Πρόγραμμα για την εκπαίδευση στην Ελληνική Γλώσσα.

Πρόγραμμα για την εκπαίδευση στην Ελληνική Γλώσσα
Ο Δήμος Χερσονήσου σε συνεργασία με το πρόγραμμα εκπαίδευσης των μεταναστών στην ελληνική γλώσσα, την ελληνική ιστορία και τον ελληνικό πολιτισμό - "ΟΔΥΣΣΕΑΣ", θα διοργανώσει ΔΩΡΕΑΝ νέο κύκλο τμημάτων μάθησης για τους πολίτες της Ε.Ε. και υπηκόους τρίτων χωρών ανεξαρτήτως καταγωγής, από την ηλικία των 16 ετών και άνω, που διαμένουν νόμιμα στο δήμο.
Το έργο εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ελληνικό Δημόσιο.
Πρόγραμμα για την εκπαίδευση στην Ελληνική Γλώσσα

Ο σκοπός του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι: οι εκπαιδευόμενοι να αποκτήσουν τις γλωσσικές δεξιότητες και τις πρακτικές κοινωνικές και διαπολιτισμικές ικανότητες που απαιτούνται για την ενεργό κοινωνική ένταξη των ίδιων και των οικογενειών τους.

Το Πρόγραμμα Εκπαίδευσης διαρθρώνεται στα επίπεδα: Α1 (διάρκειας 125 ωρών), Α2 (διάρκειας 175 ωρών), ανάλογα με τις ανάγκες των εκπαιδευομένων.

www.lingetscript.com

Share:

Translate from English,Russian into Greek

Translate

Τελευταια γλωσσα που προστεθηκε.

Recently updated posts. Πρόσφατες

Popular Posts

Recent comments

Labels

Blog Archive