οι αριθμοί στα τούρκικα

bir türk lirası
μπιρ τιούρκ λίρασι
μία τουρκική λίρα

0 sıfır -σίφιρ
1 bir -μπιρ
2 iki- ικίι
3 üç -ιούτς
4 dört -ντορτ
5 beş -μπές
6 altı -αλτί
7 yedi- γιεντί
8 sekiz- σεκίζ
9 dokuz -ντοκούζ
10 on-ον
11 on bir -ον μπιρ
12 on iki- ον ικί
13 on üç- ον ιούτς
14 on dört -ον ντορτ
15 on beş -ον μπές
16 on altı -ον αλτί
17 on yedi-ον γιεντί
18 on sekiz- ον σεκίζ
19 on dokuz -ον ντοκούζ


20 yirmi- γιρμί
30 otuz-οτούζ

1/4 çeyrek-τσεϊρέκ
1/2 yarım -γιαρίμ
1/2 buçuk -μπουτσιούκ


bin lira
μπιν λίρα
χίλιες λίρες


Share:

No comments:

Post a Comment

Translate from English,Russian into Greek

Translate

Τελευταια γλωσσα που προστεθηκε.

Recently updated posts. Πρόσφατες

Popular Posts

Recent comments

Labels

Blog Archive