Οι μινωικές γραφές.


επιγραφή στη γραμμική Β
Οι κρητικές γραφές είναι οι αρχαίες γραφές που χρησιμοποιούνταν στην μινωική Κρήτη της εποχής του χαλκού.Οι γραφές αυτές πέρασαν από αρκετά στάδια εξέλιξης.

Μινωικά ιερογλυφικά

Το πρώτο στάδιο ήταν τα κρητικά ιερογλυφικά. Μας είναι γνωστά περίπου 314 σύμβολα γραμμένα σε σφραγίδες, πήλινες και λίθινες επιγραφές.
ιερογλυφικά στο Δίσκο της Φαιστού

 Επίσης στα κρητικά ιερογλυφικά συμπεριλαμβάνονται και τα σύμβολα του Δίσκου της Φαιστού καθώς και αυτά που βρέθηκαν χαραγμένα πάνω στο Τσεκούρι του Αρκαλοχωρίου.

Σφραγίδα με μινωικά ιερογλυφικά.
Για κάποιο χρονικό διάστημα τα κρητικά ιερογλυφικά χρησιμοποιούνταν παράλληλα με τη Γραμμική Α στα βασιλικά ανάκτορα.

Το δεύτερο στάδιο ήταν η Γραμμική Α και το τρίτο και τελικό στάδιο η Γραμμική Β.Οι γραμμικές γραφές είναι συλλαβικές αλλά περιλάμβαναν και κάποιο αριθμό ιδεογραμμάτων.

Γραμμική Α και Β

 Η μυκηναϊκή γραμμική Β  είναι εξέλιξη της μινωικής γραμμικής Α και χρησιμοποιεί πολλά ίδια σύμβολα.Αποκρυπτογραφήκε από τον Βέντρις και είναι γραμμένη σε μυκηναικά ελληνικά.Όμως  η Γραμμική Α είναι γραμμένη σε άγνωστη γλώσσα. 

Οι φωνητικές αξίες των συμβόλων της Β αν εφαρμοστούν στην Α δεν δίνουν κάποια γνωστή γλώσσα και όλες οι προσπάθειες που έχουν γίνει μέχρι σήμερα να τη συνδέσουν με τα ελληνικά ή κάποια άλλη γνωστή γλώσσα του παρόντος ή του παρελθόντος έχουν πέσει στο κενό.

 Είναι γενικά αποδεκτό ότι η γραμμική Α  γράφει τη μινωϊκή γλώσσα που πιθανώς ήταν μια γλώσσα απομονωμένη (isolate).

Με την εξαίρεση της γραμμικής β' καμία άλλη μινωική γραφή δεν έχει αποκρυπτογραφηθεί μέχρι σήμερα, γεγογός που σημαίνει ότι  μάλλον δεν είναι στα ελληνικά αλλά σε κάποια άγνωστη γλώσσα.

Άλλες μορφές γραφής της ίδιας περιόδου είναι αυτή καθώς επίσης και η ετεοκρητική γραφή που χρησιμοποιούσε το ελληνικό αλφάβητο. 

Ετεοκρητική

Επιγραφές που έχουν βρεθεί  στα ετεοκρητικά,γραμμένες στο ελληνικό αλφάβητο, δεν βγάζουν νόημα αλλά είναι σε ακαταλαβίστικη γλώσσα.

Υπάρχει το ενδεχόμενο η ετεοκρητική να είναι απόγονος γλώσσα της μινωικής.

Οι ετεοκρητικές επιγραφές είναι χίλια χρόνια μεταγενέστερες της Γραμμικής Α.

Επιγραφή στην ετεοκρητική γλώσσα γραμμένη στο ελληνικό αλφάβητο.

Παράδειγμα ετεοκρητικού κειμένου:
1. --.ρμαϜ|ετ|ισαλαρβε|̣κομν
2. --.δ|μεν|ιναι|ισαλυρια|λμο vacat
3. --..τοντυρονμηα.οαοιεϜαδ
4. ετυρο...μ̣υνα.οα.ενη̣--
5. --ματριταια—


Κυπρομινωικό και κυπριακό συλλαβάριο

Απόγονοι των κρητικών γραμμικών γραφών είναι το κυπρομινωικό και το κυπριακό συλλαβάριο.

Επιγραφή στο κυπρομινωικό συλλαβάριο.


Διαβάστε σε επίσης

Share:

No comments:

Post a Comment

Translate from English,Russian into Greek

Translate

Τελευταια γλωσσα που προστεθηκε.

Recently updated posts. Πρόσφατες

Popular Posts

Recent comments

Labels

Blog Archive