207 βασικές ιταλικές λέξεις

ελληνικά
greco
ιταλικά
italiano
ΔΦΑ*
προφορά
μεταγραφή
Εγώ io [ˈio] ίο
εσύ tu [tu] του
αυτός egli, lui [ˈeʎʎi], [ˈlui] Έλλι,λούι
εμείς noi [ˈnoi] νόι
εσείς voi [ˈvoi] βόι
αυτοί loro [ˈloro] λόρο
αυτό questo [ˈkwesto] κουέστο
εκείνο quello [ˈkwello] κουέλλο
εδώ qui, qua [kwi], [kwa] κουί,κουά
εκεί [la] λα
ποιος chi [ki] κι
τί che [ke] κε
που dove [ˈdove] ντόβε
πότε quando [ˈkwando] κουάντο
πώς come [ˈkome] κόμε
δεν non [non] νον
όλο tutto [ˈtutto] τούτο
πολύ molto [ˈmolto] μόλτο
μερικοί alcuni [alˈkuni] αλκούνι
λίγο poco [ˈpɔko] πόκο
άλλος altro [ˈaltro] άλτρο
ένα uno [ˈuno] ούνο
δύο due [ˈdue] ντούο
τρία tre [tre] τρε
τέσσερα quattro [ˈkwattro] κουάτρο
πέντε cinque [ˈtʃinkwe] τσίνκουε
μεγάλος grande [ˈɡrande] γκράντε
μακρύς lungo [ˈlunɡo] λούγκο
φαρδύς largo [ˈlarɡo] λάργκο
χοντρός spesso [ˈspesso] σπέσο
βαρύς pesante [peˈsante] πεσάντε
μικρός piccolo [ˈpikkolo] πίκολο
κοντός corto [ˈkorto] κόρτο
στενός stretto [ˈstretto] στρέτο
λεπτός sottile [sotˈtile] σοτίλε
γυναίκα donna [ˈdɔnna] ντόνα
άνδρας uomo [ˈwɔmo] ουόμο
άνθρωπος uomo [ˈwɔmo] ουόμο
παιδί bambino [bamˈbino] μπαμπίνο
η σύζυγος moglie [ˈmoʎʎe] μόλιε
ο σύζυγος marito [maˈrito] μαρίτο
μητέρα madre [ˈmadre] μάντρε
πατέρας padre [ˈpadre] πάντρε
ζώο animale [aniˈmale] ανιμάλε
ψάρι pesce [ˈpeʃʃe] πέσε
πουλί uccello [utˈtʃɛllo] ουτσέλο
σκυλί cane [ˈkane] κάνε
ψείρα pidocchio [piˈdɔkkjo] πιντόκιο
φίδι serpente [serˈpɛnte] σερπέντε
σκουλίκι verme [ˈvɛrme] βέρμε
δέντρο albero [ˈalbero] άλμπερο
δάσος selva [ˈsɛlva] σέλβα
μπαστούνι bastone [basˈtone] μπαστόνε
φρούτο frutta [ˈfrutta] φρούτα
σπόρος seme [ˈseme] σέμε
φύλλο foglia [ˈfɔʎʎa] φόλια
ρίζα radice [raˈditʃe] ραντίτσε
φλοιός δέντρου corteccia [korˈtettʃa] κορτέτσια
λουλούδι fiore [ˈfjore] φιόρε
γρασίδι erba [ˈɛrba] έρμπα
σκοινί corda [ˈkɔrda] κόρντα
δέρμα pelle [ˈpɛlle] πέλε
κρέας carne [ˈkarne] κάμε
αίμα sangue [ˈsanɡwe] σάνγκουε
κόκκαλο osso [ˈɔsso] όσο
χοντρός grasso [ˈɡrasso] γκράσο
αυγό uovo [ˈwɔvo] ουόβο
κέρατο corno [ˈkɔrno] κόρνο
ουρά coda [ˈkoda] κόντα
φτερό piuma [ˈpjuma]
μαλλιά capelli [kaˈpelli]
κεφάλι testa [ˈtɛsta]
αυτί orecchio [ɔˈrekkjo]
μάτι occhio [ˈɔkkjo]
μύτη naso [ˈnaso]
στόμα bocca [ˈbokka]
δόντι dente [ˈdɛnte]
γλώσσα lingua [ˈlinɡwa]
νύχι unghia [ˈunɡja]
πατούσα piede [ˈpjɛde]
πόδι gamba [ˈɡamba]
γόνατο ginocchio [dʒiˈnɔkkjo]
χέρι mano [ˈmano]
φτερό ala [ˈala]
κοιλιά pancia [ˈpantʃa]
εντόστια intestino [intesˈtino]
λαιμός collo [ˈkɔllo]
πλάτη schiena [ˈskjɛna]
στήθος petto [ˈpɛtto]
καρδιά cuore [ˈkwɔre]
συκώτι fegato [ˈfeɡato]
πίνω bere [ˈbere]
τρώω mangiare [manˈdʒare]
δαγκώνω mordere [ˈmɔrdere]
ρουφάω succhiare [sukˈkjare]
φτύνω sputare [spuˈtare]
κάνω εμετό vomitare [vomiˈtare]
φυσάω soffiare [sofˈfjare]
αναπνέω respirare [respiˈrare]
γελάω ridere [ˈridere]
βλέπω vedere [veˈdere]
ακούω udire [uˈdire]
ξέρω sapere [saˈpere]
σκέφτομαι pensare [penˈsare]
μυρίζω odorare [odoˈrare]
φοβάμαι temere [teˈmere]
κοιμάμαι dormire [dorˈmire]
ζω vivere [ˈvivere]
πεθαίνω morire [moˈrire]
σκοτώνω uccidere [utˈtʃidere]
πολεμώ combattere [komˈbattere]
κυνηγώ cacciare [katˈtʃare]
χτυπώ colpire [kolˈpire]

