Τα γκαγκαούζικα και το αλφάβητό τους


Τα γκαγκαούζικα Gagauz dili είναι μια τουρκογενής γλώσσα που μιλιέται από τους Γκαγκαούζηδες κυρίως στη Γκαγκαουζία της Μολδαβίας αλλά και στα Νότια βαλκάνια,συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας.Έχει δύο διαλέκτους τα μπουλγκάρικα και τα θαλασσινά γκαγκαούζικα.Οι Γκακαούζηδες ή Γκαγκαβούζηδες ήταν τουρκόφωνοι χριστιανοί που εκδιώχθηκαν από την Ανατολική Θράκη.

αλφάβητο
Αρχικά χρησιμοποιούνταν το ελληνικό αλφάβητο για τη γραφή των γκαγκούζικων  μέχρι το 1957.Από το 1975 έως το 1991 υιοθετήθηκε το κυριλλικό το οποίο με τη σειρά του αντικαταστάθηκε από το λατινικό.Το λατινικό αλφάβητο βασίζεται σε μια έκδοση του τουρκικού αλφαβήτου με την προσθήκη δύο επιπλέον γραμμάτων το  ‹ ä › για τον ήχο [æ] (όπως το ‹ ə › στα αζέρικα) και το  ‹ ţ › για τον ήχο [ts] όπως στα μολδαβικά.


το λατινικό
το γκαγκαούζικο αλφάβητο


το κυριλλικό 


Η ελληνίδα γιαγιά (μπάμπω) Χρήστα διηγείται την ιστορία της ζωής της στα γκαγκαούζικα.Τα γκαγκαούζικα της Ελλάδας διαφέρουν κάπως από τα γκαγκαούζικα της Μολδαβίας.
Share:

No comments:

Post a Comment

Translate from English,Russian into Greek

Translate

Τελευταια γλωσσα που προστεθηκε.

Recently updated posts. Πρόσφατες

Popular Posts

Recent comments

Labels

Blog Archive