Basic Albanian verbs with examples


Here are some basic Albanian verbs along with examples:


1. Shkruaj (to write):
   - Unë shkruaj një letër. (I write a letter.)
   - Ajo shkruan në libër. (She writes in a book.)


2. Lexoj (to read):
   - Të lutem, më lexo këtë libër. (Please read this book to me.)
   - Ata lexojnë gazetën çdo ditë. (They read the newspaper every day.)


3. Flas (to speak):
   - Unë flas anglisht. (I speak English.)
   - Ajo flet shqip dhe italisht. (She speaks Albanian and Italian.)


4. Dëgjoj (to listen):
   - Të lutem, dëgjoje këtë këngë. (Please listen to this song.)
   - Ne dëgjojmë lajmet çdo mbrëmje. (We listen to the news every evening.)

5. Shoh (to see):
   - Unë shoh një film interesant. (I see an interesting movie.)
   - Ajo shikon nëpër dritare. (She looks through the windows.)

6. Bëj (to do/make):
   - Të lutem, bëj kafen për mua. (Please make coffee for me.)
   - Ne bëjmë ushtrime fizike çdo ditë. (We do physical exercises every day.)

7. Mësoj (to learn):
   - Unë mësoj gjuhën shqipe. (I learn the Albanian language.)
   - Ata mësojnë matematikën në shkollë. (They learn mathematics at school.)

8. Vizitoj (to visit):
   - Të lutem, vizito shtëpinë time. (Please visit my house.)
   - Ne vizitojmë muzeun historik. (We visit the historical museum.)

9. Mendoj (to think):
   - Unë mendoj se është një ide e mirë. (I think it's a good idea.)
   - Ai mendon gjatë për zgjidhjen. (He thinks carefully about the solution.)

10. Kuptoj (to understand):
    - Të lutem, më kupto. (Please understand me.)
    - Ajo kupton shumë mirë gjuhën angleze. (She understands English very well.)


These are just a few basic verbs in Albanian. I hope you find them helpful!

Here are some additional Albanian verbs along with examples:

11. Vijnë (to come):
    - Ata vijnë në shtëpi. (They come home.)
    - Ajo vjen në takim. (She comes to the meeting.)

12. Punoj (to work):
    - Unë punoj në zyrë. (I work in an office.)
    - Ju punoni shumë. (You work a lot.)

13. Udhtoj (to travel):
    - Ne udhëtojmë nëpër Europë. (We travel around Europe.)
    - Ti udhëton shpesh. (You travel often.)

14. Fle (to sleep):
    - Ai fle në dhomën e tij. (He sleeps in his room.)
    - Ajo fle mirë natën. (She sleeps well at night.)

15. Luan (to play):
    - Fëmijët luanin në park. (The children were playing in the park.)
    - Ne luajmë futboll. (We play soccer.)

16. Gatuaj (to cook):
    - Unë gatuaj darkën. (I cook dinner.)
    - Ajo gatuan receta të shumta. (She cooks various recipes.)

17. Pi (to drink):
    - Të gjithë pijnë kafe në mëngjes. (Everyone drinks coffee in the morning.)
    - Ne pijmë ujë të freskët. (We drink fresh water.)

18. Shpresoj (to hope):
    - Unë shpresoj të arrij qëllimet e mia. (I hope to achieve my goals.)
    - Ata shpresojnë për një të ardhme më të mirë. (They hope for a better future.)

19. Këndoj (to sing):
    - Ajo këndon në korin shkollor. (She sings in the school choir.)
    - Ju këndoni shumë bukur. (You sing very beautifully.)

20. Qesh (to laugh):
    - Ai qesh shpesh. (He laughs often.)
    - Ne qeshim gjatë komedive. (We laugh during comedies.)

Remember, this is just a small selection of Albanian verbs, and there are many more to explore!

Certainly! Here are another 20 Albanian verbs along with examples:

21. Kthehem (to return):
    - Ne kthehemi në shtëpi pas punës. (We return home after work.)
    - Ajo kthehet nga udhëtimi sot. (She returns from her trip today.)

22. Mendoj (to think):
    - Unë mendoj se është një vend i bukur. (I think it's a beautiful place.)
    - Ju mendoni shumë për të ardhmen. (You think a lot about the future.)

