207 βασικές αρμένικες λέξεις'No.' ελληνικά ανατολικά αρμένικα
հայերեն (hayeren)
μεταγραφή προφορά ΔΦΑ
1 εγώ ես εσ [jɛs]
2 εσύ դու ντου [du]
3 αυτός նա να [nɑ]
4 εμείς մենք μενκ [mɛnkʰ]
5 εσείς դուք ντουκ [dukʰ]
6 αυτοί նրանք νρανκ [nəˈɾɑnkʰ]
7 αυτό այս άϊς [ɑɪ̯s]
8 εκείνο այն άϊν [ɑɪ̯n]
9 εδώ այստեղ aysteġ [ɑɪ̯sˈtɛʁ]
10 εκεί այնտեղ aynteġ [ɑɪ̯nˈtɛʁ]
11 ποιός ով ov [ov]
12 τί ինչ inč [inʧʰ]
13 πού որտեղ, ուր orteġ, ur [voɾˈtɛʁ], [uɾ]
14 πότε երբ erb [jɛɾpʰ]
15 πώς ինչպես inčpes [inʧʰˈpɛs]
16 δεν ոչ, չ- oč, č- [voʧʰ], [ʧʰ]
17 όλα բոլոր bolor [boˈloɾ]
18 πολλά շատ šat [ʃɑt]
19 μερικά որոշ oroš [voˈɾoʃ]
20 λίγα քիչ k’ič [kʰiʧʰ]
21 άλλος այլ, ուրիշ ayl, uriš [ɑɪ̯l], [uˈɾiʃ]
22 ένας մեկ mek [mɛk]
23 δύο երկու erku [jɛɾˈku]
24 τρία երեք erek [jɛˈɾɛkʰ]
25 τέσσερα չորս čors [ʧʰoɾs]
26 πέντε հինգ hing [hing]
27 μεγάλος մեծ meç [mɛʦ]
28 μακρύς երկար erkar [jɛɾˈkɑɾ]
29 φαρδύς լայն layn [lɑɪ̯n]
30 πυκνός հաստ hast [hɑst]
31 βαρύς ծանր çanr [ˈʦɑnəɾ]
32 μικρός փոքր p’ok’r [pʰoˈkʰəɾ]
33 κοντός կարճ karč̣ [kɑɾʧ]
34 στενός նեղ neġ [nɛʁ]
35 λεπτός բարակ barak [bɑˈɾɑk]
36 γυναίκα կին kin [kin]
37 άνδρας տղամարդ tġamard [təʁɑˈmɑɾtʰ]
38 άνθρωπος մարդ mard [mɑɾtʰ]
39 παιδί երեխա erexa [jɛɾɛˈχɑ]
40 η σύζυγος կին kin [kin]
41 ο σύζυγος ամուսին amusin [ɑmuˈsin]
42 μητέρα մայր mayr [maɪ̯ɾ]
43 πατέρας հայր hayr [hɑɪ̯ɾ]
44 ζώο կենդանի kendani [kɛntʰɑˈni]
45 ψάρι ձուկ juk [ʣuk]
46 πουλί թռչուն t’ṙčun [tʰərˈʧʰun]
47 σκυλί շուն šun [ʃun]
48 ψείρα ոջիլ oǰil [voˈʧʰil]
49 φίδι օձ òj [oʦʰ]
50 σκουλίκι ճիճու č̣ič̣u [ʧiˈʧu]
51 δέντρο ծառ çaṙ [ʦɑr]
52 δάσος անտառ antaṙ [ɑnˈtɑr]
53 ξύλο փայտ p’ayt [pʰɑɪ̯t]
54 φρούτο պտուղ ptuġ [pəˈtuʁ]
55 σπόρος սերմ serm [seɾm]
56 φύλλο տերև terev [tɛˈɾɛv]
57 ρίζα արմատ armat [ɑɾˈmɑt]
58 φλοιος կեղև keġev [kɛˈʁɛv]
59 λουλούδι ծաղիկ çaġik [ʦɑˈʁik]
60 γρασίδι խոտ xot [χot]
61 σκοινί պարան paran [pɑˈɾɑn]
62 δέρμα մաշկ, կաշի mašk, kaši [mɑʃk], [kɑˈʃi]
63 κρέας միս mis [mis]
64 αίμα արյուն aryun [ɑˈɾɪ̯un]
65 κόκκαλο ոսկոր oskor [vosˈkoɾ]
66 λίπος ճարպ č̣arp [ʧɑɾp]
67 αυγό ձու ju [ʣu]
68 κέρατο եղջյուր, պոզ eġǰyur, poz [jɛʁˈʤɪ̯uɾ], [poz]
69 ουρά պոչ poč [poʧʰ]
70 φτερό փետուր p’etur [pʰɛˈtuɾ]
71 μαλλιά մազ maz [mɑz]
72 κεφάλι գլուխ glux [gəˈluχ]
73 αυτί ականջ akanǰ [ɑˈkɑnʤ]
74 μάτι աչք ačk’ [ɑʧʰkʰ]
75 μύτη քիթ k’it [kʰitʰ]
76 στόμα բերան beran [bɛˈɾɑn]
77 δόντι ատամ atam [ɑˈtɑm]
