οι αριθμοί στα βουλγάρικα1-10
Едно (εντνό) = ένα
Две (ντβε) = δύο
Три (τρι) = τρία
Четири (τσέτιρι) =τέσσερα
Пет (πετ) = πέντε
Шест (σεστ) = έξι
Седем (σέντεμ) = εφτά
Осем (όσεμ) = οχτώ
Девет (ντέβετ) = εννιά
Десет (ντέσετ) =δέκα

11-20
единадесет(εντίναντεσετ) ή единайсет(εντινάϊσετ) (καθομιλουμένη)=11
дванайсет (ντβανάισετ)=12
Тринайсет (τρινάισετ)=13
Четиринайсет (τσετιρινάισετ)=14
Петнайсет (πετνάισετ)=15
Шестнайсет (σεστνάισετ)=16
Седемнайсет (σεντεμνάισετ)=17
Осемнайсет (οσεμνάισετ)=18
Деветнайсет (ντεβετνάισετ)=19
двайсет (ντβάισετ)=20


30-100

трийсет (τρίισετ)=30
четирийсет (τσετίρισετ)=40
петдесет (πετ ντεσέτ)=50
шестдесет (σεστ ντεσέτ)=60
седемдесет (σέντεμ ντεσέτ)=70
осемдесет (όσεμ ντεσέτ)=80
деветдесет (ντέβετ ντεσέτ)=90
сто (στο)=100


Share:

Επικοινωνία

Επικοινωνία
Επικοινωνία στο email glossesweb@gmail.com
Subscribe To Get Updates To Your Inbox
Get This Widget

Translate

Τελευταια γλωσσα που προστεθηκε.

Recently updated posts. Πρόσφατες

Popular Posts

Recent comments

Learn languages by email!

learn German
Enter your email address:
learn Italian by email
Μάθε ιταλικά μέσω ημέιλ.


learn Russian by email
Μάθε ρώσικα στο ημέιλ σου.

Labels

Blog Archive