το ρήμα γράφω στα γερμανικά (schreiben)


PräsensIch schreibe
Ιχ σγάϊμπε
Εγώ γράφω
 
du schreibst
Ντου σγάϊμπστ
Εσύ γράφεις
er schreibt
Έα σγάϊμπτ
Αυτός γράφει
sie schreibt
ζι σγάϊμπτ
Αυτή γράφει
es schreibt
ες σγάϊμπτ
Αυτό γράφει
wir schreiben
βία σγάϊμπεν
Εμείς γράφουμε
ihr schreibt
ία σγάϊμπτ
Εσείς γράφετε
sie schreiben
ζι σγάϊμπεν
Αυτοί,-ές.-ά γράφουν

Παραδείγματα

Schreib einen¹ Brief.
Σγάιμπ άιενεν μπγίιφ.
Γράψε ένα γράμμα.

Du hast einen guter/schlechter Stil scheiben.
Ντου χαστ άινεν γκούτεα/σλέχτεα στιλ σγάιμπεν.
Έχεις καλό/κακό γραφικό χαρακτήρα.

Wie kann Mann besser schreiben?
Βί καν μαν μπέσεα σγάιμπεν;
Πώς μπορώ (μπορεί κάποιος) να γράψει καλύτερα;

Σημειώσεις
1.Στην ομιλία το einen κόβεται σε 'nen Brief.

Share:

No comments:

Post a Comment

Translate from English,Russian into Greek

Translate

Τελευταια γλωσσα που προστεθηκε.

Recently updated posts. Πρόσφατες

Popular Posts

Recent comments

Labels

Blog Archive