μαθαίνω πομάκικα-μάθημα 1ο

 


Uchem so Pomatsko


Μάθημα 1ο 
Kak to zavót? (Πώς σε λένε;)
Orhán: Móne mo zavót Orhán.
Tébe kak to zavót?
Hilmiyâ: Μóne mo zavót Hilmiyâ.
Orhán: At kadé si?
Hilmiyâ: At Bratánkovo.
Tï at kadé si?
Orhán: Ya som at Sádnovitso.
Ímash li drúgï brátye?
Hilmiyâ: Ímom annó séstro i dvamína brátye.
Orhán: Ya ímom le annók bráta yéshte.
Hilmiyâ: Kólko si godínï?
Orhán: Ye som na on-dokús. Tï na kólku si?
Hilmiyâ: Ya som na on-yedí.
Orhán: Znosh li da dúmish Urúmtskïy?
Hilmiyâ: Na znom yátse húbe. Tï?
Orhán: Ya znom húbe. Kak zavót bubáyka ti?
Hilmiyâ: Zavót go Huseín. Daktór ye faf Iskéche. Tébe bubáyko ti kakvó rábato práy?
Orhán: Rábati na vapóryeno. Tóy ye isâ na Amériko.
Hilmiyâ: Va, inélkos daléche ye! Kugá she si dóyde?
Orhán: Za tri mésetsï.
Hilmiyâ: Yátse húbbe. Itúy sme. She dúmime pak.
Orhán: She dúmime. Zhîvi i zdrávi!
Hilmiyâ: Zhîvi i zdrávi!
Μετάφραση: Ορχάν: Eμένα με λένε Ορχάν. Εσένα πώς σε λένε;
Χιλμιέ: Εμένα με λένε Χιλμιέ.
Ορχάν: Από πού είσαι;
Χιλμιέ: Από τη Γοργόνα. Εσύ από πού είσαι;
Ορχάν: Εγώ είμαι από τον Κύκνο. Έχεις άλλα αδέλφια;
Χιλμιέ: έχω μία αδελφή και δύο αδελφούς.
Ορχάν: Εγώ έχω ακόμα έναν αδελφό.
Χιλμιέ: Πόσων ετών είσαι;
Ορχάν: Εγώ είμαι δεκαεννιά. Εσύ πόσο είσαι;
Χιλμιέ: Εγώ είμαι δεκαεπτά.
Ορχάν: Ξέρεις να μιλάς ελληνικά;
Χιλμιέ: Δεν ξέρω πολύ καλά. Εσύ;
Ορχάν: Εγώ ξέρω καλά. Πώς λένε τον πατέρα σου;
Χιλμιέ: Τον λένε Χουσείν. Είναι γιατρός στην Ξάνθη. Ο δικός σου πατέρας τι δουλειά κάνει;
Ορχάν: Δουλεύει στα καράβια. Αυτός τώρα είναι στην Αμερική.
Χιλμιέ: Πώ πω, τόσο μακριά! Πότε θα έρθει;
Ορχάν: Μετά από τρεις μήνες. Χιλμιέ: Πολύ καλά. Εδώ είμαστε. Θα ξαναμιλήσουμε.
Ορχάν: Θα μιλήσουμε. Νάσαι καλά (κατά λέξη: ζωντανοί και υγιείς)!
Χιλμιέ: Νάσαι καλά!


ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ
Nóvï réchkï (Νέες λέξεις)
móne mo zavót: εμένα με λένε
tébe: εσένα
kak to zavót? : πώς σε λένε;
ot, at: από
brat: αδελφός
séstra:αδελφή
Bratánkova: Γοργόνα (χωριό)
Sádnovitsa: Κύκνος (χωριό)
yéshte: ακόμα
kólko si godínï? / na kólko godínï si? : πόσων ετών είσαι;
on-dokús: δέκα εννιά
on-yedí: δέκα-επτά
dúmem: μιλώ
yátse húbe: πολύ καλά
rábatem: εργάζομαι
vapor: καράβι
daléche: μακριά
kugá?: πότε;
mésets: μήνας
itúy: εδώ
pak: ξανά
zhîvi i zdrávi!: ζωντανοί και υγιείς! (ευχή)
póyem: διαβάζω
pómnem: θυμάμαι
po nadól: παρακάτω
raskórshavanye: άσκηση
klávom: βάζω
zhîne: αυτές που
réchka: λέξη
trâbava: πρέπει, χρειάζεται
dlög: μακρύς
Iskéche: Ξάνθη
zengínin: πλούσιος
fukará: φτωχός
akïlî: μυαλωμένος
stórem: κάνω
pîtanye: ερώτηση
vazvráshtanye: άρνηση
glôdom: κοιτώ
umarén: κουρασμένος
kámatna: όμορφη
krop: κοντός
debél: χοντρός
húbaf: καλός
chülâk: άνδρας, άνθρωπος

