’s it going?
Eu estou bem, e você/e tú?
I’m good, how are you?

Share:

Ντι μίιτε- στο νοίκι στη Γερμανία.

Στη Γερμανία το 60% του πληθυσμού ζει στο νοίκι(die Miete).

Πολλοί ιδιοκτήτες ακινήτων προτιμούν να διαθέτουν τη διαχείρισή τους σε εταιρείες (die Hausverwaltung) . 

Όταν ο νοικάρης αντιμετωπίζει κάποιο πρόβλημα με το διαμέρισμά του επικοινωνεί με  την εταιρεία διαχείρισης η οποία με τη σειρά της τον κατευθύνει σε ποιόν να απευθυνθεί για το πρόβλημα του,είτε στον διαχειριστή (der Hausmeister) είτε στον ιδιοκτήτη (der Vermieter).


die Miete 
ντι μίιτε 
το νοίκι


zur Miete wohnen
Τσούα μίιτε βόνεν
Μένω στο νοίκι.


Die Miete beträgt 800 kalt.
Ντι μίιτε μπετρέγκτ αχτ χούντεατ έουγο καλτ.
Το νοίκι είναι 800 ευρώ χωρίς θέρμανση.

Der Hausmeister
Ντέα χάους-μάιστερ.
Ο διαχειριστής

Der Vermieter.
Ντέα φεαμίιτεα
Ο σπιτονοικοκύρης.

Die Hausverwaltung.
Ντι χαους-φεαβάλτουνγκ
Εταιρεία διαχείρισης στην οποία απευθύνεται ο ενοικιαστής όταν έχει κάποιο πρόβλημα.

Διαβάστε επίσης


Αν σου άρεσε η ανάρτηση ,κάνε μας ένα ψυχικό. Προώθησέ την με τα κουμπιά παρακάτω.
Share:

The Naranjo brothers.

Los hermanos Naranjo.

The scene that follows is from the Netflix serial Narcos Mexico. 

Mexican Spanish is very interesting to me. I like it better than European Spanish. 

 I'll be using some scenes from Narcos Mexico to teach myself and whoever is interested some Spanish.

First watch the video with the English subtitles and with the Spanish ones. 


Los hermanos Naranjo.
The Naranjo brothers. Naranjo means orange in Spanish.


-Don Netto
Que sorpresa oír que visite a nuestra ciudad.

Don Netto. I was surprised to hear you were in town.


-Fue un viaje repentino.

It was an unplanned trip.


Aquí ando cuidando a este.

Babysitting this one.

Cómo está tu carnal?

How 's your brother?

-Sí,todo bien.

All good.

Me contaron lo del ejército.

I heard about the army.

Les volverion a quemar la mercancía,¿verdad?

They burned the goods again, right?

Lástima.

Too bad.

Pero que matar a las ratas supongo que hay que meterse a la coladera.

O no?

But if you want to kill rats, guess you have to go into the sewer.
Or not?

-Ajá.
Si, claro.

- Yes.
Yes, of course.

Pues, como te decía aquí ando acompañando.
Te trae una propuesta el compa .

Anyway, like I said, I'm here
accompaning this guy.
He's got a proposal for you.


-Una propocicion?Que bueno!

- A proposal? How nice.

-Ey.
-Oigámosla,pues.

- Yes.
Let's hear it then.


Despues que el broncon que nos pasó alla en Sinaloa,
nació una oportunidad para nuestras organizaciones.

After that mess that happened in Sinaloa...
an opportunity was bornfor our organizations.


Estamos buscando una sociedad.
-Sociedad?
-Ey.

-We're looking for a partnership.
- Partnership?
- Yes.


-A,pues,ahora sí estoy interesado.

Well, now I'm interested.-Pues esta muy facil.

It's very easy.


Basicamente,es traernos la operacion de nuestros plantíos aca.

Basically, we move our growing operation here.


Venirnos a Guadalajara.

We move to Guadalajara.

De ustedes nomás necesitamos pues
la protección de sus policías y ya.
And all we need from you is police protection.


Ajá.
Uh-huh.

Nos encargamos de todo, ¿eh? La mano
de obra, distribución, todos los gastos.
We take care of everything,the labor, the distribution, all of the costs.


