Βασικό λεξιλόγιο στα βλάχικα

basic aromanian vocabulary
Παρακάτω ακολουθεί μια λίστα για την εκμάθηση βασικού λεξιλογίου στη βλαχική και αποτελείται από 207 λέξεις.ελληνικά βλάχικα/armãneascã μεταγραφή

Εγώ mine, io Μίνε,ιο
εσύ tine τίνε
αυτός nãs νέσ(ου)
εμείς noi νόϊ
εσείς voi βόι
αυτοί nãsh νέσσ(ου)
αυτό aistu αϊστου
εκείνο atselu' ατσέλ(ου)
εδώ atsia, aoa

ατσιά,αοα
εκεί aclo

ακλό
ποιος cari, cai

κάρ,κάι
τί tsi

τσι
που iu ιού


πότε cãndu

κέντου
πώς cum κουμ


δεν nu

νου
όλο tut τουτ


πολύ multsã

μούλτσε
μερικοί nishti νιστι


λίγο putsãn πουτσέν


άλλος altu άλτου


ένα un

ούνου'

δύο doi
ντόι


τρία treiτέσσερα patruπέντε tsintsiμεγάλος mareμακρύς lunguφαρδύς larguχοντρός grosβαρύς greuμικρός njicκοντός shcurtuστενός strãmtuλεπτός subtsãreγυναίκα muljareάνδρας bãrbat, mascurάνθρωπος omπαιδίη σύζυγος ãnveastãο σύζυγος bãrbatμητέρα mamãπατέρας tatãζώοψάρι pescuπουλίσκυλί cãneψείρα piducljuφίδι sharpeσκουλίκι yermuδέντρο arbureδάσος pãdureμπαστούνι virdzeaoφρούτοσπόρος simintsãφύλλο frãndzãρίζα zãrtsinãφλοιός δέντρουλουλούδι floareγρασίδι iarbãσκοινί funeδέρμα chiale, coajãκρέας carneαίμα sãndzeκόκκαλο osχοντρόςαυγό ouκέρατο cornuουρά coadãφτερό peanãμαλλιά perκεφάλι capαυτί ureacljeμάτι ocljuμύτη nareστόμα gurãδόντι dinteγλώσσα limbãνύχι ungljeπατούσα ciciorπόδι ciciorγόνατο dzenucljuχέρι mãnãφτερό arpãκοιλιά buric, foaleεντόστια matsãλαιμόςπλάτηστήθος cheptuκαρδιά inimãσυκώτι hicatπίνω beauτρώω mãcδαγκώνωρουφάω sugφτύνω ascuchiuκάνω εμετόφυσάω sufluαναπνέωγελάω arãduβλέπω vedακούω avduξέρω shciuσκέφτομαι minduiescuμυρίζω anjurdzescuφοβάμαικοιμάμαι dormuζωπεθαίνω morσκοτώνω nec, vatãmπολεμώ mi-batuκυνηγώχτυπώ agudescuκόβω taljuμοιράζομαιμαιχαιρώνωγρατσουνώ scarchinuσκάβω sapuκολυμπώπετώ azboairãπερπατώ imnuέρχομαι yinξαπλώνω mi-culcu (action), stau cãlcatã (state)κάθομαι shedστέκομαι stauστρίβω me anvãrtescuπέφτω cadδίνω dauκρατώ tsãnστίβω stringuτρίβω frecπλένω spelσκουπίζω ashcerguτραβώ tragσπρώχνωρίχνω arucδένω legράβω cosμετρώ numirλέω spunτραγουδώ cãntuπαίζω (mi) giocεπιπλέωρέω curπαγώνω ãngljetsπρήζομαι mi umfluήλιος soareφεγγάρι lunãαστέρι steaoνερό apãβροχή ploaeποτάμι arãuλίμνη lacθάλασσα amareαλάτι sareπέτρα chiatrãάμμοςσκόνηγή pimintuσύννεφο norομίχληουρανός tserάνεμος vimtuχιόνιπάγος gljetsκαπνός fumφωτιά focστάχτη cinusheκαίω arduδρόμος caleβουνό munteκόκκινος aroshπράσινος veardeκίτρινος galbinάσπρος albuμαύρος negruνύχτα noapteμέρα dzuãχρόνος anζεστός calduκρύος aratse, frigãγεμάτος ãplinuνέος nãoπαλιός vecljuκαλός bunκακός arãuσάπιοςβρώμικος murdarίσιος ãdreptuστρογγυλός gurguljatκοφτερός tãljatαμβλύςαπαλόςυγρός udστεγνόςσωστόςκοντινός prochiatã, aproapeμακρυνός diparteδεξιά nãndreptuαριστερά stãnguστο laσε ãn, truμε cuκαι shiαν disiδιότιόνομα numeShare:

No comments:

Post a Comment

Translate from English,Russian into Greek

Translate

Τελευταια γλωσσα που προστεθηκε.

Recently updated posts. Πρόσφατες

Popular Posts

Recent comments

Labels

Blog Archive