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΦΡΑΣΕΙΣ 
Μιλήστε πομάκικα: Dúmite Pomátskο! 
  1. Kakná práysh? (Τι κάνεις;)Húbbe som (Καλά είμαι)
2. Kak si? (Πώς είσαι;)Yátse húbave (Πολύ καλά)
3. Kak ste? (Πώς είστε;) Húbbe sme (Καλά είμαστε
4. Húbbe li ste? (Καλά είστε;) Ne sme húbbe (Δεν είμαστε καλά)
5. Kak tο zavót? (Πώς σε λένε;) Móne mo zavót Hajiré (Εμένα με λένε Χατζιρέ)
6. Κugá sha so vídime pak? (πότε θα ξαναϊδωθούμε;) Útre akchâmlayn (Αύριο το πρωί)
7. At kadé si? (Από πού είσαι;) Ya som at Atíno (Είμαι από την Αθήνα)
8. Kólko godínï si? / Na kólko si? (Πόσων ετών είσαι;) Ya som na otús godínï (Είμαι τριάντα ετών)
9. Κakvó rábato právish? (Τι δουλειά κάνεις;) Ya som dáskalitsa (Εγώ είμαι δασκάλα)
10. Séshtash li mi so? (Με καταλαβαίνεις;) Ne séshtom ti so (Δε σε καταλαβαίνω) 11. Mózhash li da dúmish po tsísto? Ne mózhom da ti so sétem. (Μπορείς να μιλάς πιο καθαρά; Δε μπορώ να σε καταλάβω. She móchem (Θα προσπαθήσω) 12. Kaná víkash? (Τι λες) Ne víkom níkakna (Δε λέω τίποτα)  

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ 
Το ρήμα «είμαι» 
ΚΑΤΑΦΑΣΗ – ΕΡΩΤΗΣΗ - ΑΡΝΗΣΗ
Ya som - Ya li som?
- Ya som ne Tï si - Tï li si ?
- Tï si ne Tóy ye - Tóy li ye?
- Tóy ye ne Τya ye - Tya li ye?
- Τya ye ne To ye - To li ye?
- To ye ne Nîye sme - Nîye li sme?
- Nîye sme ne Vîye ste - Vîye li ste ?
- Vîye ste ne Tíye so - Tíye li so? - Tíye so ne  

Το ρήμα «έχω»
ΚΑΤΑΦΑΣΗ - ΕΡΩΤΗΣΗ - ΑΡΝΗΣΗ

Ya ímom - Ya ímom li?
- Ya némom Tï ímash - Tï ímash li?
- Tï némash Tóy íma - Tóy íma li?
- Tóy néma Tya íma - Tya íma li?
- Tya néma To íma - To íma li?
- To néma Nîye ímame - Nîye ímame li ?
- Nîye némame Vîye ímate - Vîye ímate li?
- Vîye némate Tíye ímot - Tíye ímot li?
- Tíye némot  

* Από το βιβλίο: UCHEM SO POMATSKO - Μαθήματα Πομακικής Γλώσσας τόμος 1ος. Έκδοση Πολιτιστικό Αναπτυξιακό Κέντρο Θράκης 2004, δεύτερη έκδοση 2006, Ξάνθη 

Πηγή:http://pomakohoria.blogspot.com/2010/07/blog-post_01.html

 
Share:

No comments:

Post a Comment

Translate from English,Russian into Greek

Translate

Τελευταια γλωσσα που προστεθηκε.

Recently updated posts. Πρόσφατες

Popular Posts

Recent comments

Labels

Blog Archive