Ὀδυσσεύς (αρχαία ελληνικά) Odysseus (Ancient Greek)

Οδυσσεύς


Η ετυμολογία του ονόματος χάνεται στα βάθη του χρόνου, κατά κάποιους προέρχεται από το ρήμα οδύσσομαι, μισώ<ινδοευρωπαϊκό *h₃ed- (“μισώ”), κατά άλλους από προελληνική ακόμη και μη ινδοευρωπαϊκή ρίζα.

The name's origin is contested.Some connect it to the Ancient Greek verb οδύσσομαι (to hate)<Proto-Indo-European *h₃ed- (to hate) while others consider it of Pre-Greek or even non-Indoeuropean origin.

Μορφές του ονόματος.
Forms of the name.

Ὀδυσεύς (Oduseús)
Ὀλυσσεύς (Olusseús)
Ὀλυττεύς (Olutteús)
Οὑδυσσεύς (Houdusseús)
Οὐλιξεύς (Oulixeús)
Οὐλίξης (Oulíxēs)
Ὀλίξης (Olíxēs)
Ολισευς (Oliseus) — 
Η παλιότερη επιγραφική μορφή.
the earliest epigraphic form

Ο ΟΔΥΣΣΕΥΣ είναι τριτόκλιτο ουσιαστικό.
3rd declension noun

Ονομαστική
Nominative
 ὁ Ὀδυσσεύς  Ἕλλην ἐστίν.
Ο Οδυσσέας είναι Έλληνας.
 Odysseus is Greek.

Γενική
genitive 
ἡ τοῦ Ὀδυσσέως γυνὴ Πηνελόπειά ἐστιν.
Η γυναίκα του Οδυσσέα είναι η Πηνελόπη.
Odyssey's wife is Penelope.

Αιτιατική
accusative 
ἡ γυνὴ τὸν Ὀδυσσέα εἴκοσι ἔτη περιμένει.
Η γυναίκα του Οδυσσέα τον περιμένει τριάντα χρόνια.
Odysseus's wife waits for him twenty years.

Δοτική
dative
ὁ Ποσειδῶν τῷ Ὀδυσσεῖ ὀργίζεται. 
Ο Ποσειδώνας οργίζεται κατά του Οδυσσέα.
Poseidon is mad at Odysseus.

Κλιτική
vocative 
ὦ Ὀδυσσεῦ, τί τοσοῦτον χρόνον ἀπεῖ ἀπὸ τῆς πατρίδος;
Ω, Οδυσσέα ,γιατί είσαι τόσο χρόνο απών από την πατρίδα σου;
O, Odysseus why did you leave from home for so long?

Τί<τίς < πρωτοϊνδοευρωπαϊκό *kʷis.
Τί (what)<τίς (who)< Proto-Indo-European *kʷis.


Διαβάστε επίσης
Read also


Share:

No comments:

Post a Comment

Translate from English,Russian into Greek

Translate

Τελευταια γλωσσα που προστεθηκε.

Recently updated posts. Πρόσφατες

Popular Posts

Recent comments

Labels

Blog Archive