σουηδικά ρήματα

Τα σουηδικά ρήματα χωρίζονται σε 5 κατηγορίες/συζυγίες.Οι τρεις πρώτες ονομάζονται αδύναμες γιατί έχουν χάσει τις παλαιογερμανικές αλλαγές στη ρίζα.Η τέταρτη κατηγορία ονομάζεται δυνατή και η πέμπτη μεικτή.

Η κλίση των σουηδικών ρημάτων παρουσιάζει πολλές ομοιότητες με τα αγγλικά αφού αυτά δεν κλίνονται ούτε και αριθμό ούτε κατά πρόσωπο.Πλην όμως τα σουηδικά ρήματα κλίνονταν σε αριθμό μέχρι πολύ πρόσφατα,το 1930.Σήμερα κλίνονται κατά χρόνο,φωνή και διάθεση.

Μερικά ρήματα
vara-είμαι
ha(va)-έχω
visa-βλέπω

Ας πάρουμε για παράδειγμα το ρήμα vara είμαι στις διάφορες μορφές του.
vara

infinitiv    vara   
presens    är   
imperfekt    var   
supinum    varit   
perfekt    har varit   
pluskvamperfekt    hade varit  
presens
particip    varande  
perfekt
particip    -    
imperativ    var!  

Share:

No comments:

Post a Comment

Translate from English,Russian into Greek

Translate

Τελευταια γλωσσα που προστεθηκε.

Recently updated posts. Πρόσφατες

Popular Posts

Recent comments

Labels

Blog Archive