Y... pues estamos dispuestos a compartir 50 y 50 las ganancias.
And we're willing to split the profits 50/50.


OK.


Digo... Somos los mejores
para crecer esta chingadera, ¿no?
I mean, we're... we're the best suited to make this thing grow.


Miren nada más a este cabrón.
Well, look at this fucker.


¿Qué te parece si nos dividimos
las ganancias sesenta y cuarenta?
How about this? We split the profits 60/40.


No, no, espera. Setenta y treinta.
No, wait... 70/30.


No. Ochenta y veinte.
No... 80/20?

No... Noventa y diez.
No... 90/10.

Esta es mi última oferta:
Here's my final offer.


a ti no te toca nada
y te largas de mi pinche pueblo.
You get nothing and get out of my fucking town.

¿Socios?
Partners?

¿Es en serio lo que dice este pendejo?
Is this fucking guy serious?


Allá, en Sinaloa,
tienen culitos bien lindos, ¿no?
You guys have a lot of fine pussy in Sinaloa, right?


Ahora que se van a morir de hambre,
¿por qué no nos mandan unas cuantas?
Well, since everyone is going to starve,
why don't you send us the best you got?


Aquí les encontramos qué hacer.
We'll find work for them here.


Dígale al León que en Guadalajara nos reímos mucho de él.
Tell the Lion that we're laughing at him in Guadalajara.


"Sociedad".
"Partnership."

¿Sabes? Te tengo otra propuesta.
You know what? I have another proposal for you.


¿Sí?
Oh, really?

¡Qué te pasa, pendejo!
What the fuck is wrong with you?

Oye, ¿estás loco, pendejo?
Did you go crazy, motherfucker?

Se va a llenar de policías,policias de este cabrón.
Any minute now, this place is gonna be crawling with cops, their cops.

Su hermano nos va a quemar vivos.
His brother is going to burn us alive.

¡Rafa!

¡Órale!
Come on.

Pinche par de loquitos. Váyanse a la verga.
You're crazy. Fuck you both.


You can find  subtitles in Spanish , English and other languages  for the entire serial in this site.


Vocabulary

oír to hear to listen
sorpresa  surprise
ciudad city
Visitar  to visit
el viaje  the journey 
carnal  It's a Mexican slang word for 'friend', 'buddy, 'pal' or 'mate'. It's also used as a slang synonym of the words 'brother' or 'sister'.
Share:

Η ελληνική κοινότητα της Χαβάης.

Ο Τζόρτζ Λυκούργος,1892. Επιφανής Ελληνοχαβανέζος επιχειρηματίας του τουρισμού.
Η ελληνική παρουσία στη Χαβάη ξεκινάει πολύ παλιά, τον 19ο αιώνα.Μετά το 1870 Έλληνες φαλαινοθήρες και ναυτικοί βρέθηκαν στον κεντρικό Ειρηνικό ,στο νησί της Χαβάης.

Οι σχέσεις Ελλήνων με τη Χαβάη φαίνεται να ήταν στενές. Μάλιστα το 1850 οι Χαβανέζοι πρίγκηπες Liholiho και Lot Kapuāiwa είχαν συναντήθει στο Παρίσι με τον... Χαρίλαο Τρικούπη, ο οποίος φέρεται να τους προσκάλεσε να πιούν και να παίξουν τυχερά παίγνια μαζί του, προκαλώντας την αντίδραση του Gerrit Judd, Αμερικανού ιεραποστόλου στο Βασίλειο της Χαβάης.

Σήμερα οι ελληνικής καταγωγής κάτοικοι στη Χαβάη υπολογίζονται γύρω στους 2100 σύμφωνα με απογραφή του 2010.

Ο Τζόρτζ Μουζάλας Καλβοκορέσης. Αξιωματικός του πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ, γεννημένος στη Χίο το 1816. Συμμετείχε σε εξερευνητικές αποστολές των ΗΠΑ στον Ειρηνικό. Σκοτώθηκε στον Αμερικανικό Εμφύλιο.

Το 1870 σαράντα περίπου Έλληνες εγκαταστάθηκαν στο νησί μεταφέροντας και εκεί το επιχειρηματικό τους δαιμόνιο ,έστεισαν εμπορικές επιχειρήσεις ,ναυτικές, μαγαζιά,μπαρ, εστιατόρια και δωμάτια.

