207 βασικές ιταλικές λέξεις

ελληνικά
greco
ιταλικά
italiano
ΔΦΑ*
προφορά
μεταγραφή
Εγώ io [ˈio] ίο
εσύ tu [tu] του
αυτός egli, lui [ˈeʎʎi], [ˈlui] Έλλι,λούι
εμείς noi [ˈnoi] νόι
εσείς voi [ˈvoi] βόι
αυτοί loro [ˈloro] λόρο
αυτό questo [ˈkwesto] κουέστο
εκείνο quello [ˈkwello] κουέλλο
εδώ qui, qua [kwi], [kwa] κουί,κουά
εκεί [la] λα
ποιος chi [ki] κι
τί che [ke] κε
που dove [ˈdove] ντόβε
πότε quando [ˈkwando] κουάντο
πώς come [ˈkome] κόμε
δεν non [non] νον
όλο tutto [ˈtutto] τούτο
πολύ molto [ˈmolto] μόλτο
μερικοί alcuni [alˈkuni] αλκούνι
λίγο poco [ˈpɔko] πόκο
άλλος altro [ˈaltro] άλτρο
ένα uno [ˈuno] ούνο
δύο due [ˈdue] ντούο
τρία tre [tre] τρε
τέσσερα quattro [ˈkwattro] κουάτρο
πέντε cinque [ˈtʃinkwe] τσίνκουε
μεγάλος grande [ˈɡrande] γκράντε
μακρύς lungo [ˈlunɡo] λούγκο
φαρδύς largo [ˈlarɡo] λάργκο
χοντρός spesso [ˈspesso] σπέσο
βαρύς pesante [peˈsante] πεσάντε
μικρός piccolo [ˈpikkolo] πίκολο
κοντός corto [ˈkorto] κόρτο
στενός stretto [ˈstretto] στρέτο
λεπτός sottile [sotˈtile] σοτίλε
γυναίκα donna [ˈdɔnna] ντόνα
άνδρας uomo [ˈwɔmo] ουόμο
άνθρωπος uomo [ˈwɔmo] ουόμο
παιδί bambino [bamˈbino] μπαμπίνο
η σύζυγος moglie [ˈmoʎʎe] μόλιε
ο σύζυγος marito [maˈrito] μαρίτο
μητέρα madre [ˈmadre] μάντρε
πατέρας padre [ˈpadre] πάντρε
ζώο animale [aniˈmale] ανιμάλε
ψάρι pesce [ˈpeʃʃe] πέσε
πουλί uccello [utˈtʃɛllo] ουτσέλο
σκυλί cane [ˈkane] κάνε
ψείρα pidocchio [piˈdɔkkjo] πιντόκιο
φίδι serpente [serˈpɛnte] σερπέντε
σκουλίκι verme [ˈvɛrme] βέρμε
δέντρο albero [ˈalbero] άλμπερο
δάσος selva [ˈsɛlva] σέλβα
μπαστούνι bastone [basˈtone] μπαστόνε
φρούτο frutta [ˈfrutta] φρούτα
σπόρος seme [ˈseme] σέμε
φύλλο foglia [ˈfɔʎʎa] φόλια
ρίζα radice [raˈditʃe] ραντίτσε
φλοιός δέντρου corteccia [korˈtettʃa] κορτέτσια
λουλούδι fiore [ˈfjore] φιόρε
γρασίδι erba [ˈɛrba] έρμπα
σκοινί corda [ˈkɔrda] κόρντα
δέρμα pelle [ˈpɛlle] πέλε
κρέας carne [ˈkarne] κάμε
αίμα sangue [ˈsanɡwe] σάνγκουε
κόκκαλο osso [ˈɔsso] όσο
χοντρός grasso [ˈɡrasso] γκράσο
αυγό uovo [ˈwɔvo] ουόβο
κέρατο corno [ˈkɔrno] κόρνο
ουρά coda [ˈkoda] κόντα
φτερό piuma [ˈpjuma]
μαλλιά capelli [kaˈpelli]
κεφάλι testa [ˈtɛsta]
αυτί orecchio [ɔˈrekkjo]
μάτι occhio [ˈɔkkjo]
μύτη naso [ˈnaso]
στόμα bocca [ˈbokka]
δόντι dente [ˈdɛnte]
γλώσσα lingua [ˈlinɡwa]
νύχι unghia [ˈunɡja]
πατούσα piede [ˈpjɛde]
πόδι gamba [ˈɡamba]
γόνατο ginocchio [dʒiˈnɔkkjo]
χέρι mano [ˈmano]
φτερό ala [ˈala]
κοιλιά pancia [ˈpantʃa]
εντόστια intestino [intesˈtino]
λαιμός collo [ˈkɔllo]
πλάτη schiena [ˈskjɛna]
στήθος petto [ˈpɛtto]
καρδιά cuore [ˈkwɔre]
συκώτι fegato [ˈfeɡato]
πίνω bere [ˈbere]
τρώω mangiare [manˈdʒare]
δαγκώνω mordere [ˈmɔrdere]
ρουφάω succhiare [sukˈkjare]
φτύνω sputare [spuˈtare]
κάνω εμετό vomitare [vomiˈtare]
φυσάω soffiare [sofˈfjare]
αναπνέω respirare [respiˈrare]
γελάω ridere [ˈridere]
βλέπω vedere [veˈdere]
ακούω udire [uˈdire]
ξέρω sapere [saˈpere]
σκέφτομαι pensare [penˈsare]
μυρίζω odorare [odoˈrare]
φοβάμαι temere [teˈmere]
κοιμάμαι dormire [dorˈmire]
ζω vivere [ˈvivere]
πεθαίνω morire [moˈrire]
σκοτώνω uccidere [utˈtʃidere]
πολεμώ combattere [komˈbattere]
κυνηγώ cacciare [katˈtʃare]
χτυπώ colpire [kolˈpire]

