Αραμαίοι: Χαλδαίοι,Ιακωβίτες και Ελληνορθόδοξοι Ασσύριοι.

Στην εποχή μας στον κόσμο ζουν περίπου 3 εκατομμύρια Ασσύριοι (Αραμαίοι). Κάποιοι μετρημένοι υπάρχουν και στην Ελλάδα .Οι πρόγονοι τους ήταν κι αυτοί θύματα της θηριωδίας των Τούρκων και μετά τη δική τους γενοκτονία σκορπίστηκαν στον κόσμο.Λίγοι παρέμειναν στις εστίες τους.

Υπολογίζεται ότι όλοι μαζί αριθμούν περίπου 3 εκατομμύρια σε όλο τον κόσμο.

Σημέρα πολύ λίγοι από αυτούς μιλούν αραμαϊκά.Οι μετανάστες μιλούν τη γλώσσα τη χώρας που ζουν ενώ όσοι παρέμειναν στις εστίες τους ,εκτός κάποιων εξαιρέσεων έχουν μητρική γλώσσα πλέον τα αραβικά.Αυτοί που διατήρησαν την πατρογονική τους γλώσσα τους μιλούν διάφορες συριακές (νεοαραμαϊκές) διαλέκτους,συγγένικες μεταξύ τους ,αλλά κατά περίπτωση τόσο διαφορετικές που πρόκειται ουσιαστικά για χωριστές γλώσσες.

Χονδρικά χωρίζονται σε Χαλδαίους,Ιακωβίτες και Ελληνορθόδοξους Ασσύριους (Ρωμιούς) που είναι και οι λιγότεροι..Σήμερα υπάρχουν μόνο 30.000 περίπου Ελληνορθόδοξοι Ασσύριοι σε σύνολο τριών εκατομμυρίων.Οι υπόλοιποι είναι μονοφυσίτες και νεστοριανοί.

Γενοκτονία
Οι Ασσύριοι είχαν την ίδια θλιβερή μοίρα με τους άλλους χριστιανικούς πληθυσμούς της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας ,τους Έλληνες και τους Αρμένιους.Τους κατέσφαξαν οι Τούρκοι.


Ελληνορθόδοξοι Ασσύριοι
Οι Ελληνορθόδοξοι Ασσύριοι ανήκαν πάντα στο Πατριαρχείο Αντιοχείας, αλλά είναι οι ελάχιστοι αυτού του Πατριαρχείου που δέν έχασαν την Ασσυριακή τους γλώσσα, δεν έγιναν Αραβόφωνοι, κράτισαν τα Συριακά, ενώ οι υπόλοιποι αντιοχειακοί Ορθόδοξοι έγιναν πλέον "'Αραβες" δήθεν.

Πρίν τη γενοκτονία οι Ελληνορθόδοξοι Ασσύριοι αριθμούν εκατοντάδες χιλιάδες.Ειδικά στην περιοχή Ουρμία της Περσίας ζούσαν πάνω από 300 χιλιάδες Ελληνορθόδοξοι Ασσύριοι. Είχαν 3 επίσκοπους, 50 παπάδες και 70 χωριά. Οι τρείς επισκοπές ανήκαν στην Μητρόπολη Τιφίδος της Ρωσικής Εκκήσίας, διότι η Ρωσική Εκκλησία απο το 1801 είχα καταργήσει το αυτοκέφαλο της Γεωργιακής Εκκήσίας και της Ασσυριακής Ελληνορθόδοξης Εκκλησίας. Εκτός από την Ουρμία υπήρχαν και 7 χοριά στην Αρμενία και 4 χοριά στην Γεωργία που ήταν Ελληνορθόδοξοι Ασσύριοι, απευθίας στην διοδικασία του Ρώσου Μητροπολίτου Τιφλίδος.


Επίσης, εντός της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας υπήρχαν δύο Ασσυριόφωνες Μητροπόλεις του Πατριαρχείου Αντιοχείας. Η Μητρόπολη Αμίδης (Ντιαρμπακίρ) και η Μητρόπολη Θεοδοσιουπόλεως (Έρζερουμ).

 Στη Μητρόπολη Αμίδης ήταν είκοσι χωριά Ασσυρόφονα, 4 Αρμενόφωνα, 2 Ελληνόφωνα (Ποντιακά), αλλά όλα ήταν Ελληνορθόδοξα "Ρούμ". ξεχώριζαν από τους Μονοφυσίτες Αρμένιους και Ιακωβίτες, και τους Νεστοριανούς και Ουνίτες που επίσης ζούσαν στην ίδια περιοχή.

 Στην Μητρόπολη Θεοδοσιουπόλεως (Ερζερουμ) ήταν 20+ Ελληνόφωνα χοριά, 10+ Αρμενόφωνα, και μόνο 1 επισκοπή και 7 χοριά στην περιοχή Κάρς. Οι υπόλοιποι κάτηκοι του Έρζερουμ ήταν Μονοφυσίτες Αρμένιοι και Μουσουλμάνοι Τούρκοι.

Επίσης στην Δαμασκό υπήρχε ένα χωριό (Μααλουλα) που ήταν Ελληνορθόδοξοι και μιλούσαν συριακά αραμαϊκά. Οι υπόλοιποι Ελληνορθόδοξοι της περιοχής ήταν και είναι αραβόφωνοι.

Χαλδαίοι
Χαλδαίοι είναι Νεστοριανοί από το Ιράκ που έγιναν καθολικοί ουνίτες το 1830 και έχουν πλέον εκλατινιστεί.
η νεστορική αραμαϊκή γραφή (ανατολική ή μαντινχάγια)

Οι σημερινοί Νεστοριανοί είναι πρόην ουνίτες καθολικοί που είχαν εκλατινιστεί απο το 1553 μέχρι το 1691, ύστερα χόρισαν από τον παπισμό και δημιούργισαν δικό τους ελεύθερο πατριαρχείο στο Κουρδιστάν. Τώρα λένε ότι είναι νεστοριανοί αλλά πραγματικά είναι ψευδονεστοριανοί, αφου είναι πρόην ουνίτες με αποστολική διαδοχή από τον Πάπα Ιούλιο τον Γ'.

Ιακωβίτες
Οι Ιακωβίτες είναι Μονοφυσίτες όπως είναι και οι Αρμένιοι και Κόπτες.
Οι Ιακωβίτες είναι μοιρασμένοι εθνικά. Οι μισοί ισχυρίζονται ότι είναι Ασσύριοι, και οι μισοί πως είναι Αραμάιοι.

διάβασε επίσης
η συροαραμαϊκή γραφή

www.lingetscript.com
Share:

Translate from English,Russian into Greek

Translate

Τελευταια γλωσσα που προστεθηκε.

Recently updated posts. Πρόσφατες

Popular Posts

Recent comments

Labels

Blog Archive