78 γλώσσα լեզու lezu [lɛˈzu]
79 νύχι եղունգ eġung [jɛˈʁung]
80 πόδι -πατούσα ոտք otk’ [votkʰ]
81 πόδι ոտք otk’ [votkʰ]
82 γόνατο ծունկ çunk [ʦunk]
83 χέρι ձեռք jerk’ [ʣɛrkʰ]
84 φτερούγα թև t’ev [tʰɛv]
85 κοιλιά փոր p’or [pʰoɾ]
86 έντερα փորոտիք, աղիք p’orotik’, aġik’ [pʰoɾoˈtikʰ], [ɑˈʁikʰ]
87 λαιμός վիզ viz [viz]
88 πλάτη մեջք meǰk’ [meʧʰkʰ]
89 στήθος կուրծք kurçk’ [kuɾʦkʰ]
90 καρδιά սիրտ sirt [siɾt]
91 συκώτι լյարդ lyard [lɪ̯ɑrtʰ]
92 πίνω խմել xmel [χəˈmɛl]
93 τρώω ուտել utel [uˈtɛl]
94 δαγκώνω կծել kçel [kəˈʦɛl]
95 ρουφάω ծծել ççel [ʦəˈʦɛl]
96 μοιράζω թքել t’k’el [tʰəˈkʰɛl]
97 κάνω εμετό ործկալ orçkal [voɾʦˈkɑl]
98 φυσάω փչել p’čel [pʰəˈʧʰɛl]
99 αναπνέω շնչել šnčel [ʃənˈʧʰɛl]
100 γελώ ծիծաղել çiçaġel [ʦiʦɑˈʁɛl]
101 βλέπω տեսնել tesnel [tɛsˈnɛl]
102 ακούω լսել lsel [ləˈsɛl]
103 ξέρω իմանալ, գիտենալ imanal, gitenal [imɑˈnɑl], [gitɛˈnɑl]
104 νομίζω մտածել mtaçel [mətɑˈʦɛl]
105 μυρίζω հոտ զգալ hot zgal [hot əzˈgɑl]
106 φοβάμαι վախենալ vaxenal [vɑχɛˈnɑl]
107 κοιμάμαι քնել k’nel [kʰəˈnɛl]
108 ζω ապրել aprel [ɑpˈɾɛl]
109 πεθαίνω մեռնել meṙnel [mɛrˈnɛl]
110 σκοτώνω սպանել spanel [spɑˈnɛl]
111 πολεμώ կռվել kṙvel [kərˈvɛl]
112 κυνηγώ որսալ orsal [voɾˈsɑl]
113 χτυπώ խփել, հարվածել xp’el, harvaçel [χəˈpʰɛl], [hɑɾvɑˈʦɛl]
114 κόβω կտրել ktrel [kətˈɾɛl]
115 κόβω στα δύο բաժանել bažanel [bɑʒɑˈnɛl]
116 μαχαιρώνω խոցել xoc’el [χoˈʦʰɛl]
117 γρατσουνώ քերծել, քորել k’erçel, k’orel [kʰɛɾˈʦɛl], [kʰoˈɾɛl]
118 σκάβω փորել p’orel [pʰoˈɾɛl]
119 κολυμπώ լողալ loġal [loˈʁɑl]
120 πετάω թռչել t’ṙčel [tʰərˈʧʰɛl]
121 περπατώ քայլել k’aylel [kʰɑɪ̯ˈlɛl]
122 έρχομαι գալ gal [gɑl]
123 ξαπλώνω պառկել paṙkel [pɑrˈkɛl]
124 κάθομαι նստել nstel [nəsˈtɛl]
125 στέκομαι կանգնել kangnel [kɑngˈnɛl]
126 στρίβω շրջվել šrǰvel [ʃəɾʤˈvɛl]
127 πέφτω ընկնել ënknel [ənkˈnɛl]
128 δίνω տալ tal [tɑl]
129 κρατώ պահել, բռնել pahel,bṙnel [pɑˈhɛl], [bərˈnɛl]
130 στίβω սեղմել seġmel [sɛχˈmɛl]
131 τρίβω շփել šp’el [ʃəˈpʰɛl]
132 πλένω լվալ lval [ləˈvɑl]
133 σκουπίζω սրբել srbel [səɾˈpʰɛl]
134 τραβώ ձգել, քաշել jgel, k’ašel [ʣəˈkʰɛl], [kʰɑˈʃɛl]
135 σπρώχνω հրել hrel [həˈɾɛl]
136 ρίχνω նետել netel [nɛˈtɛl]
137 δένω կապել kapel [kɑˈpɛl]
138 ράβω կարել karel [kɑˈɾɛl]
139 μετρώ հաշվել hašvel [hɑʃˈvɛl]
140 λέω ասել asel [ɑˈsɛl]
141 τραγουδώ երգել ergel [jɛɾˈkʰɛl]
142 παίζω խաղալ xaġal [χɑˈʁɑl]
143 επιπλέω լողալ loġal [loˈʁɑl]
144 ρέω հոսել hosel [hoˈsɛl]
