βλάχικες παροιμίες/aromanian proverbs

Αθανάσιος Τασιούλης.

Σίντζι, άπα νου σ’ αντάρου - Το αίμα, νερό δε γίνεται, 

Aρμάνλου φάτσι σ' κρεάπα σ' ντράκλου - Ο Βλάχος έκανε να σκάσει και τον διάολο, 

Mέρου σουμ’ μέρου κάντι - Το μήλο κάτω από την μηλιά πέφτει,

Άπα, φόκλου σ' μλιάρα νου άου πίστι - Το νερό, η φωτιά και η γυναίκα δεν έχουν εμπιστοσύνη, 

Pάουλου νου σ' τουάρνα ντιναπόι - Το ποτάμι δεν γυρίζει πίσω, 

Iού γκαλίινα κακαριάτζα, κόκουτλου τάτσι - Όπου η κότα κακαρίζει, ο κόκορας σωπαίνει, 

Nου ασπούνε ναπαρτίκα τσοάρλιε - Δε δείχνει το φίδι τα πόδια, 

Aντούνα κάντ' χίι τίνιρ' , σ' άι κάντ' αουσέστι – Μάζευε όταν είσαι νέος, για να 'χεις όταν γεράσεις, 

Φτόχλου αντάρου ίτσι πουάτι, αβούτλου ίτσι βα - Ο φτωχός κάνει ό,τι μπορεί, ο πλούσιος ό,τι θέλει, 

Mπούνα μλιάρα νου άρι ούτι όκλι.ούτι ορέκλι - Η καλή γυναίκα δεν έχει ούτε μάτια, ούτε αυτιά, 

Όμλου σ' πιλιξιάστι κου ζμπόρλου σ' όχι κου ταπόρλου - ο άνθρωπος "πελεκιέται" με το λόγο κι όχι με το τσεκούρι, 

Aμία μ' άρντι κάπλου φόκ' σ' αλούι λ' άρντι τρα τζιόκ' - Εμένα μου καίει η φωτιά το κεφάλι και εκεινού του καίει για χορό, 

Kα πέρου ντι λούπου γράματλι – Σαν τις τρίχες του λύκου βλέπω τα γράμματα,

Nτουμιτζάλου ιάστι ανάλτου, μα βιάντι χαμπλά - Ο Θεός είνα ψηλά, μα βλέπει χαμηλά, 

Aχτάρι κάπ', αχτάρι μίντι - Τέτοιο κεφάλι, τέτοιο μυαλό, 

Nτι άπα τσι ντοάρμι σ' τσα χίμπα φρίκα - Από το νερό που "κοιμάται" να έχεις φόβο,

Όμλου ιάστι ντούλτσι κα νιάρι σ' γκρέου κα σάρι - Ο άνθρωπος είναι γλυκός σαν μέλι και βαρύς σαν αλάτι, 

Kάρι φουρά άκλου, φουρά σ' σάκλου - Όποιος έκλεψε τη βελόνα, έκλεψε και το σακί, 

Aρμάνλου 'ν κάλαρ' ι βα σ' ντοάρμα ι βα σ' κάντα - Ο Βλάχος καβάλα ή θα κοιμάται ή θα τραγουδάει, 

Tσι πτσίμ πτσίμ, τσι βα πτσίμ νου στίμ - Τι πάθαμε πάθαμε, τι θα πάθουμε δεν ξέρουμε, 

Mπόου βίνισι, μπόου βτζίσι - Βόδι ήρθες, βόδι έφυγες, 

Kάρι άλτα γκούρα μπάσι, μούμα σ' τάτα αγκρισιάστι - Όποιος άλλο στόμα φιλάει, μάνα και πατέρα λησμονάει, 

Aρμάνλου σ' οάρφαν' σ' χίμπα τουτ' πρι τσέλνικ' βα σ' ου αντούκα - Ο Βλάχος και φτωχός να είναι πάλι σαν τσέλιγκας θα μυρίζει, 

Mπόουλου σ' λεάγκα ντι κοάρνι σ' όμλου ντι λίμπα - Το βόδι δένεται από τα κέρατα και ο άνθρωπος από την γλώσσα, 

Λούπλου πέρλου αρούκα μα μίντε νου ου μούτα - Ο λύκος την τρίχα την ρίχνει, αλλά το μυαλό δεν το αλλάζει, 

Μ' ασουντά κούρλου,βα αλαξιάσκα κιρόλου - Μου ίδρωσε ο κωλος,θ΄αλλαξει ο καιρός, Kιάτρα κριάπα, όμλου νου κριάπα - Η πέτρα ραγίζει, ο άνθρωπος δε ραγίζει, 

Tσι πτσίμ, τσι ν΄ άρι αφλάτα σι αρμανέμ κου ούσα ντισφάπτα - τι πάθαμε,τι μας έχει βρεί και μένουμε με την πόρτα ανοιχτή, 

Nτι ούμπρα ντι ακ', κάσα νου σ' φάτσι - Από την σκιά της καρφίτσας σπίτι δεν γίνεται,

Λούπλου λα αντάρα σ' χαρσιάστι - O λύκος στην αντάρα χαίρεται, 

Aράβντα σ' τάτσ' μάκα βρέι σ' μπουνέτζ' - Ακουγε και σώπαινε αν θέλεις να ζήσεις, 

Nτι λα τζάκα παν' λα φάκα μπουβαλίτσια σ' φάτσι βάκα - Από το να το πει μέχρι να το κάνει, το μοσχαράκι έγινε αγελάδα,

Kάντου νου σ' άβντα φούρι, ατούμτσα σ' τι αβέγκλι ντι νάσι - Όταν δεν ακούς κλέφτες, τότε να φυλάγεσαι από αυτούς, 

Λιά κάνι ντιτ μαντρί σ' μλιάρα ντιτ σόι - Πάρε σκυλί απο μαντρί και γυναίκα απο σόι. 

Σίντζι,απα νού σ-ανταρα:
Το αίμα,νερό δεν γίνεται


Ντι λα τζέκε πεν λα φάκε σφέτσι μπουβαλίτσα βάκε:
Από το να πεις μέχρι να το κάνεις, έγινε το μοσχαράκι αγελάδα
 
 

εξωτερικός σύνδεσμος
http://www.vlahoi.net
Share:

No comments:

Post a Comment

Translate from English,Russian into Greek

Translate

Τελευταια γλωσσα που προστεθηκε.

Recently updated posts. Πρόσφατες

Popular Posts

Recent comments

Labels

Blog Archive