Κάντε τον ξεναγό σε σπάνιες γλώσσες

Κάντε τον ξεναγό σε σπάνιες γλώσσες
"Για πρώτη φορά η τουριστική εκπαίδευση αναβαθμίζεται και εκσυγχρονίζεται σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας, οι ανώτερες σχολές στη Ρόδο και στην Κρήτη είναι ήδη σε διαδικασία αναβάθμισης, καθώς εκτός των άλλων εκπονούνται προγράμματα σπουδών έτσι ώστε να ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες και με την πρόθεση να προσελκύσουμε σπουδαστές από το εξωτερικό στις ελληνικές σχολές".
Τα παραπάνω δήλωσε από τη Βουλή η υπουργός Τουρισμού, Όλγα Κεφαλογιάννη, ενώ, μεταξύ των άλλων, ανέφερε: "Μια επιπλέον σημαντική διάταξη, που σχετίζεται με την κατάρτιση, αφορά και στο επάγγελμα του ξεναγού. Με το προτεινόμενο άρθρο δίνουμε τη δυνατότητα ξενάγησης στις λεγόμενες "σπάνιες" γλώσσες ώστε να κάνουμε την παραμονή πιο ευχάριστη και το προϊόν πιο ελκυστικό ιδίως στους επισκέπτες προερχόμενους από τις αναπτυσσόμενες χώρες".
Το news.gr ενημερώνει τους αναγνώστες ότι έχει κατατεθεί σχέδιο νόμου από το υπουργείο Τουρισμού στο οποίο υπάρχουν ρυθμίσεις για την Τουριστική Εκπαίδευση και το επάγγελμα του ξεναγού.
Όσον αφορά την Τουριστική Εκπαίδευση στο άρθρο 22 του Κεφαλαίου Γ του νομοσχεδίου ορίζεται ότι η Ανώτερη Σχολή Τουριστική Εκπαίδευσης Αγίου Νικολάου Κρήτης (ΑΣΤΕΑΝ) μετονομάζεται σε Ανώτερη Σχολή Τουριστικής Εκπαίδευσης Κρήτης (ΑΣΤΕΚ).
Η έδρα των Ανωτέρων Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης αρμοδιότητας του υπουργείου Τουρισμού δύναται να μεταβάλλεται με απόφαση του υπουργού Τουρισμού.
Αναφορά υπάρχει και για τα Τμήματα μετεκπαίδευσης μισθωτών τουριστικών επαγγελμάτων τα οποία ότι δύναται να χρηματοδοτούνται από πόρους του τακτικού προϋπολογισμού του υπουργείου Τουρισμού εντός των εγκεκριμένων πιστώσεων.
Όσον αφορά το προτεινόμενο άρθρο για τη ξενάγηση στις σπάνιες γλώσσες, στο οποίο αναφέρθηκε η κυρία Κεφαλογιάννη, ορίζονται στο κατατεθέν νομοσχέδιο τα εξής:
Επαγγελματίες Ξεναγοί, εγγεγραμμένοι στο Μητρώο ξεναγών του άρθρου 9 του ν.710/1977 (Α283) όπως αυτό ισχύει που προσκομίζουν αναγνωρισμένο τίτλο άριστης γνώσης και άλλης ξένης γλώσσας από αυτές που περιλαμβάνονται στο παράρτημα γλωσσομάθειας προκηρύξεων του ΑΣΕΠ, λαμβάνουν, με απόφαση του Υπουργού Τουρισμού επέκταση της άδειας ξενάγησης στην γλώσσα αυτή.
Η επέκταση της άδειας ξενάγησης χορηγείται και σε γλώσσες που δεν περιλαμβάνονται στο παράρτημα προκηρύξεων του ΑΣΕΠ υπό την προϋπόθεση ότι οι επαγγελματίες ξεναγοί θα προσκομίσουν στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Τουρισμού προς απόδειξη της άριστης γνώση της γλώσσας, πιστοποιητικά γλωσσομάθειας αναγνωρισμένα από το Υπουργείο Παιδείας ή άλλο καθ’ ύλην αρμόδιο Υπουργείο της οικείας χώρας ή πιστοποιητικά γλωσσομάθειας που προέρχονται από δημόσια πανεπιστήμια ή πιστοποιητικά γλωσσομάθειας που εκδίδονται από επίσημους δημόσιους μορφωτικούς φορείς των οικείων κρατών.
Καλόγηρος Βασίλειος
Share:

Translate from English,Russian into Greek

Translate

Τελευταια γλωσσα που προστεθηκε.

Recently updated posts. Πρόσφατες

Popular Posts

Recent comments

Labels

Blog Archive