207 βασικές αρμένικες λέξεις'No.' ελληνικά ανατολικά αρμένικα
հայերեն (hayeren)
μεταγραφή προφορά ΔΦΑ
1 εγώ ես εσ [jɛs]
2 εσύ դու ντου [du]
3 αυτός նա να [nɑ]
4 εμείς մենք μενκ [mɛnkʰ]
5 εσείς դուք ντουκ [dukʰ]
6 αυτοί նրանք νρανκ [nəˈɾɑnkʰ]
7 αυτό այս άϊς [ɑɪ̯s]
8 εκείνο այն άϊν [ɑɪ̯n]
9 εδώ այստեղ aysteġ [ɑɪ̯sˈtɛʁ]
10 εκεί այնտեղ aynteġ [ɑɪ̯nˈtɛʁ]
11 ποιός ով ov [ov]
12 τί ինչ inč [inʧʰ]
13 πού որտեղ, ուր orteġ, ur [voɾˈtɛʁ], [uɾ]
14 πότε երբ erb [jɛɾpʰ]
15 πώς ինչպես inčpes [inʧʰˈpɛs]
16 δεν ոչ, չ- oč, č- [voʧʰ], [ʧʰ]
17 όλα բոլոր bolor [boˈloɾ]
18 πολλά շատ šat [ʃɑt]
19 μερικά որոշ oroš [voˈɾoʃ]
20 λίγα քիչ k’ič [kʰiʧʰ]
21 άλλος այլ, ուրիշ ayl, uriš [ɑɪ̯l], [uˈɾiʃ]
22 ένας մեկ mek [mɛk]
23 δύο երկու erku [jɛɾˈku]
24 τρία երեք erek [jɛˈɾɛkʰ]
25 τέσσερα չորս čors [ʧʰoɾs]
26 πέντε հինգ hing [hing]
27 μεγάλος մեծ meç [mɛʦ]
28 μακρύς երկար erkar [jɛɾˈkɑɾ]
29 φαρδύς լայն layn [lɑɪ̯n]
30 πυκνός հաստ hast [hɑst]
31 βαρύς ծանր çanr [ˈʦɑnəɾ]
32 μικρός փոքր p’ok’r [pʰoˈkʰəɾ]
33 κοντός կարճ karč̣ [kɑɾʧ]
34 στενός նեղ neġ [nɛʁ]
35 λεπτός բարակ barak [bɑˈɾɑk]
36 γυναίκα կին kin [kin]
37 άνδρας տղամարդ tġamard [təʁɑˈmɑɾtʰ]
38 άνθρωπος մարդ mard [mɑɾtʰ]
39 παιδί երեխա erexa [jɛɾɛˈχɑ]
40 η σύζυγος կին kin [kin]
41 ο σύζυγος ամուսին amusin [ɑmuˈsin]
42 μητέρα մայր mayr [maɪ̯ɾ]
43 πατέρας հայր hayr [hɑɪ̯ɾ]
44 ζώο կենդանի kendani [kɛntʰɑˈni]
45 ψάρι ձուկ juk [ʣuk]
46 πουλί թռչուն t’ṙčun [tʰərˈʧʰun]
47 σκυλί շուն šun [ʃun]
48 ψείρα ոջիլ oǰil [voˈʧʰil]
49 φίδι օձ òj [oʦʰ]
50 σκουλίκι ճիճու č̣ič̣u [ʧiˈʧu]
51 δέντρο ծառ çaṙ [ʦɑr]
52 δάσος անտառ antaṙ [ɑnˈtɑr]
53 ξύλο փայտ p’ayt [pʰɑɪ̯t]
54 φρούτο պտուղ ptuġ [pəˈtuʁ]
55 σπόρος սերմ serm [seɾm]
56 φύλλο տերև terev [tɛˈɾɛv]
57 ρίζα արմատ armat [ɑɾˈmɑt]
58 φλοιος կեղև keġev [kɛˈʁɛv]
59 λουλούδι ծաղիկ çaġik [ʦɑˈʁik]
60 γρασίδι խոտ xot [χot]
61 σκοινί պարան paran [pɑˈɾɑn]
62 δέρμα մաշկ, կաշի mašk, kaši [mɑʃk], [kɑˈʃi]
63 κρέας միս mis [mis]
64 αίμα արյուն aryun [ɑˈɾɪ̯un]
65 κόκκαλο ոսկոր oskor [vosˈkoɾ]
66 λίπος ճարպ č̣arp [ʧɑɾp]
67 αυγό ձու ju [ʣu]
68 κέρατο եղջյուր, պոզ eġǰyur, poz [jɛʁˈʤɪ̯uɾ], [poz]
69 ουρά պոչ poč [poʧʰ]
70 φτερό փետուր p’etur [pʰɛˈtuɾ]
71 μαλλιά մազ maz [mɑz]
72 κεφάλι գլուխ glux [gəˈluχ]
73 αυτί ականջ akanǰ [ɑˈkɑnʤ]
74 μάτι աչք ačk’ [ɑʧʰkʰ]
75 μύτη քիթ k’it [kʰitʰ]
76 στόμα բերան beran [bɛˈɾɑn]
77 δόντι ատամ atam [ɑˈtɑm]
78 γλώσσα լեզու lezu [lɛˈzu]
79 νύχι եղունգ eġung [jɛˈʁung]
80 πόδι -πατούσα ոտք otk’ [votkʰ]