Οι Χαβανέζοι τους ονόμαζαν Helene Χελένε στη γλώσσα τους. Οι Έλληνες ήταν απ' τους πρώτο haole , ξένοι στα χαβανέζικα, που εγκαταστάθηκαν στο νησί.

Το νησιωτικό σύμπλεγμα της Χαβάης.

Πρώτη άφιξη Ελλήνων

Οι πρώτοι Έλληνες ήρθαν στο νησί το 1830 ως ναυτικοί και φαλαινοθήρες ως μέρος αποστολής του Βρετανού καπετάνιου Τζόν Κουκ.

Το 1839 στο νησί ιδρύθηκε ρωσική ορθόδοξη εκκλησία όπου και πήγαιναν οι Έλληνες.

Πραξικόπημα κατά της βασιλείας.

Το 1893 άρχισε επανάσταση στο νησί αποτελούμενη κυρίως από ξένους υπηκόους,Αμερικανούς κυρίως και κάποιους ντόπιους κατοίκους της Χονολουλούς ,με ένα πραξικόπημα κατά της βασίλισσας της Χαβάης Liliʻuokalani. 

Η χαβανέζα βασίλισσα Liliʻuokalani.

Με το πραξικόπημα ζητούσαν την παραίτησή της και την επέμβαση των πεζοναυτών των ΗΠΑ για την ένωση του νησιού με τις ΗΠΑ. Πράγμα που τελικά έγινε το 1898.

Μάλιστα ήταν απ' τους λίγους ξένους που εναντιώθηκαν στην κατάργηση της μοναρχίας που υπήρχε στο νησί,το βασίλειο της Χαβάης.

Προτεστάντες κατά Ελλήνων.

Η αμερικανική προτεσταντική ιεραποστολή 
για τη διάδοση του χριστιανισμού στο νησί αναγνώρισε ότι οι Έλληνες είναι στοιχειωδώς χριστιανοί αλλά ανέπτυξε για αυτούς άπλετο μίσος.

Θεωρούσε τους Έλληνες επιχειρηματικά δαιμόνιους και δραστήριους αλλά από την άλλη ανήθικους ,ψεύτες και απατεώνες.

Ο Hiram Bingham I, επικεφαλής της αμερικανικής προτεσταντικής ιεραποστολής και σφοδρός πολέμιος των Ελλήνων της Χαβάης.

Δεύτερο μεταναστευτικό κύμα.

Το 1870, εξαιτίας λιμού και υπερπληθυσμού στην Ελλάδα, ένα δεύτερο κύμα μεταναστών από την πατρίδα έφτασε στο νησί για να  δουλέψει στις φυτείες ζαχαροκάλαμου.

Μεταξύ τους ήταν επιχειρηματίες που έδιναν δουλειά σε συμπατριώτες τους προσλαμβάνοντάς τους στις επιχειρήσεις τους.

Εκείνη την εποχή οι ιεραπόστολοι είχαν γίνει ήδη μέλος της  οικονομικής ελίτ του νησιού και μισούσαν ακόμα περισσότερο τους Έλληνες γιατί τους έβλεπαν ως ανταγωνιστές , ιδιαίτερα στην εξαγωγή ανανά,το σημαντικότερο εξαγώγιμο προϊόν της Χαβάης εκείνη την εποχή.

Ο Πίτερ Καμαρινός και η αντικαθεστωτική του δράση.

Μεταξύ των μεταναστών αναδείχθηκε σε εξέχουσα προσωπικότητα ο Πέτρος Καμαρινός ο οποίος έγινε συνιδρυτής εταιρίας εξαγωγών με τον Α. Κάμπελ . Ο Καμπελ θεώρησε ότι ο Καμαρινός τον εξαπάτησε και του έκανε αγωγή για 6μισυ χιλιάδες δολάρια,πόσο αρκετά μεγάλο για την εποχή. Για σύγκριση η Αλάσκα πουλήθηκε απ' τη Ρωσία στις ΗΠΑ για 7 εκατομμύρια δολάρια.

Ο Νιούμαν,ένα άλλο μέλος της εταιρείας στάθηκε στο πλευρό του Καμαρινού στην αγωγή. Ακολούθησαν άλλες δύο αγωγές.

