Ο πληθυντικός στα ρώσικα ουσιαστικά


Ο πληθυντικός των ουσιαστικών δεν παρουσιάζει ιδιαίτερη δυσκολία και υπάρχουν κάποιοι γενικοί κανόνες στους οποίους μπορούμε να βασιστούμε.
Για να σχηματίσουμε τον πληθυντικό πρέπει να έχουμε υπόψη μας ποια σύμφωνα είναι σκληρά και ποια μαλακά.
Μαλακά σύμφωνα είναι αυτά που ακολουθούνται από τα φωνήεντα

Я,E,Ё,И,Ю

Σκληρά είναι τα σύμφωνα που ακολουθούνται από τα φωνήεντα 

A,O,Ы,У,Э


πληθυντικός ονομαστικής

1.Αν το θέμα του ουσιαστικού τελειώνει σε σκληρό σύμφωνο τα περισσότερα ουσιαστικά σχηματίζονται προσθέτοντας την κατάληξη -ы στον πληθυντικό.

2.Αν πρόκειται για θυληκό τότε αφαιρούμε το a και προσθέτουμε την κατάληξη πληθυντικού.

γένος ενικός πληθυντικός
αρσενικό журнал журналы
θυληκό газета газеты


3.Αν το θέμα τελειώνει σε μαλακο σύμφωνο η στα σύμφωνα к, г, х, ч, ж, ш, щ τότε η κατάληξη της ονομαστικής πληθυντικού είναι το -и:


γένος ενικός πληθυντικός


αρσενικό
портфель портфели
галстук галстуки


θυληκό
тётя тёти

4.Στα αρσενικά ουσιαστικά θυμηθείτε να αφαιρέσετε την κατάληξη -ь πριν να προσθέσετε την κατάληξη του πληθυντικού.

Share:

No comments:

Post a Comment

Translate from English,Russian into Greek

Translate

Τελευταια γλωσσα που προστεθηκε.

Recently updated posts. Πρόσφατες

Popular Posts

Recent comments

Labels

Blog Archive