συνοπτική αλβανική γραμματική


συνοπτικά χαρακτηριστικά των αλβανικών
  • 3 γένη (αρσενικό,θηλυκό,ουδέτερο)
  • 2 αριθμοί (ενικός,πληθυντικός)
  • 5 εγκλίσεις
  • 5 κλίσεις
  • 6 πτώσεις (ονομαστική,γενική,αιτιατική,δοτική,αφαιρετική,κλιτική και σε μερικές διαλέκτους και η τοπική.Η κλιτική υπάρχει μόνο σε έναν περιορισμένο αριθμό λέξεων.
  • 8 χρόνους (3 απλούς και 5 σύνθετους)
  • άρθρο οριστικό και αόριστο ( το οριστικό γράφεται στο τέλος της λέξης ως κατάληξη)

παραδείγματα

κλίση του αρσενικού ουσιαστικού mal,βουνό που τελειώνει σε 'i'

αόριστος ενικός αόριστος πληθυντικός οριστικός ενικός οριστικός πληθυντικός
ονομαστική një mal (ένα βουνό) male (βουνά) mali (το βουνό) malet (τα βουνά)
προστακτική një mal male malin malet
γενική i/e/të/së një mali i/e/të/së maleve i/e/të/së malit i/e/të/së maleve
δοτική një mali maleve malit maleve
αφαιρετική një mali malesh malit maleve


κλίση του αρσενικού  ουσιαστικού zog,πουλί που τελειώνει σε 'g'

αόριστος ενικός αόριστος πληθυντικός οριστικός ενικός οριστικός πληθυντικός
ονομαστική një zog (ένα πουλί) zogj (πουλιά) zogu (το πουλί) zogjtë (τα πουλιά)
προστακτική një zog zogj zogun zogjtë
γενική një i/e/të/së zogu i/e/të/së zogjve i/e/të/së zogut i/e/të/së zogjve
δοτική një zogu zogjve zogut zogjve
αφαιρετική një zogu zogjsh zogut zogjve
Share:

No comments:

Post a Comment

Translate from English,Russian into Greek

Translate

Τελευταια γλωσσα που προστεθηκε.

Recently updated posts. Πρόσφατες

Popular Posts

Recent comments

Labels

Blog Archive