"η οχιά και η αλεπού" -μύθοι του Αισώπου

Συνεχίζω με τους μύθους του Αισώπου στα αρχαία ελληνικά,χωρίς βαρετές γραμματικές ,πολύπλοκες εξηγήσεις και γενικά οτιδήποτε μπορεί να σας φανεί απωθητικό.Στο κείμενο παρακάτω απλά δίνω μια κατά προσέγγιση,ελεύθερη μετάφραση στα νεοελληνικά

Φιλόλογος δεν είμαι και λάθη μπορεί να υπάρχουν.Αν έχει κάποιος να προσθέσει,να διορθώσει ή να παρατηρήσει κάτι ,ας κάνει ένα σχόλιο.

ECIS KAI ALWPHX
œcijpˆ dšsmV ¢kanqîn ej tina potamÕnfšreto. ¢lèphx d qeasamšnh aÙt¾n epen· ¥xioj tÁj nhÕj Ð naÚklhroj.” 
prÕj ¥ndra ponhrÕn mocqhroj pr£gmasingceir»santa.


Share:

No comments:

Post a Comment

Translate from English,Russian into Greek

Translate

Τελευταια γλωσσα που προστεθηκε.

Recently updated posts. Πρόσφατες

Popular Posts

Recent comments

Labels

Blog Archive