Οι Έλληνες άρχισαν να αποφεύγουν τα μέλη της ιεραποστολής και να υποστηρίζουν τα μέλη της ντόπιας μοναρχίας, γεγονός που έδειχνε για τους ιεραποστολικούς προτεστάντες την υποστήριξη των Ελλήνων στη ντόπια μοναρχία αλλά και την ανηθικότητά τους.

Λάδι στη φωτιά έριχνε η παρουσία Ελλήνων σε δεξιώσεις του βασιλιά ,με μουσική,χορούς hula και αλκοόλ.

Η ιεραποστολή στράφηκε ακολούθως σε βίαια μέσα και η πολιτική κατάσταση των Ελλήνων ήταν επισφαλής.

Το 1887 η ιεραποστολή εξανάγκασε τον βασιλιά Kalākaua να ψηφίσει Σύνταγμα. Μετά τον θάνατό του τον διαδέχθηκε η κόρη του η βασίλισσα Liliʻuokalani η οποία τελικά ανατράπηκε από την ιεραποστολή.

Ο βασιλεύς της Χαβάης Kalākaua.


Η νέα κυβέρνηση άρχισε οικονομικούς διωγμούς κατά των Ελλήνων τους οποίους κατηγορούσε για εμπορία αλκοόλ και δημιουργούσε προβλήματα ώστε να δυσκολεύονται να βγάλουν άδεια για οποιαδήποτε βιοτεχνία.

Απαγόρευση χαβανέζικης μουσικής και του χορού hula. 

Η ρεσεψιόν του ξενοδοχείου Σανς Σοουσι του
Λυκούργου στο Γουακίκι της Χαβάης.
 Η χαβανέζικη μούσικη και ο χορός hula απαγορεύτηκαν με διάταγμα να γίνονται δημόσια ως... ανήθικοι αλλά επιτρεπόταν ιδιωτικ. Ο Γεώργιος Λυκούργος προκάλεσε θύελλα αντιδράσεων όταν κάλεσε την εθνική μπάντα να παίξει στο ξενοδοχείο του.

Χαβανέζες χορεύτριες του απαγορευμένου χορού χούλα. 

Οι Έλληνες αντιστάθηκαν στην επαναστατική κυβέρνηση και πήραν μέρος σε αντικυβερνητικές δραστηριότητες με επικεφαλείς Βρετανούς βασιλικούς, Αυστριακούς και Γερμανούς οι οποίοι είχαν σκοπό να ανατρέψουν τους ιεραποστολικούς.

Η αντικυβερνητική δράση κατεστάλη ,πολλοί συνελήφθησαν ,μεταξύ τους δύο Έλληνες.

Ο Καμαρινός ήταν από τους πιο θερμούς  υποστηρικτές των αντικαθεστωτικών ,ο οποίος  μάλιστα είχε δηλώσει ότι προτιμά να δώσει τη μισή του περιουσία και να δει τους ιεραποστολικούς κρεμασμένους.

Ο ύποπτος θάνατος του Καμαρινού.
Ο Καμαρινός στάλθηκε με 'ψυχολογικα' προβλήματα σε ψυχιατρείο στην Καλιφόρνια. Εκεί πέθανε μετά από κάμποσο καιρό. Σύμφωνα με μαρτυρίες επιτέθηκε σε νοσοκόμους οι οποίοι τον τραυμάτισαν. 

Η σωρός του παραδόθηκε στην οικογένειά του σε σήψη ,τρεις μέρες μετά, για να μην φανούν τα χτυπήματα στο σώμα του σύμφωνα με την οικογένειά του.

Εικάζεται ότι η δολοφονία έγινε κατά παραγγελία ιεραποστολικών.


Επίδραση της ελληνικής στα χαβανέζικα.


Η προτεσταντική αποστολή χρησιμοποίησε κάποιες ελληνικές λέξεις για την μετάφραση της Βίβλου από τα αγγλικά στα χαβανέζικα. Όπως η λέξη alopeka, από το αλωπηξ αλεπού,καθώς και οι λέξεις diabolo,διάβολος και meli, μέλι.