κόβω tagliare [taʎˈʎare]

μοιράζομαι fendere [ˈfɛndere]

μαιχαιρώνω pugnalare [puɲɲaˈlare]

γρατσουνώ graffiare [ɡrafˈfjare]

σκάβω scavare [skaˈvare]

κολυμπώ nuotare [nwoˈtare]

πετώ volare [voˈlare]

περπατώ camminare [kammiˈnare]

έρχομαι venire [veˈnire]

ξαπλώνω stendere (action) [ˈstɛndere]

κάθομαι sedere (action), essere seduto (state) [seˈdere], [ˈɛssere] [seˈduto]

στέκομαι stare in piedi (state) [ˈstare] [in] [ˈpjɛdi]

στρίβω girare [dʒiˈrare]

πέφτω cadere [kaˈdere]

δίνω dare [ˈdare]

κρατώ tenere [teˈnere]

στίβω spremere [ˈsprɛmere]

τρίβω strofinare [strofiˈnare]

πλένω lavare [laˈvare]

σκουπίζω asciugare [aʃʃuˈgare]

τραβώ tirare [tiˈrare]

σπρώχνω spingere [ˈspindʒere]

ρίχνω lanciare [lanˈtʃare]

δένω legare [leˈgare]

ράβω cucire [kuˈtʃire]

μετρώ contare [konˈtare]

λέω dire [ˈdire]

τραγουδώ cantare [kanˈtare]

παίζω giocare [dʒoˈkare]

επιπλέω galleggiare [galledˈdʒare]

ρέω fluire [fluˈire]

παγώνω gelare [dʒeˈlare]

πρήζομαι gonfiarsi [ɡonˈfjarsi]

ήλιος sole [ˈsole]

φεγγάρι luna [ˈluna]

αστέρι stella [ˈstella]

νερό acqua [ˈakkwa]

βροχή pioggia [ˈpjɔddʒa]

ποτάμι fiume [ˈfjume]

λίμνη lago [ˈlaɡo]

θάλασσα mare [ˈmare]

αλάτι sale [ˈsale]

πέτρα pietra [ˈpjɛtra]

άμμος sabbia [ˈsabbja]

σκόνη polvere [ˈpolvere]

γή terra [ˈtɛrra]

σύννεφο nuvola [ˈnuvola]

ομίχλη nebbia [ˈnebbja]

ουρανός cielo [ˈtʃɛlo]

άνεμος vento [ˈvɛnto]

χιόνι neve [ˈneve]

πάγος ghiaccio [ˈɡjattʃo]

καπνός fumo [ˈfumo]

φωτιά fuoco [ˈfwɔko]

στάχτη ceneri [ˈtʃeneri]

καίω bruciare [bruˈtʃare]

δρόμος strada [ˈstrada]

βουνό montagna [monˈtaɲɲa]

κόκκινος rosso [ˈrosso]

πράσινος verde [ˈverde]

κίτρινος giallo [ˈdʒallo]

άσπρος bianco [ˈbjanko]

μαύρος nero [ˈnero]

νύχτα notte [ˈnɔtte]

μέρα giorno [ˈdʒorno]

χρόνος anno [ˈanno]

ζεστός caldo [ˈkaldo]

κρύος freddo [ˈfreddo]

γεμάτος pieno [ˈpjɛno]

νέος nuovo [ˈnwɔvo]

παλιός vecchio [ˈvɛkkjo]

καλός buono [ˈbwɔno]

κακός cattivo [katˈtivo]

σάπιος marcio [ˈmartʃo]

βρώμικος sporco [ˈspɔrko]

ίσιος dritto [dritto]

στρογγυλός rotondo [roˈtondo]

κοφτερός aguzzo, affilato [aˈɡuttso], [affiˈlato]

αμβλύς smussato [zmusˈsato]

απαλός liscio [ˈliʃʃo]

υγρός bagnato [baɲˈɲato]

στεγνός asciutto, secco [aʃˈʃutto], [ˈsekko]

σωστός corretto [korˈrɛtto]

κοντινός vicino [viˈtʃino]

μακρυνός lontano [lonˈtano]

δεξιά destra [ˈdɛstra]

αριστερά sinistra [siˈnistra]

στο a [a]

σε in [in]

με con [kon]

και e [e]

αν se [se]

διότι perché [perˈke]

όνομα nome [ˈnome]φράσεις και ασκήσεις λεξιλογίου 
http://www.engoi.com/el/it/index.html

Share:

Επικοινωνία

Επικοινωνία
Επικοινωνία στο email glossesweb@gmail.com
Subscribe To Get Updates To Your Inbox
Get This Widget

Translate

Τελευταια γλωσσα που προστεθηκε.

Recently updated posts. Πρόσφατες

Popular Posts

Recent comments

Learn languages by email!

learn German
Enter your email address:
learn Italian by email
Μάθε ιταλικά μέσω ημέιλ.


learn Russian by email
Μάθε ρώσικα στο ημέιλ σου.

Labels

Blog Archive