Ηροδότου ιστορία Περσικοί πόλεμοι (βλ.Τερψιχώρη,&11)

Παρακάτω παραθέτω ένα μικρό απόσπασμα από τους Περσικούς Πολέμους του Ηροδότου,το βιβλίο Τερψιχώρη,παράγραφος 11.Στην πρώτη σειρά είναι το αρχαιοελληνικό κείμενο,στη δεύτερη το νεοελληνικό σε ελεύθερη μετάφραση.

Και επειδή φιλόλογος δεν είμαι,σχόλια για λάθη ή παρατηρήσεις είναι ευπρόσδεκτα.
Δαρεῖος δὲ ὡς διαβὰς τάχιστα τὸν Ἑλλήσποντον ἀπίκετο ἐς Σάρδις,
Ο Δαρείος ο οποίος μόλις είχε περάσει γρήγορα τον Ελλήσποντο και έφτάσε στις Σάρδεις,


ἐμνήσθη τῆς ἐξ Ἱστιαίου τε τοῦ Μιλησίου εὐεργεσίης καὶ τῆς παραινέσιος τοῦ Μυτιληναίου Κώεω,
θυμήθηκε την ευεργεσία του Ιστιαίου και τις καλές συμβουλές του Κώη του Μυτιληνιού


μεταπεμψάμενος δὲ σφέας ἐς Σάρδις ἐδίδου αὐτοῖσι αἵρεσιν.
και έστειλε να τους βρούν στις Σάρδεις και να τους πουν να ζητήσουν ότι επιθυμούν.

 Ὁ μὲν δὴ Ἱστιαῖος, ἅτε τυραννεύων τῆς Μιλήτου, τυραννίδος μὲν οὐδεμιῆς προσεχρήιζε,
 Ο Ιστιαίος,ήταν ήδη τύρρανος της Μιλήτου και δεν θέλησε άλλη τυραννίδα

 αἰτέει δὲ Μύρκινον τὴν Ἠδωνῶν, βουλόμενος ἐν αὐτῇ πόλιν κτίσαι.
αλλά ζήτησε τη Μύρκινον,τη χώρα των Ηδώνων,για να χτίσει εκεί μια πόλη.

οὗτος μὲν δὴ ταύτην αἱρέεται, ὁ δὲ Κώης, οἷά τε οὐ τύραννος δημότης τε ἐών, αἰτέει Μυτιλήνης τυραννεῦσαι˙
Από την άλλη ο Κώης ,ο οποίος δεν ήταν τύραννος αλλά απλός δημότης
 ζήτησε να γίνει τύραννος της Μυτιλήνης,

τελεωθέντων δὲ ἀμφοτέροισι, οὗτοι μὲν κατὰτὰ εἵλοντο ἐτράποντο
αφού ζήτησαν και οι δύο αυτό που ήθελαν γύρισαν και παρέλαβαν αυτό που του δόθηκε.

Share:

No comments:

Post a Comment

Translate from English,Russian into Greek

Translate

Τελευταια γλωσσα που προστεθηκε.

Recently updated posts. Πρόσφατες

Popular Posts

Recent comments

Labels

Blog Archive