το καρικό αλφάβητο


το καρικό αλφάβητο
Το καρικό αλφάβητο αποτελείται από περίπου 30 γράμματα και συναντάνται σε διάφορες παραλλαγές σε επιγραφές κυρίως στην Καρία αλλά και σε μερικές στην Αιγύπτο όπου υπηρετούσαν Κάρες μισθοφόροι.

Προέρχεται από το φοινικικό αλφάβητο,όπως και το ελληνικό αλλά παρά την αντιστοιχία πολλών γραμμάτων με τα ελληνικά οι φθόγγοι που αποδίδει το κάθε γράμμα είναι τελείως διαφορετικοί από το ελληνικό.Γι'αυτό το λόγo η αποκρυπτογράφιση της καρικής γραφής δεν έγινε εφικτή μέχρι πρόσφατα.Οι φωνητικές αξίες που δίνονταν στα καρικά γράμματα ήταν αυτές των αντίστοιχων ελληνικών που ήταν ίδια,οπότε το αποτέλεσμα ήταν ακαταλαβίστικες λέξεις.Μετά την ανακάλυψη όμως δίγλωσσων επιγραφών στα καρικά και ελληνικά,καρικά και αιγυπτιακά έγινε αντιληπτό ότι οι φωνητικές αξίες των καρικών γραμμάτων που ήταν ίδια με τα ελληνικά ήταν τελείως διαφορετικές.Αρχικά αναγνωρίστηκαν κάποια ανθρωπωνύπια,οπότε κατόπιν ήρθε και η αποκρυπτογράφιση.

Παρ'όλα αυτά η προφορά κάποιων γραμμάτων είναι αμφίβολη ενώ κάποιων άλλων παραμένει τελείως άγνωστη μέχρι σήμερα.

δείτε επίσης
το λυκικό αλφάβητο
η λουβική γλώσσα

Share:

No comments:

Post a Comment

Translate from English,Russian into Greek

Translate

Τελευταια γλωσσα που προστεθηκε.

Recently updated posts. Πρόσφατες

Popular Posts

Recent comments

Labels

Blog Archive