Νέα πρόεδρος ἐν τῇ Νοτίᾳ Κορέᾳ (νέα στα αρχαία ελληνικά)

Ἡ νέα πρόεδρος τὴν Βορείαν Κορέαν περὶ τῶν πυρηνικῶν ὅπλων νουθετεῖ

Picture

Ἡ νέα πρόεδρος Πᾶρκ Γέουν Ἵη
Ἡ Πᾶρκ Γέουν Ἵη, ἑξήκοντα καὶ ἓν ἔτη γεγονυῖα, ἐγένετο προχθὲς ἡ πρώτη γυνὴ ἣ τὴν ἀρχὴν ἐν τῇ Νοτίᾳ Κορέᾳ κτᾶται, πρόεδρος δὲ ἔσται πέντε ἔτη. κατὰ τὸ ἔθος ἔξω τῆς Βουλῆς ὀμόσασα, πρὸ τοῦ δήμου ἠγόρευσεν (λέγεται ὅτι ἑπτακισμύριοι πολῖται ἐκεῖσε συνῆλθον ἵνα τὴν νέαν πρόεδρον ἴδοιεν), εἶπε δὲ ἄλλα τε καὶ περὶ τῆς Βορείας Κορέας, νομίζει γὰρ τὴν νέαν πυρηνικὴν πεῖραν  ὑπὸ τῆς Βορείας Κορέας νεωστὶ ποιηθεῖσαν πρόκλησιν εἶναι, ὅμως δὲ τοῖς τῆς Βορείας Κορέας ἄρχουσι διαλέγεσθαι προύθηκεν ἐὰν τοιαύταις πείραις τέλος ἐπιθῶσιν. ἔπειτα δὲ περὶ τῆς οἰκονομίας εἶπεν (μέμνησθαι δεῖ τὴν Νοτίαν Κορέαν τετάρτην τῆς Ἀσίας οἰκονομίαν κατὰ τὸ μέγεθος οὖσαν), διεβεβαιώσατο δὲ ὅτι τὰς μὲν μεγάλας ἐπιχειρήσεις μειοῦν βούλοιτο, τὰς δὲ μικρὰς καὶ τὰς μέσας αὐξάνειν, ἄλλας τε καὶ τὰς τεχνολογικάς.

ὁ Πᾶρκ Σοῦγγ Ἵε, πατὴρ τῆς νέας προέδρου, τῆς χώρας ἑπτακαίδεκα ἔτη ἦρχεν ἕως τῷ ἔτει 1979 ἀπέθανεν· νῦν δὲ τριάκοντα καὶ τριῶν ἐτῶν ἐξελθόντων,
ἡ θυγάτηρ εἰς τὴν ἀρχὴν ἀφῖκται. 
πηγή
Share:

Translate

Υποστηριξτε μας ενεργα.

Αν θέλετε να μας υποστηρίξετε ενεργά,να ζητήσετε περισσότερες αναρτήσεις σε μια συγκεκριμένη γλώσσα και θέμα , φράσεις,πηγές,βίντεο και άλλα, μπορείτε μέσω https://www.patreon.com/

Τελευταια γλωσσα που προστεθηκε.

Recently updated posts. Πρόσφατες

Popular Posts

αδεια

Άδεια Creative Commons Creative Commons: Επιτρέπεται η αναπαραγωγή,διανομή και παρουσίαση του περιεχομένου στο κοινό, υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 1)Υποχρεωτική αναφορά στην ιστοσελίδα προέλευσης παρέχοντας έναν ενεργό σύνδεσμο (backlink) που οδηγεί απευθείας σ'αυτή (2) Μη εμπορική χρήση ή εκμετάλλευση 3) Μη τροποποίηση,αλλοίωση του περιεχομένου ή δημιουργία πάνω σ'αυτό με οποιονδήποτε τρόπο. Works 3.0 Greece License

Recent comments

Learn languages by email!

learn German
Enter your email address:
learn Italian by email
Μάθε ιταλικά μέσω ημέιλ.


Facebook

Labels

Blog Archive