ζητάμε κατευθύνσεις στα ιταλικά

Dov'è il ...........?
Ντόβε ιλ .........;
Πού είναι .......;

C'è un...........?
Τσε ουν........?
Έχει εδώ .....;

Ci sono........?
Τσι σόνο ....;
Έχει ...........;

Scuzi,........!
σκούζι ,.......
συγνώμη,....!

Scuzi,dov'è il mercato?
Πού είναι η αγορά;

Scuzi,dov'è il banco?
Πού είναι η τράπεζα;

Dov'è l'universita?
Πού είναι το πανεπιστήμιο;

Dov'è il supermercato?
Πού είναι το πανεπιστήμιο;

-Ma dov'è il museo?Non,è qui?
μα ντόβε ιλ μουζέο;νον ε κουί;

Μα,πού είναι το μουσείο;Δεν είναι εδώ;


-No,è più avanti.
νο,ε πιού αβάν'τι.
όχι,είναι παρακάτω

più avanti
πιού αβάν'τι
παρακάτω

dopo .....
ντόπο
μετά το ....


C'è un autobus?
Έχει (εδώ) λεωφορείο;

C'è un mercato?
Έχει (εδώ καμιά) αγορά;

No,non c'è.
Όχι,δέν έχει.

Ci sono negozzi?
Έχει (εδώ) μαγαζιά;

Si,ci sono molti negozzi.
Ναι,έχει πολλά μαγαζιά.

diritto
ντιρίτο
ευθεία

a destra
α ντέστρα
δεξιά

a sinistra
α σινίστρα
αριστερά

Qual è l'àutobus per il centro?
Κουάλ ε λ'άουτομπους περ ιλ τσέντρο;
Ποιο λεωφορείο πάει στο κέντρο;

Che àutobus va al museo?
Ποιό λεωφορείο πάει στο μουσέιο;

Dov'è va l'àutobus 3?
Πού πάει το (λεωφορείο) 3;


Dove compro i biglietti per l'àutobus?
Πού μπορώ να αγοράσω εισιτήρια για το λεωφορείο;
Share:

No comments:

Post a Comment

Translate from English,Russian into Greek

Translate

Τελευταια γλωσσα που προστεθηκε.

Recently updated posts. Πρόσφατες

Popular Posts

Recent comments

Labels

Blog Archive