το τουρκικό αλφάβητο


Το σύγχρονο τουρκικό αλφάβητο αποτελείται από 29 γράμματα και βασίζεται στο λατινικό  με την τροποποίηση μερικών γράμματων του ώστε αυτά να ανταποκρίνονται στη φωνολογία της τουρκικής γλώσσας.Τα γράμματα αποδίδουν σε μεγάλο βαθμό τους φθόγγους της τουρκικής γλώσσας.


Το λατινογενές αλφάβητο υιοθετήθηκε το 1938 από τον Κεμάλ στα πλαίσια μιας προσπάθειας εκσυγχρονισμού και εξευρωπαϊσμού της χώρας.Μέχρι τότε χρησιμοποιούνταν το οθωμανικό τουρκικό αλφάβητο που ήταν μια παραλλαγή του περσοαραβικού αλφαβήτου.*Το γράμμα σε κάποιες περιοχές προφέρεται σαν γ,στην επίσημη γλώσσα μακραίνει το προηγούμενο σύμφωνο χωρίς να προφέρεται το ίδιο.Δηλαδή οğ προφέρεται σαν ογ ή οο.
Τα γράμματα ç,j,ş προφέρονται σαν παχύ τσ,ζ,σ αντίστοιχα.
Τα φωνήεντα ö,ü προφέρονται σαν ο και ου αλλά με πιο κλειστό και στρογγυλεμένο το στόμα.

σχετικές γλώσσες
τουρκικά

σχετικά αλφάβητα
οθωμανικό

τουρκικό αλφάβητο με ήχο
http://www.onlineturkish.com/alphabet.asp 

Share:

No comments:

Post a Comment

Translate from English,Russian into Greek

Translate

Τελευταια γλωσσα που προστεθηκε.

Recently updated posts. Πρόσφατες

Popular Posts

Recent comments

Labels

Blog Archive