βασικό αμχαρικό (αιθιοπικό λεξιλόγιο)

όλοι: hullu
στάχτες: amɛd
φλοιός: lɨt\
κοιλιά: hod
μεγάλος: tɨllɨk
πουλί: wɛf
δαγκώνω: nɛkkɛsɛ
μαύρος: t\ɨk\ʷur
αίμα: dɛm
κόκκαλο: at\ɨnt
στήθος: t\ut
καίω: ak\at\t\ɛlɛ
νύχι: t\ɨfɨr
σύννεφο: dɛmmɛna
κρύο: bɨrd
έρχομαι: mɛt\t\a
πεθαίνω: mot
σκυλί: wɨšša
πίνω: t\ɛt\t\a
στεγνός: dɛrɛk\
αυτί: ǯoro
τρώω: bɛlla
αυγό: ɨnk\(ʷ)ulal
μάτι: ayn
πατέρας: abbat
λίπος: č\omma
φωτιά: ɨsat
ψάρι: asa
μύγα: zɨmb
πόδι: ɨgɨr
δίνω: sɛt\t\ɛ
καλός: t\ɨru
γρασίδι: sar
μαλλιά: t\ɛgurt
: ɨǯǯ
κεφάλι: ras
ακούω: sɛmma
καρδιά: lɨbb
αυτός/αυτή: ˗at
he/she: ɨrsaččɛw
he/she: ɨrsu
he/she: ɨrswa
he/she: ɨssu
he/she: ɨsswa
he/she: ˗t
he/she: ˗u
he/she: ˗w
he/she: ˗w
he/she: ˗(ɨ)wa
horn: k\ɛnd
I: ˗ɲ
I: ˗e
I: ɨne
kill: gɛddɛlɛ
knee: bulbɛt
know: awwɛk\ɛ
leaf: k\it\ɛl
liver: gubbɛt
long: rɛǯǯɨm
louse: k\ɨmal
man: sɛw
many: bɨzu
meat: sɨga
moon: č\ɛrɛk\a
mountain: tɛrara
mouth: af
name: sɨm
neck: angɛt
new: addis
night: lelit
one: and
other: lela
rain: zɨnab
red: k\ɛy
road: mɛngɛd
root: sɨr
sand: ašɛwa
say: alɛ
see: ayyɛ
seed: zɛr
sit: tek\ɛmmɛt\ɛ
skin: k\oda
sleep: tɛɲɲa
small: tɨnnɨš
smoke: t\is
snake: ɨbab
stand: k\omɛ
star: kokɛb
stone: dɨngay
sun: s\ɛhaj
swim: waɲɲɛ
tail: ǯɨrat
they: ˗aččɛw
they: ˗aččɛw
they: innɛssu
they: ɨnnɛrsu
thin: k\ɛč\č\ɨn
this: yɨh
thou: anči
thou: antɛ
thou: ɨrswo
thou: ɨsswo
three: sɔst
tongue: mɨlas
tooth: t\ɨrs
tree: zaf
two: hulɛtt
walk: hedɛ
warm: muk\
water: wuha
we: ɨɲɲɑ
we: ˗aččɨn
we: ˗n
wet: (ɨ)rt\ɨb
what: mɨn
white: nɛč\č\
who: man
woman: syet
you: ˗aččɨhʷ
you: ˗aččɨhʷ
you: ɨnnantɛ
Share:

No comments:

Post a Comment

Translate from English,Russian into Greek

Translate

Τελευταια γλωσσα που προστεθηκε.

Recently updated posts. Πρόσφατες

Popular Posts

Recent comments

Labels

Blog Archive