Ὀδυσσεύς (αρχαία ελληνικά) Odysseus (Ancient Greek)

Οδυσσεύς


Η ετυμολογία του ονόματος χάνεται στα βάθη του χρόνου, κατά κάποιους προέρχεται από το ρήμα οδύσσομαι, μισώ<ινδοευρωπαϊκό *h₃ed- (“μισώ”), κατά άλλους από προελληνική ακόμη και μη ινδοευρωπαϊκή ρίζα.

The name's origin is contested.Some connect it to the Ancient Greek verb οδύσσομαι (to hate)<Proto-Indo-European *h₃ed- (to hate) while others consider it of Pre-Greek or even non-Indoeuropean origin.

Μορφές του ονόματος.
Forms of the name.

Ὀδυσεύς (Oduseús)
Ὀλυσσεύς (Olusseús)
Ὀλυττεύς (Olutteús)
Οὑδυσσεύς (Houdusseús)
Οὐλιξεύς (Oulixeús)
Οὐλίξης (Oulíxēs)
Ὀλίξης (Olíxēs)
Ολισευς (Oliseus) — 
Η παλιότερη επιγραφική μορφή.
the earliest epigraphic form

Ο ΟΔΥΣΣΕΥΣ είναι τριτόκλιτο ουσιαστικό.
3rd declension noun

Ονομαστική
Nominative
 ὁ Ὀδυσσεύς  Ἕλλην ἐστίν.
Ο Οδυσσέας είναι Έλληνας.
 Odysseus is Greek.

Γενική
genitive 
ἡ τοῦ Ὀδυσσέως γυνὴ Πηνελόπειά ἐστιν.
Η γυναίκα του Οδυσσέα είναι η Πηνελόπη.
Odyssey's wife is Penelope.

Αιτιατική
accusative 
ἡ γυνὴ τὸν Ὀδυσσέα εἴκοσι ἔτη περιμένει.
Η γυναίκα του Οδυσσέα τον περιμένει τριάντα χρόνια.
Odysseus's wife waits for him twenty years.

Δοτική
dative
ὁ Ποσειδῶν τῷ Ὀδυσσεῖ ὀργίζεται. 
Ο Ποσειδώνας οργίζεται κατά του Οδυσσέα.
Poseidon is mad at Odysseus.

Κλιτική
vocative 
ὦ Ὀδυσσεῦ, τί τοσοῦτον χρόνον ἀπεῖ ἀπὸ τῆς πατρίδος;
Ω, Οδυσσέα ,γιατί είσαι τόσο χρόνο απών από την πατρίδα σου;
O, Odysseus why did you leave from home for so long?

Τί<τίς < πρωτοϊνδοευρωπαϊκό *kʷis.
Τί (what)<τίς (who)< Proto-Indo-European *kʷis.


Διαβάστε επίσης
Read also


Share:

No comments:

Post a Comment

Επικοινωνία

Επικοινωνία
Επικοινωνία στο email glossesweb@gmail.com
Subscribe To Get Updates To Your Inbox
Get This Widget

Translate

Τελευταια γλωσσα που προστεθηκε.

Recently updated posts. Πρόσφατες

Popular Posts

Recent comments

Learn languages by email!

learn German
Enter your email address:
learn Italian by email
Μάθε ιταλικά μέσω ημέιλ.


learn Russian by email
Μάθε ρώσικα στο ημέιλ σου.

Labels

Blog Archive