το φιλανδικό αλφάβητο


Το φιλανδικό αλφάβητο βασίζεται στο σουηδικό και αποτελείται από 30 γράμματα,28 κύρια συν τα š (χάτου ες) και ž (χάτου τσέτα),δηλαδή το s και z με καπέλο (hattu,χάτου), που θεωρούνται  παραλλαγές των s και z και συχνά παραλείπονται.

  • Τα  š και ž χρησιμοποιούνται κυρίως σε κάποιες καινούργιες ξένες λέξεις και η προφορά τους ποικίλει. 
  • το  å ονομάζεται ροτσαλάινεν ο που θα πει σουηδικό ο και χρησιμοποιείται για τη γραφή φιλανδοσουηδικών ( finlandssvenska φίλανντ-σβένσκα) ονομάτων.


φιλανδικό αλφάβητο
όνομα γράμματος προφορά
A aα,α
B bμπεμπ
C cγκεs πριν τα  i,e,y και κ πριν τα υπόπολοιπα
D dντεντ
E eεε και α πριν το g
F fαέφ
φ
G gγκεζ παχύ πριν τα e,i,y,ä,ö και  γκ στις άλλες περιπτώσεις
H hχοχ
I iι
ι
J jζι,(παχύ)ζ παχύ
K kκοκ
L lάελλ παχύ
M mάεμμ
N nάενν
O oοοο
P pπεπ
Q qκουδεν χρησιμοποιείται πλέον
R rάερ
ρ
S sάεςσ
Š šχάτου αεςσ παχύ και μερικές φορές σ
T tτεετ 
U uουουουου
V vμπε μεταξύ β και μπ
W wκακσοϊσβεε/τουπλαβεεβ 
X xάεξξ 
Y yγγ 
Z zτσέτα σ 
Ž χάτου τσέτα σ παχύ πριν τα e,i,y,ä,ö, και παχύ τζ πριν τα a,o,å,u
Å åροτσαλάινεν όοο
Ä äαεει
Ö öοο(κλειστό)οο κλειστόΔείτε επίσης

το σουηδικό αλφάβητο
η σουηδική γλώσσαShare:

No comments:

Post a Comment

Translate from English,Russian into Greek

Translate

Τελευταια γλωσσα που προστεθηκε.

Recently updated posts. Πρόσφατες

Popular Posts

Recent comments

Labels

Blog Archive