Υπάρχουν όμως κάποιες άλλες λέξεις στα χαβανέζικα οι οποίες φέρουν εκπληκτική ομοιότητα με ελληνικές που δεν σχετίζονται με την ιεραποστολική δραστηριότητα και η ετυμολογια των οποίων χάνεται στα βάθη των χιλιετιών.

Κάποιες τέτοιες χαρακτηριστικές είναι οι εξής:

'aeto ,αετός
o'lelo, λαλιά,γλώσσα εξού και hawaii olelo, χαβανέζικη γλώσσα, λαλιά
Iku-iku, φτάνω
ἱκάνω
toko-toko , δοκός

Και άλλες.

Από τους σύγχρονους γλωσσολόγους αυτές θεωρούνται καθαρές συμπτώσεις αλλά δεν μπορεί κανείς να μην παρατηρήσει την εκπληκτική τους ομοιότητα.Η χαβανέζικη ανήκει στην ομάδα πολυνησιακών γλωσσών , αρκετά συγγενικών μεταξύ τους οι οποίες κατατάσσονται με τη σειρά σε μια ευρύτερη γλωσσική ομάδα ,τη λεγόμενη αυστρονησιακή. 

Πιό απομακρυσμένη γλώσσα της αυστρονησιακής οικογένειας είναι τα μαλαγκάσι, γλώσσα της Μαδαγασκάρης στην Αφρική.

Έλληνας ο εφευρέτης της Χαβανέζικης πίτσας.

Οι Έλληνες όπου και να πήγαν ενσωματώθηκαν στη ντόπια κοινωνία και πολλές φορές φορές διέπρεψαν.

Χαρακτηριστικό σύγχρονο  παράδειγμα είναι η διάσημη πλέον ανά τον δυτικό κόσμο, η χαβανέζικη πίτσα, εφεύρετης της οποίας ήταν ο εκλιπών το 2017 , Ελληνοκαναδός Σαμ Πανόπουλος ο οποίος ευφήυρε την χαβανέζιξη πίτσα τη δεκαετία του 60 στον Καναδά. 
Ο Ελληνοκαναδός Σαμ Πανόπουλος, εφευρέτης της χαβανέζικης πίτσας.


Την ονόμασε έτσι από την ονομασία κονσέρβας 'χαβανέζικου ανανά' που χρησιμοποιούσε. Η Χαβάη ήταν σημαντικός εξαγωγέας ανανά.

Η πίτσα έχει κομμάτια ανανά, χοιρινό ή μπέικον.

Καλή όρεξη!

Διαβάστε επίσης


Αν σου άρεσε η ανάρτηση ,κάνε μας ένα ψυχικό. Προώθησέ την με τα κουμπιά παρακάτω.
Share:

Greetings in Urdu- χαιρετισμοί στα ουρντού

Χαιρετισμοί
Σαλάτα βαλέικουμ
Greetings.
 Salaam-vaalaikum. 
السلامم علیکم 

Χαιρετισμοί
Βααλέικουμ σαλάμ
Greetings. 
Vaalaikum-salaamm. 
وعلیکمم السلام 

Τί κάνεις;
Μια χάαλ χε;
How are you? 
 Ka haal hai? 
کیاا حال ہے؟ 

Καλά ευχαριστώ.
Εσύ;
Τχικ χε,σούκριγια. Άουρ άαπ;
Fine thanks. 
And you? 
Theek hai, shuk-reeyaa. Aur aap?
 ٹھیک ہے، شکریہ ۔ اور آپ؟ 

Κα ευχαριστώ
Τχεκ χε, σούκριγια
Fine thanks. 
 Theek hai, shuk-reeyaa. 
 ٹھیک ہے، شکریہ
 
Πώς σε λένε;
Απ κα νάαμ κιά χε;
What is your name? 
 Ap ka naam kya hai? 
آپپ کا نام کیا ہے ؟ 

Με λένε...
Μέρα νάαμ ...χε
My name is (Zeenaa). 
 Mera naam (Zeenaa) hai. 
میراا نام زینہ ہے۔ 


Share:

Οι Μυκηναίοι.Οι Μυκηναίοι ήταν ένας  Ινδοευρωπαϊκός λαός της Εποχής του Χαλκού που μιλούσε μια μορφή της πρωτοελληνικής γλώσσας. Μετοίκησαν στην νότια ηπειρωτική Ελλάδα κάπου από την περιοχή του Δούναβη περίπου το 2100 π.Χ.