23. Shpresoj (to hope):
    - Ne shpresojmë për një të ardhme paqësore. (We hope for a peaceful future.)
    - Ata shpresojnë të fitojnë ndeshjen. (They hope to win the match.)

24. Gjej (to find):
    - Ai gjen një çelës të humbur. (He finds a lost key.)
    - Ajo gjen një libër interesant. (She finds an interesting book.)

25. Mbyllet (to close):
    - Dyqani mbyllet në orën pesë. (The store closes at five o'clock.)
    - Dera mbyllet me çelës. (The door closes with a key.)

26. Hyn (to enter):
    - Unë hyj në dhomë. (I enter the room.)
    - Ju hyni në restorant. (You enter the restaurant.)

27. Dal (to go out):
    - Ata dalin për darkë. (They go out for dinner.)
    - Ajo del për të bërë blerje. (She goes out for shopping.)

28. Bëj (to make/do):
    - Unë bëj ushqim në kuzhinë. (I make food in the kitchen.)
    - Ju bëni punë shtëpie. (You do household chores.)

29. Vrapoj (to run):
    - Ai vrapon në park. (He runs in the park.)
    - Ne vrapojmë për shëndetin tonë. (We run for our health.)

30. Shkollohem (to educate oneself):
    - Unë shkollohem në çdo fushë të interesit tim. (I educate myself in every field of my interest.)
    - Ajo shkollohet për të fituar njohuri të reja. (She educates herself to gain new knowledge.)

31. Kërkoj (to search/look for):
    - Ne kërkojmë një hotel për të qëndruar. (We are looking for a hotel to stay.)
    - Ata kërkojnë përgjigje për pyetjet e tyre. (They search for answers to their questions.)

32. Përdor (to use):
    - Unë përdor kompjuterin për punë. (I use the computer for work.)
    - Ajo përdor telefonin për të komunikuar. (She uses the phone to communicate.)

33. Mërzitem (to get bored):
    - Unë mërzitem shpejt kur nuk kam asgjë interesante për të bërë. (I get bored quickly when I don't have anything interesting to do.)
    - Fëmijët mërziten në mënyrë të shpejtë nëse nuk kanë lojëra ose aktivitete të këndshme. (Children get bored quickly if they don't have toys or enjoyable activities.)

34. Mësoj (to learn):
    - Unë mësoj gjuhën angleze në shkollë. (I learn English at school.)
    - Ajo mësoi të luajë piano në moshë të re. (She learned to play the piano at a young age.)

35. Shkruaj (to write):
    - Unë shkruaj një libër për aventurat e mia. (I write a book about my adventures.)
    - Ai shkruan poezi për të shprehur ndjenjat e tij. (He writes poetry to express his feelings.)

36. Kërkoj (to search/look for):
    - Unë kërkoj një punë të re në fushën e marketingut. (I am looking for a new job in the marketing field.)
    - Ata kërkojnë një apartament të përshtatshëm për të jetuar. (They are searching for a suitable apartment to live in.)

37. Gatuaj (to cook):
    - Unë gatuaj darkën për familjen time çdo ditë. (I cook dinner for my family every day.)
    - Ajo di të gatuajë gjellëra të shijshme italiane. (She knows how to cook delicious Italian dishes.)

38. Shijoj (to enjoy):
    - Unë shijoj të lexoj një libër të mirë në një diell të ngrohtë. (I enjoy reading a good book in warm sunlight.)
    - Ata shijojnë të shkojnë në plazh dhe të notojnë në det. (They enjoy going to the beach and swimming in the sea.)

39. Përgjigjem (to respond):
    - Unë përgjigjem menjëherë kur më kontakton dikush. (I respond immediately when someone contacts me.)
    - Ajo nuk përgjigjet në telefon kur është e zënë. (She doesn't answer the phone when she's busy.)

40. Organizoj (to organize):
    - Unë organizoj një festë surprizë për ditëlindjen e shoqes time. (I organize a surprise party for my friend's birthday.)
    - Ata organizojnë një projekt të madh për të përmirësuar mjedisin. (They organize a big project to improve the environment.)


Share:

No comments:

Post a Comment

Translate from English,Russian into Greek

Translate

Τελευταια γλωσσα που προστεθηκε.

Recently updated posts. Πρόσφατες

Popular Posts

Recent comments

Labels

Blog Archive