κόβω tagliare [taʎˈʎare]

μοιράζομαι fendere [ˈfɛndere]

μαιχαιρώνω pugnalare [puɲɲaˈlare]

γρατσουνώ graffiare [ɡrafˈfjare]

σκάβω scavare [skaˈvare]

κολυμπώ nuotare [nwoˈtare]

πετώ volare [voˈlare]

περπατώ camminare [kammiˈnare]

έρχομαι venire [veˈnire]

ξαπλώνω stendere (action) [ˈstɛndere]

κάθομαι sedere (action), essere seduto (state) [seˈdere], [ˈɛssere] [seˈduto]

στέκομαι stare in piedi (state) [ˈstare] [in] [ˈpjɛdi]

στρίβω girare [dʒiˈrare]

πέφτω cadere [kaˈdere]

δίνω dare [ˈdare]

κρατώ tenere [teˈnere]

στίβω spremere [ˈsprɛmere]

τρίβω strofinare [strofiˈnare]

πλένω lavare [laˈvare]

σκουπίζω asciugare [aʃʃuˈgare]

τραβώ tirare [tiˈrare]

σπρώχνω spingere [ˈspindʒere]

ρίχνω lanciare [lanˈtʃare]

δένω legare [leˈgare]

ράβω cucire [kuˈtʃire]

μετρώ contare [konˈtare]

λέω dire [ˈdire]

τραγουδώ cantare [kanˈtare]

παίζω giocare [dʒoˈkare]

επιπλέω galleggiare [galledˈdʒare]

ρέω fluire [fluˈire]

παγώνω gelare [dʒeˈlare]

πρήζομαι gonfiarsi [ɡonˈfjarsi]

ήλιος sole [ˈsole]

φεγγάρι luna [ˈluna]

αστέρι stella [ˈstella]

νερό acqua [ˈakkwa]

βροχή pioggia [ˈpjɔddʒa]

ποτάμι fiume [ˈfjume]

λίμνη lago [ˈlaɡo]

θάλασσα mare [ˈmare]

αλάτι sale [ˈsale]

πέτρα pietra [ˈpjɛtra]

άμμος sabbia [ˈsabbja]

σκόνη polvere [ˈpolvere]

γή terra [ˈtɛrra]

σύννεφο nuvola [ˈnuvola]

ομίχλη nebbia [ˈnebbja]

ουρανός cielo [ˈtʃɛlo]

άνεμος vento [ˈvɛnto]

χιόνι neve [ˈneve]

πάγος ghiaccio [ˈɡjattʃo]

καπνός fumo [ˈfumo]

φωτιά fuoco [ˈfwɔko]

στάχτη ceneri [ˈtʃeneri]

καίω bruciare [bruˈtʃare]

δρόμος strada [ˈstrada]

βουνό montagna [monˈtaɲɲa]

κόκκινος rosso [ˈrosso]

πράσινος verde [ˈverde]

κίτρινος giallo [ˈdʒallo]

άσπρος bianco [ˈbjanko]

μαύρος nero [ˈnero]

νύχτα notte [ˈnɔtte]

μέρα giorno [ˈdʒorno]

χρόνος anno [ˈanno]

ζεστός caldo [ˈkaldo]

κρύος freddo [ˈfreddo]

γεμάτος pieno [ˈpjɛno]

νέος nuovo [ˈnwɔvo]

παλιός vecchio [ˈvɛkkjo]

καλός buono [ˈbwɔno]

κακός cattivo [katˈtivo]

σάπιος marcio [ˈmartʃo]

βρώμικος sporco [ˈspɔrko]

ίσιος dritto [dritto]

στρογγυλός rotondo [roˈtondo]

κοφτερός aguzzo, affilato [aˈɡuttso], [affiˈlato]

αμβλύς smussato [zmusˈsato]

απαλός liscio [ˈliʃʃo]

υγρός bagnato [baɲˈɲato]

στεγνός asciutto, secco [aʃˈʃutto], [ˈsekko]

σωστός corretto [korˈrɛtto]

κοντινός vicino [viˈtʃino]

μακρυνός lontano [lonˈtano]

δεξιά destra [ˈdɛstra]

αριστερά sinistra [siˈnistra]

στο a [a]

σε in [in]

με con [kon]

και e [e]

αν se [se]

διότι perché [perˈke]

όνομα nome [ˈnome]φράσεις και ασκήσεις λεξιλογίου 
http://www.engoi.com/el/it/index.html

Share:

Translate from English,Russian into Greek

Translate

Τελευταια γλωσσα που προστεθηκε.

Recently updated posts. Πρόσφατες

Popular Posts

Recent comments

Labels

Blog Archive