 Ήταν πολεμοχαρής λαός με συνεχείς πολέμους κατά τους οποίους έκανε ευρεία χρήση αρμάτων μάχης. Οι ηγέτες τους ήταν πολύ πλούσιοι και φορούσαν βαριά πλήρη πανοπλία που μοιάζει με εκείνη των μεσαιωνικών Ιπποτών. Αυτόν τον τύπο πανοπλίας δεν θα τον ξαναδεί  ο ελληνικός κόσμος για αιώνες.

Υπέταξαν και αφομοίωσαν ντόπιους προελληνικούς λαούς, εγκαταστάθηκαν και υιοθέτησαν πολλές πτυχές των τοπικών πολιτισμών του Αιγαίου, ο σημαντικότερος των οποίων ήταν οι Μινωίτες.


Διεξήγαγαν πόλεμο και ασχολούνταν με το θαλάσσιο εμπόριο φτάνοντας ακόμη και στην Κύπρο το Λεβάντε και την Αίγυπτο. Άνθισαν μεταξύ 1600 και 1200 π.Χ., μέχρι την κατάρρευση της Εποχής του Χαλκού.

Οι Μυκηναίοι εμπορεύονταν ελαιόλαδο, κρασί, μαλλί, κασσίτερο και χαλκό, μέταλλα πολύτιμα για  αυτούς και ξυλεία για τη ναυπήγηση πλοίων.


Μερικές πολύ σημαντικές μυκηναϊκές πόλεις  αναδείχθηκαν όπως οι Μυκήνες, η Τύρινθα και η Πύλος που είχαν τεράστιες οχυρώσεις, γιγάντια πέτρινα τείχη γνωστά ως κυκλώπια.

Το όνομα τους προέρχεται από τις Μυκήνες, που ανασκάφηκαν από τον Heinrich Schliemann, ξεκινώντας από το 1876. Οι βασιλιάδες τους γνωστοί ως άναξ θάβονταν σε τεράστιους στρογγυλούς πέτρινους τάφους γνωστούς ως κυκλικούς τάφους τύπου Α από τους αρχαιολόγους. Πολλά πολυτελή αντικείμενα βρέθηκαν σε αυτούς τους τάφους, όπως χρυσές μάσκες και κοσμήματα καθώς και όπλα, σπαθιά, δόρατα και κράνη.
 

Δεν είναι ακόμη γνωστό εάν υπήρχε μια ενοποιημένη κεντρική δύναμη, αλλά επιβεβαιώθηκαν διάφορα μυκηναϊκά βασίλεια. Σταδιακά επέκτειναν την επιρροή τους σε όλη τη νότια ηπειρωτική Ελλάδα, τα νησιά του κεντρικού Αιγαίου, τις ακτές της νοτιοδυτικής Μικράς Ασίας, την Κύπρο και την Κρήτη, όπου ζούσαν οι κύριοι αντίπαλοί τους οι Μινωίτες. 
 
Είχαν στενές αλληλεπιδράσεις και επηρεάστηκαν πολύ από τον ισχυρό μινωικό πολιτισμό. Ήταν πιθανώς υποτελείς κάποτε στους Μινωίτες και αναγκάζονταν να αποδίδουν φόρο. 

Ο Θησέας σκοτώνει τον Μινώταυρο.
 
Σύμφωνα με το μύθο, οι Αθηναίοι αναγκάζονταν να στέλνουν 14 νεαρούς ευγενείς παρθένους, επτά νεαρούς και επτά κοπέλες, στον βασιλιά Μίνωα της Κρήτης για να θυσιάσουν στον Μινώταυρο έναν τέρας με ανθρώπινο σώμα και κεφάλι ταύρου που ζούσε στον Λαβύρινθο κάτω από το ανάκτορο του Μίνωα. Οι νέοι έπρεπε να προσφέρονται κάθε επτά χρόνια. 
 
Ο Θησέας, γιος του βασιλιά Αιγαίου της Αθήνας, εθελοντικά έγινε μέρος της τρίτης αποστολής για να σκοτώσει τον Μινώταυρο και να τερματίσει τις θυσίες. 
 
