Η προφορά του διφθόγγου eu στα γερμανικά.


Ο δίφθογγος eu προφέρεται σαν όϊ:

teuer   τόιεα ακριβός

Europa  Οϊγόπα Ευρώπη

Eule  όϊλε κουκουβάγια

euer  όϊρε μας

euch  όϊχ σε μας

Σε σύνθετες λέξεις και κάποιες ξένες το eu δεν είναι δίφθογγος και τα e και u προφέρονται χωριστά ως ε και ου αντίστοιχα.

σύνθετες
beurteilen
be+urteilen

ξένες
Muzeum  μουζέουμ μουσείο

Petroleum πετγόλευμ πετρέλαιο


Σαν όϊ προφέρεται και ο δίφθογγος äu.

Πίσω στα μαθήματα γερμανικών.

Share:

Translate from English,Russian into Greek

Translate

Τελευταια γλωσσα που προστεθηκε.

Recently updated posts. Πρόσφατες

Popular Posts

Recent comments

Labels

Blog Archive