Χρήσιμες λέξεις στα γερμανικά

και und ουντ
Αλλά aber άμπεα
πολύ sehr ζέα
ή oder όντεα
εδώ hier χία
επίσης auch άουχ
Και τα δύο beide μπάιντε
Μερικά,λίγα etwas έτβας
μόνο nur νούα
ξανά wieder βίντεα
ανάμεσα zwischen τσβίσεν

συνεπώς deshalb ντες-χαλπ

πολλά,πολύ viel(e) Φίιλ,φίιλε

αλήθεια wirklich βίακλιχ

μαζί zusammen τσουζάμεν

όλα alle άλε

τώρα jetzt γιέτστ

έτσι also άλζο

Share:

Τελευταια γλωσσα που προστεθηκε.

Recently updated posts. Πρόσφατες

Popular Posts

Blog Archive

αδεια

Άδεια Creative Commons Creative Commons: Επιτρέπεται η αναπαραγωγή,διανομή και παρουσίαση του περιεχομένου στο κοινό, υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 1)Υποχρεωτική αναφορά στην ιστοσελίδα προέλευσης παρέχοντας έναν ενεργό σύνδεσμο (backlink) που οδηγεί απευθείας σ'αυτή (2) Μη εμπορική χρήση ή εκμετάλλευση 3) Μη τροποποίηση,αλλοίωση του περιεχομένου ή δημιουργία πάνω σ'αυτό με οποιονδήποτε τρόπο. Works 3.0 Greece License

email submit

Learn languages by email!

learn German

Enter your email address:


learn Italian by email
Μάθε ιταλικά μέσω ημέιλ.


Facebook

Labels

Blog Archive