81 πόδι ոտք otk’ [votkʰ]
82 γόνατο ծունկ çunk [ʦunk]
83 χέρι ձեռք jerk’ [ʣɛrkʰ]
84 φτερούγα թև t’ev [tʰɛv]
85 κοιλιά փոր p’or [pʰoɾ]
86 έντερα փորոտիք, աղիք p’orotik’, aġik’ [pʰoɾoˈtikʰ], [ɑˈʁikʰ]
87 λαιμός վիզ viz [viz]
88 πλάτη մեջք meǰk’ [meʧʰkʰ]
89 στήθος կուրծք kurçk’ [kuɾʦkʰ]
90 καρδιά սիրտ sirt [siɾt]
91 συκώτι լյարդ lyard [lɪ̯ɑrtʰ]
92 πίνω խմել xmel [χəˈmɛl]
93 τρώω ուտել utel [uˈtɛl]
94 δαγκώνω կծել kçel [kəˈʦɛl]
95 ρουφάω ծծել ççel [ʦəˈʦɛl]
96 μοιράζω թքել t’k’el [tʰəˈkʰɛl]
97 κάνω εμετό ործկալ orçkal [voɾʦˈkɑl]
98 φυσάω փչել p’čel [pʰəˈʧʰɛl]
99 αναπνέω շնչել šnčel [ʃənˈʧʰɛl]
100 γελώ ծիծաղել çiçaġel [ʦiʦɑˈʁɛl]
101 βλέπω տեսնել tesnel [tɛsˈnɛl]
102 ακούω լսել lsel [ləˈsɛl]
103 ξέρω իմանալ, գիտենալ imanal, gitenal [imɑˈnɑl], [gitɛˈnɑl]
104 νομίζω մտածել mtaçel [mətɑˈʦɛl]
105 μυρίζω հոտ զգալ hot zgal [hot əzˈgɑl]
106 φοβάμαι վախենալ vaxenal [vɑχɛˈnɑl]
107 κοιμάμαι քնել k’nel [kʰəˈnɛl]
108 ζω ապրել aprel [ɑpˈɾɛl]
109 πεθαίνω մեռնել meṙnel [mɛrˈnɛl]
110 σκοτώνω սպանել spanel [spɑˈnɛl]
111 πολεμώ կռվել kṙvel [kərˈvɛl]
112 κυνηγώ որսալ orsal [voɾˈsɑl]
113 χτυπώ խփել, հարվածել xp’el, harvaçel [χəˈpʰɛl], [hɑɾvɑˈʦɛl]
114 κόβω կտրել ktrel [kətˈɾɛl]
115 κόβω στα δύο բաժանել bažanel [bɑʒɑˈnɛl]
116 μαχαιρώνω խոցել xoc’el [χoˈʦʰɛl]
117 γρατσουνώ քերծել, քորել k’erçel, k’orel [kʰɛɾˈʦɛl], [kʰoˈɾɛl]
118 σκάβω փորել p’orel [pʰoˈɾɛl]
119 κολυμπώ լողալ loġal [loˈʁɑl]
120 πετάω թռչել t’ṙčel [tʰərˈʧʰɛl]
121 περπατώ քայլել k’aylel [kʰɑɪ̯ˈlɛl]
122 έρχομαι գալ gal [gɑl]
123 ξαπλώνω պառկել paṙkel [pɑrˈkɛl]
124 κάθομαι նստել nstel [nəsˈtɛl]
125 στέκομαι կանգնել kangnel [kɑngˈnɛl]
126 στρίβω շրջվել šrǰvel [ʃəɾʤˈvɛl]
127 πέφτω ընկնել ënknel [ənkˈnɛl]
128 δίνω տալ tal [tɑl]
129 κρατώ պահել, բռնել pahel,bṙnel [pɑˈhɛl], [bərˈnɛl]
130 στίβω սեղմել seġmel [sɛχˈmɛl]
131 τρίβω շփել šp’el [ʃəˈpʰɛl]
132 πλένω լվալ lval [ləˈvɑl]
133 σκουπίζω սրբել srbel [səɾˈpʰɛl]
134 τραβώ ձգել, քաշել jgel, k’ašel [ʣəˈkʰɛl], [kʰɑˈʃɛl]
135 σπρώχνω հրել hrel [həˈɾɛl]
136 ρίχνω նետել netel [nɛˈtɛl]
137 δένω կապել kapel [kɑˈpɛl]
138 ράβω կարել karel [kɑˈɾɛl]
139 μετρώ հաշվել hašvel [hɑʃˈvɛl]
140 λέω ասել asel [ɑˈsɛl]
141 τραγουδώ երգել ergel [jɛɾˈkʰɛl]
142 παίζω խաղալ xaġal [χɑˈʁɑl]
143 επιπλέω լողալ loġal [loˈʁɑl]
144 ρέω հոսել hosel [hoˈsɛl]
145 παγώνω սառչել saṙčel [sɑrˈʧʰɛl]
146 πρήζομαι ուռել uṙel [uˈrɛl]
147 ήλιος արև arev [ɑˈɾɛv]
148 φεγγάρι լուսին lusin [luˈsin]
149 αστέρι աստղ astġ [ˈɑstəʁ]
