Η λουβική γλώσσα


Η λουβική είναι μία εξαφανισμένη γλώσσα της Ανατολίας που άνηκε στον κλάδο της ινδοευρωπαϊκής γλωσσικής οικογένειας.

Λουβικά ιερογλυφικά.

Η λουβική ήταν στενά συνδεδεμένη με τη γλώσσα των Χετταίων, και ήταν μία από τις γλώσσες που μιλιούνταν από πληθυσμιακές ομάδες στην Arzawa, στα δυτικά και νοτιοδυτικά του πυρήνα της περιοχής των Χετταίων.  

Σε παλαιότερα κείμενα,για παράδειγμα στον  κώδικα των Χετταίων,οι περιοχές που μιλιούνταν τα Λουβικά, συμπεριλαμβανομένης και της Arzawa και της Kizzuwatna  ονομάζονταν Λουβία.

Στην μεταχετταιική εποχή, η περιοχή της Arzawa ,έμεινε γνωστή ως Λυδία (ασσυριακά-Luddu).


Τα λουβικά  είναι είτε ο άμεσος πρόγονος των λυκικών, είτε ένα στενός συγγενής του προγόνου των λυκικών. 

Τα λουβικά είναι επίσης μία από τις πιθανές υποψήφιες για τη γλώσσα που μιλούσαν οι Τρώες. Η γλώσσα των Τρώων  πιθανώς και να ήταν μια Τυρρηνική γλώσσα που σχετιζόταν με τη Λήμνο».

Εξαφανίστηκαν  γύρω στο 600 π.Χ.


Η σφηνοειδής λουβική 

H σφηνοειδής λουβική είναι ένας όρος που αναφέρεται στο σώμα των λουβικών κειμένων που βεβαιώνεται στις πινακίδες με τα αρχεία της Χαττούσα και  είναι ουσιαστικά το ίδιο σύστημα σφηνοειδούς γραφής που χρησιμοποιoύνταν για τα Χιττιτικά.

Στον κατάλογο του  Laroche των Χεττιτικών κειμένων, στο σύνολο των Χεττιτικών κειμένων στη σφηνοειδή γραφή οι λουβικές ενθέσεις  ως επί το πλείστον αποτελούνται από τελετουργίες.   

Τα σφηνοειδή λουβικά  κείμενα είναι γραμμένα σε διάφορες διαλέκτους, από τις οποίες οι πιο εύκολα αναγνώσιμες  είναι η λουβική της  Kizzuwatna,της Istanuwa  και των Αυτοκρατορικών Λουβικών.Η τελευταία διάλεκτος αντιπροσωπεύει το ιδίωμα της Hattusa  του 14ου-13ου αιώνα π.Χ. 

 
εξάπλωση της λουβικής γλώσσας (σύμφωνα με τον Melchert 2003)Λουβικό λεξιλόγιο

arai- (μακρύς) [χιττιτικό ara-]
ašhar- (αίμα) [ινδ. *esor- (αίμα), καρικό *eshar- (αίμα)]  
gaši- (επίσκεψη) [IE *gasti- (επισκέπτης)] 
*hulani (μαλλί) [IE *wl-n- (μαλλί), χιττιτικό hulana-] 
harwas δρόμος 
isarwilis δεξιά
ipalis αριστερά


εξωτερικοί σύνδεσμοι

λουβικό γλωσσάριο (στα αγγλικά)

λουβικά ιερογλυφικά (στα αγγλικά)


Share:

Translate from English,Russian into Greek

Translate

Τελευταια γλωσσα που προστεθηκε.

Recently updated posts. Πρόσφατες

Popular Posts

Recent comments

Labels

Blog Archive