Οι πτώσεις στα γερμανικά

Στα γερμανικά υπάρχουν τέσσερις πτώσεις : ονομαστική,γενική,αιτιατική και δοτική.Όλες οι πτώσεις κλίνονται,γεγονός που μπορεί να προκαλέσει μεγάλο μπέρδεμα και απαιτεί αρκετή εξάσκηση μέχρι να εξοικειωθεί κάποιος.

Η δοτική ίσως σας δυσκολέψει λίγο γιατί δεν υπάρχει στα νέα ελληνικά.Κλιτική στα γερμανικά δεν υπάρχει ως ξεχωριστή πτώση.

πτώσεις Λατινική ονομαστία Γερμανική
ονομασία
Ονομαστική Der Nominativ  Der Werfall
Γενική Der Genitiv Der Wesfall
Αιτιατική  Der Akkusativ Der Wenfall
Δοτική Der Dativ Der Wemfall

Οι όροι που χρησιμοποιούνται γι'αυτές είναι λατινικής αλλά και γερμανικής προέλευσης.Δηλαδή κάθε πτώση έχει δύο ονόματα ,ένα στα λατινικά και ένα στα γερμανικά.Αυτό υπάρχει σε όλη τη γερμανική γραμματική όπου παράλληλα με τους λατινικές χρησιμοποιούνται και οι γερμανικές αντίστοιχες ονομασίες.

Ας δούμε λίγο τις πτώσεις χωριστά και συνοπτικά.

Ονομαστική 
Der Nominativ ή Der Werfall
ντέα νομινατίφ ή ντέ βέαφαλ

Είναι η πτώση που 'ονομάζει': το σπίτι (das Haus ντας χάους) ,το σκυλί (der Hund ντέα χούντ) ,το σαπούνι (die Seife ντι ζάιφε) ...Είναι το υποκείμενο μιας πρότασης.

Γενική
Der Genitiv ή  Der Wesfall
ντέα γκενιτίφ ή ντεα βέσφαλ

Δηλώνει την κτήση.Η γενική χρησιμοποιείται κυρίως στο γραπτό λόγο.Στην καθομιλουμένη οι Γερμανοί χρησιμοποιούν συνήθως την πρόθεση von (φον, από) ακολουθούμενη από τη δοτική.Das Buch von meinem Bruder. Ντας μπουχ φον μάινεμ μπρούντεα. αντί του Das Buch meines Bruders. (ντας μπουχ μάινες μπρούντεας)


Η γενική χρησιμοποιείται επίσης με κάποιους ιδιωματισμούς και κάποια επιρρήματα που παίρνουν την γενική πτώση ,όπως το wegen (βέγκεν εξαιτίας) και während (βέρεντ κατά τη διάρκεια)

Αιτιατική 
Der Akkusativ ή Der Wenfall
ντέα ακουζατίφ ή ντέα βένφαλ

Είναι το αντικείμενο μιας πρότασης που δέχεται την ενέργεια του ρήματος που υπάρχει μέσα σ'αυτή.
Να θυμάστε ότι είναι η πτώση που αλλάζει μόνο στο αρσενικό .Το θυληκό,το ουδέτερο αλλά και ο πλυθηντικός δεν αλλάζουν.

Π.χ.
ονομαστική   αιτιατική
der Mann       den Man
ντέα μαν        ντεν μαν
ο άνδρας        τον άνδρα

ονομαστική    αιτιατική
die Frau          die Frau 
ντι φράου       ντι φράου
η γυναίκα       τη γυναίκα

ονομαστική   αιτιατική
das Heft         das Heft
ντας χέφτ       ντας χέφτ
το τετράδιο    το τετράδιο

Δοτική
Der Dativ ή Der Wemfall
ντέα ντατίφ ή ντέα βεμφαλ

Είναι η πτώση που 'δίνει' εξού και δοτική.Συχνά μεταφράζεται ως σε,στον,στην,δίνω στον...Αλλά όχι πάντα.Είναι το έμμεσο αντικείμενο μιας πρότασης:

Der Vater gibt dem Kind einen Bleistif.
Ντέα φάτεα γκίπτ ντεμ κίντ έινεν μπλέιστιφτ.
Ο πατέρας δίνει στο παιδί ένα μολύβι.

Επίσης κάποια ρήματα παίρνουν τη δοτική:
Was ist dir passiert?
Βας ιστ ντία πασίατ;
Τί σου(δοτ.) συνέβη;

Μερικά από αυτά τα ρήματα που ακολουθούνται από τη δοτική είναι τα :
bleiben μπλάιμπεν μένω,παραμένω
erlauben  εαλάουμπεν επιτρέπω
gleichen γκλάιχεν μοιάζω


Κάποιες προθέσεις ακολουθούνται από τη δοτική ,όπως η mit μιτ που θα πει με.

Was ist los mit dir?
βας ιστ λος μιτ ντία;
Τί έπαθες (εσύ, στη δοτική πτώση);

Διαβάστε επίσης
μαθήματα γερμανικών

Share:

Translate from English,Russian into Greek

Translate

Τελευταια γλωσσα που προστεθηκε.

Recently updated posts. Πρόσφατες

Popular Posts

Recent comments

Labels

Blog Archive