τί ειναι η άνοιξη (στο τακόϊε όσιν')


ДДТ Что такое Осень
ΝΤΕ-ΝΤΕ-ΤΕ 




Τραγουδάει ο Γιούρι Σσιφτσιούκ (Юрий Шевчук)


σστο τακόϊε όσιν' έτα νιέμπα
πλάτσιουσιγια νιέμπα παντ ναγκάμι
β λούζζαχ ραζλιτάϊουτσα πτίτση σ αμπλακάμι
όσιν'  για νταβνό σ ταμπόγιου νιέμπηλ.
β λούζζαχ ραζλιτάϊουτσα πτίτσι σ αμπλακάμι
όσιν' για νταβνό σ ταμπόγιου νιέμπηλ.

όσιν'  β νιέμπιε ζζγκούτ καραμπλί
όσιν'  μνιέ μπη πρότσσ ατ ζιμλί.
ταμ γκντιέ μόριε τόνιετ πιτσιάλ'
όσιν' τιόμναϊα ντάλ'.

σστο τακόϊε όσιν' έτα κάμνι
βιέρναστ' νάτ τσερνιέγιουσσιέϊ Νιβόγιου
όσιν' τη ναπόμνιλα ντουσσέ α σάμαμ γκλάβναμ.
όσιν' για απιάτ' λισσόν πακόϊα

όσιν' τη ναπόμνιλα ντουσσέ α σάμαμ γκλάβναμ.
όσιν' για απιάτ' λισσόν πακόϊα

όσιν' β νιέμπιε ζζγκούτ καραμπλί
όσιν' μνιέ μπη πρότσσ ατ ζιμλί.
ταμ γκντιέ μόριε τόνιετ πιτσιάλ'
όσιν' τιόμναϊα ντάλ'.


σστο τακόϊε όσιν' έτα βιέτιρ
βνόφ' ιγκράϊετ ρβάνημι τσηπιάμι
όσιν'  νταπαλζιόμ λι,νταλιτίμ λι ντα ρασβιέτα
στο ζζε μπούντιτ σ ρόντινάϊ ι σ νάμι
όσιν'  νταπαλζιόμ λι,νταλιτίμ λι ντα ρασβιέτα
στο ζζε μπούντιτ σ ρόντινάϊ ι σ νάμι

όσιν'  β νιέμπιε ζζγκούτ καραμπλί
όσιν'  μνιέ μπη πρότσσ ατ ζιμλί.
ταμ γκντιέ μόριε τόνιετ πιτσιάλ'
όσιν' τιόμναϊα ντάλ'.

τάϊετ στάϊει γκόρατ βα μκλιέ
όσιν'  σστο για ζναλ α τιμπιέ
σκόλ'κα  μπούντιτ ρβάτσα λιστβά
όσιν'  βιέτσσνα πραβά.



Что такое осень - это небо,
Плачущее небо под ногами.
В лужах разлетаются
Птицы с облаками,
Осень, я давно с тобою не был.
В лужах разлетаются
Птицы с облаками,
Осень, я давно с тобою не был.

Осень, в небе жгут корабли,
Осень, мне бы прочь от земли.
Там, где в море тонет печаль,
Осень - тёмная даль.

Что такое осень - это камни,
Верность над чернеющей Невою.
Осень вновь напомнила душе
О самом главном,
Осень, я опять лишён покоя.
Осень вновь напомнила душе
О самом главном,
Осень, я опять лишён покоя.

Осень, в небе жгут корабли,
Осень, мне бы прочь от земли.
Там, где в море тонет печаль,
Осень - тёмная даль.
Что такое осень - это ветер

Вновь играет рваными цепями.
Осень, доползём ли,
Долетим ли до ответа
Что же будет с Родиной и с нами.
Осень, доползём ли,
Долетим ли до рассвета,
Осень, что же будет завтра с нами.

Осень, в небе жгут корабли,
Осень, мне бы прочь от земли.
Там, где в море тонет печаль,
Осень - тёмная даль.
Осень, в небе жгут корабли,
Осень, мне бы прочь от земли.
Там, где в море тонет печаль,
Осень - тёмная даль.

Тает стаей город во мгле,
Осень, что я знал о тебе.
Сколько будет рваться листва,
Осень вечно права.

Share:

No comments:

Post a Comment

Translate from English,Russian into Greek

Translate

Τελευταια γλωσσα που προστεθηκε.

Recently updated posts. Πρόσφατες

Popular Posts

Recent comments

Labels

Blog Archive