η γλώσσα των Βερβέρων


Η βερβερική γλώσσα που ονομάζεται Τάμαζιγτ στα βερβερικά ανήκει στην αφροασιατική οικογένεια γλωσσών,όπως τα αραβικά.Είναι μια ομάδα από βερβερικά ιδιώματα τα οποία είναι πολύ συγγενικά μεταξύ τους και μιλιέται από έναν αραιό πληθυσμό στη βόρεια Αφρική ,σε μια έκταση από το Μαρόκο μέχρι την έρημο Σίβι στην Αίγυπτο και νότια το Μαλί.Τελευταία υπάρχει ένα κίνημα που επιδιώκει την καθιέρωση επίσημης βερβερικής γλώσσας.


Οι πιο σημαντικές ποικιλίες της βερβερικής είναι η Ταμαζίγτ του κεντρικού Μαρόκκου,η Ριφ,η Σίλγα,η Τακμπαϊλίτ,και η Τουαρέγκ.

Τα βερβερικά έχουν πολύ παλιά γραπτή παράδοση,πάνω από 2000 χρόνια,η οποία όμως δεν ήταν συνεχής αλλά διακοπτόταν κατά διαστήματα από διάφορες εισβολές.Το πρώτο αλφάβητο  που χρησιμοποιήθηκε ήταν το Τιφινάγτ με την παλαιότερη επιγραφή που έχει βρεθεί να χρονολογείται στο 200 π.Χ..Σ'αυτό γράφονται μέχρι σήμερα και τα Τουαρέγκ.Περίπου το 1000 μ.Χ. εισήχθηκε το αραβικό αλφάβητο,το οποίο είναι σε χρήση μέχρι σήμερα.Από τον 20ο αιώνα η βερβερική συχνά γράφεται στο λατινικό αλφάβητο.


Ο ακριβής αριθμός των ομιλητών της βερβερικής γλώσσας δεν είναι γνωστός.Ο 'Εθνολόγος' δίνει μια εκτίμηση 5,5 εκατομμύρια αλλά στον ίδιο αναφέρεται ότι αυτή δεν είναι πολύ καλή.

Μετά την ανεξαρτησία των χωρών του Μαγκρέμπ τα γαλλικά,που ήταν η αποικιακή γλώσσα της περιοχής και μαζί τους και τα βερβερικά,απαγορεύτηκαν εξαιτίας της πολιτικής αραβοποίησης που ακολουθήθηκε.

Από τα βερβερικά επηρρεάστηκαν οι τοπικές αραβικές διάλεκτοι και άλλες γλώσσες νοτιότερα στη Σαχάρα,όπως τα Χάουσα.

Σύμβολα του πρώτου βερβερικού αλφαβήτου Τιφινάγτ στο οποίο γράφονται μέχρι σήμερα τα Τουαρέγκ.Πηγή συμβόλων εδώ.Share:

No comments:

Post a Comment

Translate from English,Russian into Greek

Translate

Τελευταια γλωσσα που προστεθηκε.

Recently updated posts. Πρόσφατες

Popular Posts

Recent comments

Labels

Blog Archive