150 νερό ջուր ǰur [ʤuɾ]
151 βροχή անձրև anjrev [ɑnʣˈɾɛv]
152 ποτάμι գետ get [gɛt]
153 λίμνη լիճ lič̣ [liʧ]
154 θάλασσα ծով çov [ʦov]
155 αλάτι աղ [ɑʁ]
156 πέτρα քար k’ar [kʰɑɾ]
157 άμμος ավազ avaz [ɑˈvɑz]
158 σκόνη փոշի p’oši [pʰoˈʃi]
159 γη հող hoġ [hoʁ]
160 σύννεφο ամպ amp [ɑmp]
161 ομίχλη մառախուղ, մշուշ maṙaxuġ, mšuš [mɑrɑˈχuʁ], [məˈʃuʃ]
162 ουρανός երկինք erkink’ [jɛɾˈkinkʰ]
163 άνεμος քամի k’ami [kʰɑˈmi]
164 χιόνι ձյուն jyun [ʣɪ̯un]
165 πάγος սառույց saṙuyc’ [sɑˈruɪ̯ʦʰ]
166 καπνός ծուխ çux [ʦuχ]
167 φωτιά հուր, կրակ hur, krak [huɾ], [kəˈɾɑk]
168 στάχτυ մոխիր moxir [moˈχiɾ]
169 καίω վառվել, այրվել vaṙvel, ayrvel [vɑrˈvel], [ɑɪ̯ɾˈvɛl]
170 δρόμος ճամփա, ճանապարհ č̣amp’a, č̣anaparh [ʧɑmˈpʰɑ], [ʧɑnɑˈpɑɾ]
171 βουνό լեռ, սար leṙ, sar [lɛr], [sɑɾ]
172 κόκκινο կարմիր karmir [kɑɾˈmiɾ]
173 πράσινο կանաչ kanač [kɑˈnɑʧʰ]
174 κίτρινο դեղին deġin [dɛˈʁin]
175 άσπρο սպիտակ spitak [spiˈtɑk]
176 μαύρο սև sev [sɛv]
177 νύχτα գիշեր gišer [giˈʃɛɾ]
178 μέρα օր òr [oɾ]
179 έτος տարի tari [tɑˈɾi]
180 ζεστός տաք tak’ [tɑkʰ]
181 κρύος ցուրտ c’urt [ʦʰuɾt]
182 γεμάτος լիքը lik’ë [ˈlikʰə]
183 νέος նոր nor [noɾ]
184 παλιός հին hin [hin]
185 καλός լավ lav [lɑv]
186 κακός վատ vat [vɑt]
187 σάπιος փտած p’taç [pʰəˈtɑʦ]
188 βρώμικος կեղտոտ keġtot [kɛχˈtot]
189 ίσιος ուղիղ uġiġ [uˈʁiʁ]
190 στρογγυλός կլոր klor [kəˈloɾ]
191 κοφτερός սուր sur [suɾ]
192 αμβλύς բութ but’ [butʰ]
193 ομαλός հարթ hart’ [hɑɾtʰ]
194 βρεγμένος թաց t’ac’ [tʰɑʦʰ]
195 στεγνός չոր čor [ʧʰoɾ]
196 σωστός ճիշտ č̣išt [ʧiʃt]
197 κοντά մոտ mot [mot]
198 μακριά հեռու heṙu [hɛˈru]
199 δεξιά աջ [ɑʧʰ]
200 αριστερά ձախ jax [ʣɑχ]
201 στο -ում, -ին -um, -in [um], [in]
202 μέσα -ում, մեջ -um, meǰ [um], [mɛʧʰ]
203 με հետ het [hɛt]
204 και և, ու ev, u [jɛv], [u]
205 αν եթե et’e [jɛˈtʰɛ]
206 διότι որովհետև orovhetev [voɾovhɛˈtɛv]
207 όνομα անուն anun [ɑˈnun]
 Πηγή:http://en.wiktionary.org/wiki/Appendix:Armenian_Swadesh_list

Δείτε επίσης 
Η αρμένικη γλώσσα και το αλφάβητό της


Share:

No comments:

Post a Comment

Επικοινωνία

Επικοινωνία
Επικοινωνία στο email glossesweb@gmail.com
Subscribe To Get Updates To Your Inbox
Get This Widget

Translate

Τελευταια γλωσσα που προστεθηκε.

Recently updated posts. Πρόσφατες

Popular Posts

Recent comments

Learn languages by email!

learn German
Enter your email address:
learn Italian by email
Μάθε ιταλικά μέσω ημέιλ.


learn Russian by email
Μάθε ρώσικα στο ημέιλ σου.

Labels

Blog Archive