Εισχώρησε κρυφά στο Λαβύρινθο και σκότωσε τον Μινώταυρο με τη βοήθεια της πριγκίπισσας Αριάδνης,την κόρη του βασιλιά Μίνωα, που τον ερωτεύτηκε, . 
 
Οι Μυκηναίοι τελικά αποτίναξαν τη μινωική κυριαρχία και μάλιστα κατέλαβαν την Κρήτη,υποτάσσοντας και τερματίζοντας τη μινωική θαλασοκρατία. 
Επιγραφή στη γραμμική Β.
 
Μετά την κατάληψη της Κρήτης, οι Μυκηναίοι προσάρμοσαν τη μινωική γραφή,τη λεγόμενη γραμμική Α, στη δική τους γλώσσα δημιουργώντας τη γραμμική Β, το πρώτο ελληνικό αλφάβητο. 
 
Οι γραμμικές γραφές Α και Β γράφτηκαν σε πήλινες ταμπλέτες. Χιλιάδες τέτοιες ταμπλέτες ,γραμμένες στη γραμμική Β βρέθηκαν σε διάφορα αρχεία παλατιών. Οι Μυκηναίοι κατέγραφαν κυρίως εμπορεύματα σε αυτά τις επιγραφές.
 
Ο Michael Ventris, αρχιτέκτονας και εξειδικευμένος κρυπτογράφος, παρατήρησε για πρώτη φορά ότι η γραμμική Β είχε ελληνικά χαρακτηριστικά. Στην αρχή αυτό θεωρήθηκε ανύκουστο και γελοίο από τον Chadwick, γλωσσολόγο και εμπειρογνώμονα στην αρχαία ελληνική γλώσσα.

Ο Chadwick αποκάλεσε τον Ventris ερασιτέχνη όταν άκουσε μια συνέντευξη του Ventris και των ισχυρισμών του στο ραδιόφωνο.Αλλά αφού μελέτησε τους ισχυρισμούς του Ventris έγινε ο πρώτος που τον υποστήριξε στην ελληνικότητα της Γραμμικής Β.Οι δυο τους εν συνεχεία ένωσαν τις δυνάμεις τους και οι προσπάθειές τους οδήγησαν τελικά στην αποκρυπτογράφηση της Γραμμικής Β αποδεικνύοντας ότι έγραφε μια μορφή της πρώιμης ελληνικής γλώσσας. 
 

Οι τρεις αποκρυπτογράφοι της γραμμικής Β. Alice Kober, Michael Ventris, John Chadwick. 
 
Η πραγματική βάση για την αποκρυπτογράφηση της γραμμικής Β τέθηκε από το πρωτοποριακό έργο της Alice Kober, μιας Αμερικανίδας κλασσικίστριας που ανέλαβε τεράστια δουλειά συγκρίνοντας και ταξινομώντας σύμβολα γραμμικής B.
 
Οι τριάδες της Κόμπερ.

Ανακάλυψε για πρώτη φορά ότι η υποβόσκουσα γλώσσα της γραμμικής γλώσσα ήταν μια κλιτική γλώσσα αποφεύγοντας όμως να αναφέρει ποια. 
 
Προσδιόρισε τρεις πτώσεις ουσιαστιών, τις διάσημες «τριάδες» όπως τις ονόμασε ο Ventris. Παρατήρησε ότι σε κάθε περίπτωση ορισμένα σύμβολα παρέμεναν πάντα τα ίδια, ενώ άλλα άλλαζαν. 

Αυτό ήταν σαφής ένδειξη ότι η υποκείμενη γλώσσα της Γραμμικής Β ήταν κλιτική όπως οι δυτικές γλώσσες. Έτσι, η συλλαβική φύση της γραφής δεν ήταν κατάλληλη για τη γλώσσα που απέδιδε. 
 
Δεν είχε την ευκαιρία να τελειώσει τη δουλειά της. Πέθανε από καρκίνο σε ηλικία 43 ετών το 1950, δύο χρόνια πριν από την αποκρυπτογράφηση της γραμμικής Β. 
 
Η Γραμμική Α παραμένει άγνωστη μέχρι σήμερα και θεωρείται ότι αντιπροσωπεύει τη μη ελληνική,μινωική γλώσσα. 
 
