Το ρήμα ξυπνώ (aufwachen) στα γερμανικά


aufwachen
Ich wache auf Ιχ βάχε άουφ Ξυπνώ

Du wachst auf

Ντου βάχστ άουφ

ξυπνάς

Er wacht auf

Έα βαχτ άουφ

Αυτός ξυπνά

Sie wacht auf

Ζι βάχτ άουφ

Αυτή ξυπνά

Es wacht auf

Ες βάχτ άουφ

Αυτό ξυπνά

Wir wachen auf

Βία βάχεν άουφ

Εμείς ξυπνάμε

Ihr wachet auf

Ία βάχετ άουφ

Εσείς ξυπνάτε

Sie wachen auf

Ζι βάχεν άουφ

Αυτοί.-ές,-ά ξυπνούν
Διαβάστε επίσης 33 βασικά γερμανικά ρήματα.
Share:

Translate from English,Russian into Greek

Translate

Τελευταια γλωσσα που προστεθηκε.

Recently updated posts. Πρόσφατες

Popular Posts

Recent comments

Labels

Blog Archive