"Και ο Θεός έκαμε τον ουρανόν..." (αλβανικά)

Για όσους μαθαίνετε αλβανικά,το παρακάτω κείμενο είναι οι πρώτοι 15 στίχοι από το αλβανικο και ελληνικό μέρος του Τετράγλωσσου λεξικού του Δανιήλ Μοσχοπολίτη. Σχετικά με το αλβανικό κείμενο,προφανώς πρόκειται για ντόπια διάλεκτο της εποχής που διαφέρει σε κάποια σημεία από τα σύχγρονα αλβανικά.Αν κάποιος από τους φίλους μας γνωρίζει καλά την σύγχρονη αλβανική ας κάνει κάποιο σχόλιο με διόρθωμενη τη μετάφραση της τρίτης στήλης στα σύγχρονα αλβανικά.ελληνικό αλβανικό
σύγχρονο αλβανικό
1 Ο Θεός περαντία perëndia
2 έκαμε μπάρη bëri
3 τον ουρανόν κιέλτ qiellin
4 την γην δέννα
toka
5 τον ήλιον τίελλνα dielli
6 το φεγγάρι χάννζεα hëna
7 τα άστρα ιούγιετ ylli
8 και ύστερα Εδέ παστάη
Edh pastaj
9 επρόσταξε ουρδαρόη urdhëroi
10 την θάλασσαν τέτνα detin
11 ταις λίμναις γκιόληρατ liqeneve
12 τα ποτάμια λιούμαρατ e lumenjve
13 και εύγαλαν Εδέ ντζούαρα dhe dërgoi
15 τα οψάρια πέσκιτ peshqit
15 τα χέλια. γκιάλλιατα ngjala
Share:

Translate from English,Russian into Greek

Translate

Τελευταια γλωσσα που προστεθηκε.

Recently updated posts. Πρόσφατες

Popular Posts

Recent comments

Labels

Blog Archive