Η χεττιτική αυτοκρατορία.

Υπάρχουν ενδείξεις ότι οι Μυκηναίοι αλληλεπίδρασαν και ανταγωνίστηκαν την ισχυρή αυτοκρατορία των Χετταίων στη Δυτική Μικρά Ασία. Η χεττιτική επιστολή Ταγαγκαλάουα αναφέρει τους Αχιγιάβα (Μυκηναίοι;) 
 
Σε μια επιστολή των Χετταίων ενός άγνωστου βασιλιά των Χετταίων προς την Tawagalawa, τον αδελφό του βασιλιά των Ahhiyawa. Στην ίδια επιστολή ο βασιλιάς των Χετταίων υπονοεί ότι η Μιλαγουάντα, η Μίλητος, ήταν υπό την επιρροή του. Η Μίλητος καταλήφθηκε τελικά από τους Μυκηναίους την έβαλαν στη δική τους σφαίρα επιρροή. 
 
Χεττιτική επιστολή που αναφέρει τους Αχιγιάβα (Αχαιούς;)

Πιστεύεται ότι οι ομηρικοί θρύλοι του Τρωικού πολέμου στην Ιλιάδα απεικονίζουν την αντιπαλότητα αυτής της περιόδου. Η Τροία ήταν γνωστή ως Wilusa στους Χετταίους. Το όνομα των Αχαιών που αναφέρεται πολλές φορές από τον Όμηρο έχει εντυπωσιακή ομοιότητα με τους Αχιγιάγουα των Χετταίων. Οι Αχαιοί και οι Αχιάουα είναι πιθανώς ένα και το ίδιο. 
 
Ο Τρώας πρίγκιπας Πάρις ήταν επίσης γνωστός ως Alaksandu σύμφωνα με τα αρχεία των Χετταίων. Αυτό έχει εντυπωσιακή ομοιότητα με το ελληνικό όνομα Αλέξανδρος. Αυτό δείχνει ότι οι Μυκηναίοι είχαν μεγάλη επιρροή στην περιοχή και η Τρωική άρχουσα τάξη εν μέρει εξελληνίστηκε. 
 
Το νησί της Κύπρου στην ανατολική Μεσόγειο ήταν πλούσιο σε  χαλκός και ξυλεία.Αυτό οδήγησε τους Μυκηναίους να ιδρύσουν εμπορικές αποικίες στο νησί, ήδη πό τον 14ο αιώνα π.Χ. και τελικά να καταλάβουν τον έλεγχο ολόκληρου του νησιού και να το εξελληνίσουν. 
Η Αρκαδοκυπριακή ελληνική διάλεκτος. 

Στο νησί μιλιόταν η Αρκαδοκυπριακή διάλεκτος,η ίδια όπως και στην Αρκαδία της Πελοποννήσου η οποία τελικά επικράτησε όλων των ντόπιων προελληνικών γλωσσών. Η κυριαρχία στην Κύπρο διευκόλυνε πολύ το μυκηναϊκό εμπόριο με την εγγύς Ανατολή. 
 

Ο μυκηναϊκός πολιτισμός κατέρρευσε τελικά κατά την Μεγάλη Κατάρρευση της εποχής του χαλκού μαζί με σχεδόν όλους τους άλλους μεγάλους πολιτισμούς της Μέσης Ανατολής.
 

Η μυκηναϊκή κατάρρευση αποδίδεται στη λεγόμενη εισβολή των Δωριέων , μια άλλη ελληνική φυλή που εισέβαλε από το Βορρά.
 
Αλλά σήμερα η θεωρία αυτή θεωρείται αμφιλεγόμενη. Δεν υπάρχει καμία απόδειξη στο αρχαιολογικό αρχείο μιας τέτοιας εισβολής. Η δωρική εισβολή φαίνεται να είναι μύθος των Κλασικών Ελλήνων.
 
 σου άρεσε η ανάρτηση ,κάνε μας ένα ψυχικό. Προώθησέ την με τα κουμπιά παρακάτω.
 
 
 
 
Share:

Translate from English,Russian into Greek

Translate

Τελευταια γλωσσα που προστεθηκε.

Recently updated posts. Πρόσφατες

Popular Posts

Recent comments

Labels

Blog Archive