Η γλώσσα των Παιόνων.

Η παιονική μιλιόταν από το λαό των Παιόνων και ήταν μία από τις παλαιοβαλκανικές γλώσσες. 

Επιγραφές σ'αυτή μέχρι σήμερα δεν έχουν βρεθεί και ότι γνωρίζουμε είναι από λέξεις και ονομασίες που αναφέρονται στις κλασσικές πηγές.
Παιονία και παιονικές φυλές το 350 π.Χ.

Οι Παίονες ήταν ένας αρχαίος λαός των Βαλκανίων που ζούσε βόρεια των Μακεδόνων και δυτικά των Θρακών.

Οι αρχαίοι γενικά θεωρούσαν τους Παίονες ως χωριστή φυλή,ενώ κάποιοι ως συγγενείς των Θρακών.
Αγριάνας πελταστής

Αργότερα εξελληνίστηκαν και έγιναν μέρος του ελληνικού κόσμου.Χωρίζονταν σε πολλές φυλές. Μία από αυτές ήταν οι Αγριάνες, ικανότατοι πελταστές που χρησιμοποιούνταν συστηματικά από το στρατό του Μεγάλου Αλεξάνδρου ως επίλεκτη μονάδα.

Η σύγχρονη γλωσσολογία δεν έχει κατατάξει ακόμη τη γλώσσα εξαιτίας των περιορισμένων μαρτυριών που έχουμε και υπάρχουν πολλές απόψεις.
Τα παιονικά κατά κάποιους γλωσσολόγους ήταν γλώσσα συγγενική των ιλλυρικών,κατά άλλους θρακική ή μια θρακοϊλλυρική γλώσσα μεταξύ των δύο.

Μία μερίδα επιστημόνων κατατάσσει τα παιονικά σε με ευρύτερη ελληνική οικογένεια μαζί με τα μακεδονικά και τα νότια ελληνικά.


Share:

No comments:

Post a Comment

Translate from English,Russian into Greek

Translate

Τελευταια γλωσσα που προστεθηκε.

Recently updated posts. Πρόσφατες

Popular Posts

Recent comments

Labels

Blog Archive