μαθαίνω πομάκικα-μάθημα 1ο

 


Uchem so Pomatsko


Μάθημα 1ο 
Kak to zavót? (Πώς σε λένε;)
Orhán: Móne mo zavót Orhán.
Tébe kak to zavót?
Hilmiyâ: Μóne mo zavót Hilmiyâ.
Orhán: At kadé si?
Hilmiyâ: At Bratánkovo.
Tï at kadé si?
Orhán: Ya som at Sádnovitso.
Ímash li drúgï brátye?
Hilmiyâ: Ímom annó séstro i dvamína brátye.
Orhán: Ya ímom le annók bráta yéshte.
Hilmiyâ: Kólko si godínï?
Orhán: Ye som na on-dokús. Tï na kólku si?
Hilmiyâ: Ya som na on-yedí.
Orhán: Znosh li da dúmish Urúmtskïy?
Hilmiyâ: Na znom yátse húbe. Tï?
Orhán: Ya znom húbe. Kak zavót bubáyka ti?
Hilmiyâ: Zavót go Huseín. Daktór ye faf Iskéche. Tébe bubáyko ti kakvó rábato práy?
Orhán: Rábati na vapóryeno. Tóy ye isâ na Amériko.
Hilmiyâ: Va, inélkos daléche ye! Kugá she si dóyde?
Orhán: Za tri mésetsï.
Hilmiyâ: Yátse húbbe. Itúy sme. She dúmime pak.
Orhán: She dúmime. Zhîvi i zdrávi!
Hilmiyâ: Zhîvi i zdrávi!
Μετάφραση: Ορχάν: Eμένα με λένε Ορχάν. Εσένα πώς σε λένε;
Χιλμιέ: Εμένα με λένε Χιλμιέ.
Ορχάν: Από πού είσαι;
Χιλμιέ: Από τη Γοργόνα. Εσύ από πού είσαι;
Ορχάν: Εγώ είμαι από τον Κύκνο. Έχεις άλλα αδέλφια;
Χιλμιέ: έχω μία αδελφή και δύο αδελφούς.
Ορχάν: Εγώ έχω ακόμα έναν αδελφό.
Χιλμιέ: Πόσων ετών είσαι;
Ορχάν: Εγώ είμαι δεκαεννιά. Εσύ πόσο είσαι;
Χιλμιέ: Εγώ είμαι δεκαεπτά.
Ορχάν: Ξέρεις να μιλάς ελληνικά;
Χιλμιέ: Δεν ξέρω πολύ καλά. Εσύ;
Ορχάν: Εγώ ξέρω καλά. Πώς λένε τον πατέρα σου;
Χιλμιέ: Τον λένε Χουσείν. Είναι γιατρός στην Ξάνθη. Ο δικός σου πατέρας τι δουλειά κάνει;
Ορχάν: Δουλεύει στα καράβια. Αυτός τώρα είναι στην Αμερική.
Χιλμιέ: Πώ πω, τόσο μακριά! Πότε θα έρθει;
Ορχάν: Μετά από τρεις μήνες. Χιλμιέ: Πολύ καλά. Εδώ είμαστε. Θα ξαναμιλήσουμε.
Ορχάν: Θα μιλήσουμε. Νάσαι καλά (κατά λέξη: ζωντανοί και υγιείς)!
Χιλμιέ: Νάσαι καλά!


ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ
Nóvï réchkï (Νέες λέξεις)
móne mo zavót: εμένα με λένε
tébe: εσένα
kak to zavót? : πώς σε λένε;
ot, at: από
brat: αδελφός
séstra:αδελφή
Bratánkova: Γοργόνα (χωριό)
Sádnovitsa: Κύκνος (χωριό)
yéshte: ακόμα
kólko si godínï? / na kólko godínï si? : πόσων ετών είσαι;
on-dokús: δέκα εννιά
on-yedí: δέκα-επτά
dúmem: μιλώ
yátse húbe: πολύ καλά
rábatem: εργάζομαι
vapor: καράβι
daléche: μακριά
kugá?: πότε;
mésets: μήνας
itúy: εδώ
pak: ξανά
zhîvi i zdrávi!: ζωντανοί και υγιείς! (ευχή)
póyem: διαβάζω
pómnem: θυμάμαι
po nadól: παρακάτω
raskórshavanye: άσκηση
klávom: βάζω
zhîne: αυτές που
réchka: λέξη
trâbava: πρέπει, χρειάζεται
dlög: μακρύς
Iskéche: Ξάνθη
zengínin: πλούσιος
fukará: φτωχός
akïlî: μυαλωμένος
stórem: κάνω
pîtanye: ερώτηση
vazvráshtanye: άρνηση
glôdom: κοιτώ
umarén: κουρασμένος
kámatna: όμορφη
krop: κοντός
debél: χοντρός
húbaf: καλός
chülâk: άνδρας, άνθρωπος

