Πώς μιλάμε για το παρελθόν στα γερμανικά


Ο χρόνος που οι Γερμανοί χρησιμοποιούν πιο συχνά για να μιλήσουν για μια πράξη που έγινε στο παρελθόν στην καθομιλουμένη είναι ο Παρακείμενος (π.χ. έχω δει) αντί για τον Αόριστο (είδα).

Έννοιες όπως πήγα,έκανα,είδα κτλ στα γερμανικά εκφράζονται με τις φράσεις έχω πάει,έχω κάνει,έχω δει.

Ο αόριστος χρησιμοπείται κυρίως σε βιβλία,εφημερίδες και γενικά όταν θέλει να κάποιος να γράψει και μιλήσει επίσημα.

Το ποιόν χρόνο θα χρησιμοποιήσουμε εξαρτάται και από το πού βρισκόμαστε στη Γερμανία.Όσο πιο νότια πηγαίνουμε τόσο πιο πολύ χρησιμοποιούμε τον Παρακείμενο με το ρήμα έχω και λιγότερο τον αόριστο.

Share:

Translate from English,Russian into Greek

Translate

Τελευταια γλωσσα που προστεθηκε.

Recently updated posts. Πρόσφατες

Popular Posts

Recent comments

Labels

Blog Archive