ισοσύλλαβα και ανισοσύλλαβα ουσιαστικά

Τα  ουσιαστικά χωρίζονται σε ισοσύλλαβα και ανισοσύλλαβα.Ισοσύλλαβα είναι αυτά που έχουν τον ίδιο αριθμό συλλαβών σε όλους αριθμούς και όλες τις πτώσεις.Ανισοσύλλαβα είναι αυτά που δεν έχουν παντού τον ίδιο αριθμό συλλάβων.λ.χ.


ισοσύλλαβα
μήνας,μήνες,μηνών,μήνα.
χρόνος,χρόνου,χρόνοι,χρόνους.

Εδώ έχουμε παντού 2 συλλαβές.ανισοσύλλαβα
παππούς,παππούδες
κύμα,κύματα
πόλη,πόλεως

Εδώ έχουμε 2 και 3 συλλαβές.

  • Τα ανισοσύλλαβα έχουν δύο θέματα λέξεων.Το πρωτό θέμα το παίρνουμε αφού αφαιρέσουμε την κατάληξη της ονομαστικής ενικού.Το δεύτερο,αφού αφαιρέσουμε την κατάληξη την ονομαστικής πληθυντικού.

το κύμ-α.1ο θέμα κυμ
τα κύματ-α.2ο θά κυματ

  • Τα αρσενικά και τα θηλυκά ανισοσύλλαβα έχουν μια παραπάνω κατάληξη στον πληθυντικό.
  • Τα ουδέτερα έχουν στη γενική ενικού και όλο τον πληθυντικό.

 

μερικά παραδείγματα

κλίση ανισοσύλλαβου θυληκού σε -α ,η μάνα

ενικόςπληθυντικός
ονομαστικήη μάναοι μάνες/μανάδες
γενικήτης μάναςτων μανάδων
αιτιατικήτη μάνατις μάνες/μανάδες
κλιτικήμάνα!μάνες!


Share:

1 comment:

Anonymous said...

μπορείτε να αναφέρετε και την θέση τους στα δικατάληκτα ουσιαστικά?

Post a Comment

Translate from English,Russian into Greek

Translate

Τελευταια γλωσσα που προστεθηκε.

Recently updated posts. Πρόσφατες

Popular Posts

Recent comments

Labels

Blog Archive