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΦΡΑΣΕΙΣ 
Μιλήστε πομάκικα: Dúmite Pomátskο! 
  1. Kakná práysh? (Τι κάνεις;)Húbbe som (Καλά είμαι)
2. Kak si? (Πώς είσαι;)Yátse húbave (Πολύ καλά)
3. Kak ste? (Πώς είστε;) Húbbe sme (Καλά είμαστε
4. Húbbe li ste? (Καλά είστε;) Ne sme húbbe (Δεν είμαστε καλά)
5. Kak tο zavót? (Πώς σε λένε;) Móne mo zavót Hajiré (Εμένα με λένε Χατζιρέ)
6. Κugá sha so vídime pak? (πότε θα ξαναϊδωθούμε;) Útre akchâmlayn (Αύριο το πρωί)
7. At kadé si? (Από πού είσαι;) Ya som at Atíno (Είμαι από την Αθήνα)
8. Kólko godínï si? / Na kólko si? (Πόσων ετών είσαι;) Ya som na otús godínï (Είμαι τριάντα ετών)
9. Κakvó rábato právish? (Τι δουλειά κάνεις;) Ya som dáskalitsa (Εγώ είμαι δασκάλα)
10. Séshtash li mi so? (Με καταλαβαίνεις;) Ne séshtom ti so (Δε σε καταλαβαίνω) 11. Mózhash li da dúmish po tsísto? Ne mózhom da ti so sétem. (Μπορείς να μιλάς πιο καθαρά; Δε μπορώ να σε καταλάβω. She móchem (Θα προσπαθήσω) 12. Kaná víkash? (Τι λες) Ne víkom níkakna (Δε λέω τίποτα)  

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ 
Το ρήμα «είμαι» 
ΚΑΤΑΦΑΣΗ – ΕΡΩΤΗΣΗ - ΑΡΝΗΣΗ
Ya som - Ya li som?
- Ya som ne Tï si - Tï li si ?
- Tï si ne Tóy ye - Tóy li ye?
- Tóy ye ne Τya ye - Tya li ye?
- Τya ye ne To ye - To li ye?
- To ye ne Nîye sme - Nîye li sme?
- Nîye sme ne Vîye ste - Vîye li ste ?
- Vîye ste ne Tíye so - Tíye li so? - Tíye so ne  

Το ρήμα «έχω»
ΚΑΤΑΦΑΣΗ - ΕΡΩΤΗΣΗ - ΑΡΝΗΣΗ

Ya ímom - Ya ímom li?
- Ya némom Tï ímash - Tï ímash li?
- Tï némash Tóy íma - Tóy íma li?
- Tóy néma Tya íma - Tya íma li?
- Tya néma To íma - To íma li?
- To néma Nîye ímame - Nîye ímame li ?
- Nîye némame Vîye ímate - Vîye ímate li?
- Vîye némate Tíye ímot - Tíye ímot li?
- Tíye némot  

* Από το βιβλίο: UCHEM SO POMATSKO - Μαθήματα Πομακικής Γλώσσας τόμος 1ος. Έκδοση Πολιτιστικό Αναπτυξιακό Κέντρο Θράκης 2004, δεύτερη έκδοση 2006, Ξάνθη 

Πηγή:http://pomakohoria.blogspot.com/2010/07/blog-post_01.html

 
Share:

No comments:

Post a Comment

Επικοινωνία

Επικοινωνία
Επικοινωνία στο email glossesweb@gmail.com
Subscribe To Get Updates To Your Inbox
Get This Widget

Translate

Τελευταια γλωσσα που προστεθηκε.

Recently updated posts. Πρόσφατες

Popular Posts

Recent comments

Learn languages by email!

learn German
Enter your email address:
learn Italian by email
Μάθε ιταλικά μέσω ημέιλ.


learn Russian by email
Μάθε ρώσικα στο ημέιλ σου.

Labels

Blog Archive