οι αριθμοί στα σερβικά

αριθμοί
λατίνιτσα
Κιρίλιτσα
μεταγραφή
0
nula
нула
νούλα
1
jedan
један
γιένταν
2
dva
два
ντβά
3
tri
три
τρι
4
četiri
четири
τσέτιρι
5
pet
пет
πετ
6
šest
шест
σέστ
7
sedam
седам
σένταμ
8
osam
осам
όσαμ
9
devet
девет
ντέβετ
10
deset
десет
ντέσετ
11
jedanaest
једанаест
γιεντανάεστ
12
dvanaest
дванаест
ντβανάεστ
13
trinaest
тринаест
τρινάεστ
14
četrnaest
четрнаест
τσετρνάεστ
15
petnaest
петнаест
πετνάεστ
16
šesnaest
шеснаест
σεσνάεστ
17
sedamnaest
седамнаест
σενταμνάεστ
18
osamnaest
осамнаест
οσαμνάεστ
19
devetnaest
деветнаест
ντεβετνάεστ
20
dvadeset
двадесет
ντβανάεστ
30
trideset

τρίντεσετ
40
četrdeset

τσέτρντεσετ
50
pedeset

πέντεσετ
60
šezdeset

σέζντεσετ
70
sedamdeset

σένταμντεσετ
80
osamdeset

όσαμντεσετ
90
devetdeset

ντέβετ-ντέσετ
100
sto

στο
Share:

No comments:

Post a Comment

Translate from English,Russian into Greek

Translate

Τελευταια γλωσσα που προστεθηκε.

Recently updated posts. Πρόσφατες

Popular Posts

Recent comments

Labels

Blog Archive