οι αριθμοί στα γαλλικάΚάνε και το τεστάκι των γαλλικών αριθμών από το ένα μέχρι το δέκα.
0 Zéro ζεγό
1 un αν
2 deux ντε
3 trois τχουά
4 quatre κάτγ
5 cinq σανκ
6 six σις
7 sept σετ
8 huit ιουίτ
9 neuf νεφ
10 dix ντις


11-20
11 onze όνζ
12 douze ντουζ
13 treize τχέζ
14 quatorze κατόγζ
15 quinze κιάνζ
16 seize σέζ
17 dix-sept ντισέτ
18 dix-huit ντιζιουίτ
19 dix-neuf ντιζνέφ
20 vingt βαν
 Share:

Translate from English,Russian into Greek

Translate

Τελευταια γλωσσα που προστεθηκε.

Recently updated posts. Πρόσφατες

Popular Posts

Recent comments

Labels

Blog Archive