Ρωσικές φράσεις:Ένας νεαρός ξάπλωσε τρεις στο πάρκινγκ,βάζοντας στον καθέναν όλη του τη δύναμη.

парень уложил троих на парковке, потратив на каждого всего удар.
πάρεν' ουλαζιλ τραϊχ να παρκόφκε,πατράτιφ να κάζνταβα φσιβό ουντάρ

Ένας νεαρός ξάπλωσε τρεις στο πάρκινγκ,βάζοντας στον καθέναν όλη του τη δύναμη.

парень- πάρεν',νεαρός
уложил- ουλαζίλ,ξάπλωσε,ложить-уложить
троих -τραϊχ,αιτιατική του трое (όταν μιλάμε για ανθρώπους συνήθως χρησιμοποιούμε το трое αντί για три)
на парковке- να παρκόφκε,στο πάρκιγκ,προθετική πτώση του парковкa,πάρκιγκ
потратив-πατράτιφ,ξοδεύοντας,επίρρημα του ρήματος тратиь-потратить
на каждого- να κάζνταβα,αιτιατική του каждый-καθένας
всего-όλο,αιτιακή του весь-όλος
удар-ουντάρ,χτύπημα,αρσ.ουσ.

Share:

Translate from English,Russian into Greek

Translate

Τελευταια γλωσσα που προστεθηκε.

Recently updated posts. Πρόσφατες

Popular Posts

Recent comments

Labels

Blog Archive