Νέος υποψήφιος πλανήτης για δίδυμη Γη.(γερμανικό κείμενο)
Die Illustration zeigt den Exoplaneten Kepler 186f, wie er sein Zentralgestirn umkreist.
Η εικόνα δείχνει τον εξωπλανήτη Κέπλερ 186φ ,καθώς περιστρέφεται γύρω από το μητρικό του άστρο


Neuer Spitzenkandidat unter den erdähnlichen Planeten
Νέος κορυφαίος υποψήφιος ανάμεσα στους πλανήτες που μοιάζουν με τη Γ.

Ein Planet fern unserer Erde, auf dem Leben möglich wäre? 
Ένας πλανήτης μακρυά από τη Γη,πάνω στον οποίο θα ήταν δυνατή η ζωή;

Astronomen ist ein Exoplanet aufgefallen, der das Zeug dazu haben könnte.
Οι αστρονόμοι παρατήρησαν έναν εξωπλανήτη που μπορεί να έχει αυτό που χρειάζεται.

Noch ist all das aber Theorie.
Αλλά όλα αυτά δεν είναι παρά μια θεωρία.

λεξιλόγιο
Die Illustration - η εικόνα

zeigt -δείχνει (3ο πρσ ενικός του zeigen,δείχνω)
den Exoplaneten-τον εξωπλανήτη  
Spitzenkandidat -κορυφαίος υποψήφιος
unter-ανάμεσα
erdähnlichen-που μοιάζει με τη Γη
sein Zentralgestirn-το μητρικό του (κεντρικό)
umkreisten-περιφέρομαι

ein Planet-ένας πλανήτης
fern-απόμακρος
unser-μας
die Erde-η Γη
auf dem - πάνω στον οποίο
Leben- ζωή
möglich wäre-θα ήταν δυνατή

Astronomen- στους αστρονόμους
ist aufgefallen- είναι παρατηρημένο
ein Exoplanet- ένας εξωπλανήτης
der-που
das Zeug dazu haben-έχω ότι χρειάζεται (ιδιωματισμός)
könnte-θα μπορούσε

Noch- ακόμα
ist-είναι
all-όλα
das- αυτό
aber-αλλά
Theorie-η θεωρία

www.lingetscript.com
Share:

Επικοινωνία

Επικοινωνία
Επικοινωνία στο email glossesweb@gmail.com
Subscribe To Get Updates To Your Inbox
Get This Widget

Translate

Τελευταια γλωσσα που προστεθηκε.

Recently updated posts. Πρόσφατες

Popular Posts

Recent comments

Learn languages by email!

learn German
Enter your email address:
learn Italian by email
Μάθε ιταλικά μέσω ημέιλ.


learn Russian by email
Μάθε ρώσικα στο ημέιλ σου.

Labels

Blog Archive