Θούριος (στίχοι 1-4)

Θούριος ἤτοι Ὁρμητικὸς Πατριωτικὸς Ὕμνος πρῶτος,εἰς τὸν ἦχον,
MIA ΠΡΟΣΤΑΓH ΜΕΓΑΛH
Ρήγας Φεραίος1797

Ὡς πότε παλικάρια νὰ ζοῦμεν στὰ στενά,
Μονάχοι σὰ λιοντάρια, σταὶς ράχαις στὰ βουνά;
Σπηλιαὶς νὰ κατοικοῦμεν, νὰ βλέπωμεν κλαδιά,
Νὰ φεύγωμ΄ ἀπ΄ τὸν Κόσμον, γιὰ τὴν πικρὴ σκλαβιά.
Share:

Translate from English,Russian into Greek

Translate

Τελευταια γλωσσα που προστεθηκε.

Recently updated posts. Πρόσφατες

Popular Posts

Recent comments

Labels

Blog Archive