145 παγώνω սառչել saṙčel [sɑrˈʧʰɛl]
146 πρήζομαι ուռել uṙel [uˈrɛl]
147 ήλιος արև arev [ɑˈɾɛv]
148 φεγγάρι լուսին lusin [luˈsin]
149 αστέρι աստղ astġ [ˈɑstəʁ]
150 νερό ջուր ǰur [ʤuɾ]
151 βροχή անձրև anjrev [ɑnʣˈɾɛv]
152 ποτάμι գետ get [gɛt]
153 λίμνη լիճ lič̣ [liʧ]
154 θάλασσα ծով çov [ʦov]
155 αλάτι աղ [ɑʁ]
156 πέτρα քար k’ar [kʰɑɾ]
157 άμμος ավազ avaz [ɑˈvɑz]
158 σκόνη փոշի p’oši [pʰoˈʃi]
159 γη հող hoġ [hoʁ]
160 σύννεφο ամպ amp [ɑmp]
161 ομίχλη մառախուղ, մշուշ maṙaxuġ, mšuš [mɑrɑˈχuʁ], [məˈʃuʃ]
162 ουρανός երկինք erkink’ [jɛɾˈkinkʰ]
163 άνεμος քամի k’ami [kʰɑˈmi]
164 χιόνι ձյուն jyun [ʣɪ̯un]
165 πάγος սառույց saṙuyc’ [sɑˈruɪ̯ʦʰ]
166 καπνός ծուխ çux [ʦuχ]
167 φωτιά հուր, կրակ hur, krak [huɾ], [kəˈɾɑk]
168 στάχτυ մոխիր moxir [moˈχiɾ]
169 καίω վառվել, այրվել vaṙvel, ayrvel [vɑrˈvel], [ɑɪ̯ɾˈvɛl]
170 δρόμος ճամփա, ճանապարհ č̣amp’a, č̣anaparh [ʧɑmˈpʰɑ], [ʧɑnɑˈpɑɾ]
171 βουνό լեռ, սար leṙ, sar [lɛr], [sɑɾ]
172 κόκκινο կարմիր karmir [kɑɾˈmiɾ]
173 πράσινο կանաչ kanač [kɑˈnɑʧʰ]
174 κίτρινο դեղին deġin [dɛˈʁin]
175 άσπρο սպիտակ spitak [spiˈtɑk]
176 μαύρο սև sev [sɛv]
177 νύχτα գիշեր gišer [giˈʃɛɾ]
178 μέρα օր òr [oɾ]
179 έτος տարի tari [tɑˈɾi]
180 ζεστός տաք tak’ [tɑkʰ]
181 κρύος ցուրտ c’urt [ʦʰuɾt]
182 γεμάτος լիքը lik’ë [ˈlikʰə]
183 νέος նոր nor [noɾ]
184 παλιός հին hin [hin]
185 καλός լավ lav [lɑv]
186 κακός վատ vat [vɑt]
187 σάπιος փտած p’taç [pʰəˈtɑʦ]
188 βρώμικος կեղտոտ keġtot [kɛχˈtot]
189 ίσιος ուղիղ uġiġ [uˈʁiʁ]
190 στρογγυλός կլոր klor [kəˈloɾ]
191 κοφτερός սուր sur [suɾ]
192 αμβλύς բութ but’ [butʰ]
193 ομαλός հարթ hart’ [hɑɾtʰ]
194 βρεγμένος թաց t’ac’ [tʰɑʦʰ]
195 στεγνός չոր čor [ʧʰoɾ]
196 σωστός ճիշտ č̣išt [ʧiʃt]
197 κοντά մոտ mot [mot]
198 μακριά հեռու heṙu [hɛˈru]
199 δεξιά աջ [ɑʧʰ]
200 αριστερά ձախ jax [ʣɑχ]
201 στο -ում, -ին -um, -in [um], [in]
202 μέσα -ում, մեջ -um, meǰ [um], [mɛʧʰ]
203 με հետ het [hɛt]
204 και և, ու ev, u [jɛv], [u]
205 αν եթե et’e [jɛˈtʰɛ]
206 διότι որովհետև orovhetev [voɾovhɛˈtɛv]
207 όνομα անուն anun [ɑˈnun]
 Πηγή:http://en.wiktionary.org/wiki/Appendix:Armenian_Swadesh_list

Δείτε επίσης 
Η αρμένικη γλώσσα και το αλφάβητό της


Share:

No comments:

Post a Comment

Translate from English,Russian into Greek

Translate

Τελευταια γλωσσα που προστεθηκε.

Recently updated posts. Πρόσφατες

Popular Posts

Recent comments

Labels

Blog Archive