το ρήμα sapere (ξέρω) στα ιταλικά

Το ρήμα so χρησιμοποιείται με την έννοια του γνωρίζω,είμαι ικανός να κάνω κάτι.

io so
ίο σο
εγώ ξέρω

tu sai
του σάι
εσύ ξέρεις

lui sa
λούι σα
αυτός ξέρει

lei sa
λέι σα
αυτή ξέρει

noi sappiamo
νόι σαπιάμο
εμείς ξέρουμε

voi sapete
βόι σαπέτε
εσείς ξέρετε

Lei sapete
λέι σαπέτε
εσείς ξέρετε (ευγένεια)

loro sanno
λόρο σάνο
αυτοί,αυτές,αυτά ξέρουν


παραδείγματα
Non so
νον σο
δεν ξέρω

Lei sa quatri lingue.
Λέι σα κουάτρι λίνγουε.
Αυτή ξέρει τέσσερις γλώσσες.

Sai giocarte a carte?
σάι τζιοκάρε α κάρτε;
Ξέρεις να παίζεις χαρτιά;

Share:

No comments:

Post a Comment

Translate from English,Russian into Greek

Translate

Τελευταια γλωσσα που προστεθηκε.

Recently updated posts. Πρόσφατες

Popular Posts

Recent comments

Labels

Blog Archive