Πώς σε λένε στα ρώσικα

Πώς σας λένε; Как вас зовут? Κακ βας ζαβούτ;
Πώς σε λένε; Как тебя зовут? Κακ τιμπιά ζαβούτ;
Με λένε Βαλόντια Меня зовут Володя Μινιά ζαβούτ Βαλόντια.
Πώς είναι το όνομά σας; Как ваше имя? Κακ βάσε ίμια;
Πώς είναι το επίθετό σας; Как ваша фамилия? Κακ βάσα φαμίλια;
Πώς είναι το πατρώνυμό σας; Как ваше отчество? Κακ βάσε ότσιστβο;
όνομα имя ίμια
πατρώνυμο отчество ότσιστβο
επίθετο фамилия φαμίλια

Share:

Translate from English,Russian into Greek

Translate

Τελευταια γλωσσα που προστεθηκε.

Recently updated posts. Πρόσφατες

Popular Posts

Recent comments

Labels

Blog Archive